kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. liepos mėnesį

 

 

Vadovaujantis 2020-02-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-258 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:902), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymu Nr. KADI-569, keitimo bei 2020-03-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-16-(3.35), rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:902), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano keitimas sklypuose Topolių g. 29 (kad. Nr. 4162/0100:1089), Topolių g. 31 (kad. Nr. 4162/0100:1082) ir (kad. Nr. 4162/0100:1065), Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. 
Keičiamos teritorijos plotas: 0,3695 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt.
Planavimo iniciatoriai: UAB „Minsko 7“.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: sujungti detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4162/0100:1089 ir kad. Nr. 4162/0100:1082), esančius Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Topolių g. 29 ir 31, ir keisti naudojimo būdą į kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus).

Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): vadovaujantis Planų ir programų SPAV tvarkos apraše, patvirtintame LRV 2014-12-23 d. nutarime Nr. 1467, numatytuose atvejuose  nenumatyta.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus ir rengėjo rekomendacijas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-112.

Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2020-08-03 iki 2020-08-20 Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-20-112).
Viešas svarstymas įvyks 2020-08-20 d. 14:00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Sprendiniai

2020-07-31 

Vadovaujantis 2019-03-25 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-219 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1100:263), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k., detaliojo plano keitimo inicijavimo ir žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1100:287) esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k. Prijungimo“ bei 2019-03-26 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-31-(3.35) rengiamas detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  UAB “BPF- Group”
Planuojamos teritorijos plotas: 3.1749 ha
Detaliojo plano keitimo tikslas - Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1100:263), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-04-29 sprendimu Nr. T3-211, (toliau – Detalusis planas) sprendinius, prijungiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4170/1100:287), esantį Ažulaukės k., Riešės sen., Vilniaus r.sav., vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, (toliau – Bendrasis planas) sprendiniais.
Keisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeičiant žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1100:287) dalies, patenkančios pagal Bendrąjį planą į U1 teritoriją, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-152.
Keičiamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2020-08- 03 iki 2020-08-19 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-152).
Viešas svarstymas įvyks 2020-08-19 d. 12:00 val. UAB “Archigama” patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. 

2020-07-31

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ropėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius G. Z.
Iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-30 

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bubų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė R. B.
Iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-30

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė A. N.
Iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-30  

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kramniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius G. S.
Iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-30

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grikienių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. G.
Iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-30

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kūlių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė T. M.
Iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2020-07-30 

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kūlių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. M.
Iki 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-30

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mikališkių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. Z.
Iki 2020 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-24

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kaušiadalos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė J. G.
Iki 2020 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-24

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bruškiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius I. B.
Iki 2020 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-24

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėlybniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. G.
Iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-23

Informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:516 ir kad. Nr. 4184/0400:552), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs. ir Putiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr. T3-333 (TPD registracijos Nr. T00079138), keitimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, vaida@zemespletra.lt, +37065011744, www.zemespletra.lt
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:516 ir kad. Nr. 4184/0400:552), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs. ir Putiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr. T3-333 (TPD registracijos Nr. T00079138) (toliau – Detalusis planas) sprendinius, numatant pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4184/0400:894), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., Eglyno g. 6, ir kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 13 (kad. Nr. 4184/0400:893), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo uždaviniai: nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo aikštelių išdėstymą.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. KADI-896, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti.
SPAV neatliekamas.
Koncepcija nerengiama.
Motyvuoti pasiūlymai gali būti teikiami visą dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo laikotarpio pabaigos LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-325) arba detaliojo plano rengėjui UAB „Žemės plėtra“, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius, el.p. vaida@zemespletra.lt.
Informacija apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius, susipažinimo su jais, svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2020-07-17 

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bruškiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė J. S.
Iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-16 

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Senasalio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius M. P.
Iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-15  

Informuojame, kad 2020 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius K. L.
Iki 2020 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-15 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir pertvarkyti ūkio žemės valdą.
Planavimo organizatorė J. K.
Iki 2020 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

20250-07-15 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Visalaukės I kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius L. M.
Iki 2020 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-15

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0400:704, KAD. NR. 4152/0400:705 IR KAD. NR. 4152/0400:707), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-17 SPRENDImu Nr. T3-562, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0400:121 ir kad. Nr. 4152/0400:175), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Mykolo Kleopo Oginskio g. 29 ir 27, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,5404 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-07-14 iki 2020-07-28 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-07-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymas
Teritorija

2020-07-15

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:2209), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-04- 29 sprendimu Nr. T3-168, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatoriai: V.V, V.V.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Architektų g.56-101, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo skl. Nr. 9 (kad. Nr. 4117/0200:275) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-23 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:2209), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Asiūklės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T3-168, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-690.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.
SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-510.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-07-17 iki 2020-07-31 imtinai Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-510), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt). Informaciją apie detaliojo plano koregavimo sprendinius planavimo rengėjas teikia telefonu 8 657 83428, elektroniniu paštu info@architekturostonas.lt . Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-07-31.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. PV Asta Kariniauskienė
Sprendiniai

2020-07-10 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0800:4277), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ANTEŽERIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-12-29 ĮSAKYMU NR. KADI-696, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0800:893), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Pasakų g. 5B, ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,2450 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-07-10 iki 2020-07-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-07-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Darbų planavimo programa
Teritorija

2020-07-10

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4187/0300:0175), esančio Stankų k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2020-07-10
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas D. T. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą
Pasiūlymus galima teikti iki 2020-07-24 info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val. 2020-07-27
Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai 
ŽPDRIS procesas KPŽP-55222.

2020-07-09 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eiliokiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius M. B.
Iki 2020 m. liepos 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-08

Atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:4033 ir kad. Nr. 4152/0100:4034), esančių Eglių g., Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-02 įsakymu Nr. KADI-451 (detalusis planas 2014-11-07 įregistruotas teritorijų planavimo registre, Nr. T00073804.), detaliojo plano keitimas.
Planavimo pagrindas - 20177-12-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu NR. KADI-696 ir planavimo darbų programa;
Detaliojo plano keitimo organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, interneto svetainė www.vrsa.lt
Detaliojo plano keitimo iniciatoriai - privatūs asmenys.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-02 įsakymu Nr. KADI-451 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:4033, kad. Nr.4152/0100:4034), esančių Eglių g., Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Apjungti žemės sklypus ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudjimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Teritorijos planavimo dokumento rengėjas - UAB "Idea urbana", Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė - Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. 
Viešumo procedūros: Susipažinti su parentais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020-07-15 iki 2020-07-29 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r., el. p. mickunuseniunija@vrsa.lt
Viešasis susirinkimas vyks projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, 2020-07-29 d., 10 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dukemnto galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2020-07-29. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kurias pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos. 

2020-07-08 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mickūnų miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. Č.
Iki 2020 m. liepos 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-08 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sklėriškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. B.
Iki 2020 m. liepos 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-08 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Miežionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. J.
Iki 2020 m. liepos 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-07-08 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Asiūklės viensėdyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius G. M.
Iki 2020 m. liepos 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2020-07-03 

Informuojame, kad rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:596), esančio Vilniaus r. sav.,  Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-21 įsakymu Nr. A27-2183, koregavimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: A.B.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas:
UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4162/0400:1538) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 10 m, užstatymo tankio – 17 %, užstatymo intensyvumo – 0,2, užstatymo tipo – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.. Planuojamos teritorijos plotas 0,2800 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymas "Dėl Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:596), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-21 įsakymu Nr. A27-2183, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-237.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-174.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-07-13 iki 2020-07-24 imtinai Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r. teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-174) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-07-24.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-07-03

 

  

 

 

 

 Grįžti
Shadow up