kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. rugpjūčio mėnesį


 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:110 IR KAD. NR. 4103/030:1002), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-11-21 ĮSAKYMU NR. KADI-632, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4103/0300:1638 ir kad. Nr. 4103/0300:1588), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 19 ir Draugystės g. 30, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,5000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-08-27 iki 2020-09-09 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-09-09 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-08-27

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:56), esančio Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2004-01-31 įsakymu Nr. A27-143 (toliaus Detalusis planas) , dalies keitimo.
Planavimo iniciatorius: S. R.
Plano rengėjas: UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, Vilnius, PV arch. Dmitrij Kaidašov, , tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: Keisti detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4170/0800:91), esantį Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., Kalnų g.26 padalyti , nustatyti naujų žemės sklypų plotus, ribas; leistiną pastatų aukštį; leistiną užstatymo intensyvumą; leistiną užstatymo tankį; užstatymo tipą. Naudojimo būdas išlieka – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1).

Planavimo procese koncepcija nebus rengiama;  SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais  kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo.
Pakeistas detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2020-09-09 iki 2020-09-17 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas  susirinkimas  vyks 2020-09-17  nuo 11 val.  iki 12 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo  dienų gali būti apskųstas Valstybinei  teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2020-08-27 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:474), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., SKRABINĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-22 ĮSAKYMU NR. KADI-44, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:471), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungti jį prie Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4177/0500:86), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., Skrabinės g. 23, keisti sujungto sklypo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,9564 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-08-27 iki 2020-09-09 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Rudaminos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-09-09 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-08-26

Informacija apie UAB „Bendorių statyba“ žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2000-10-17 sprendimu Nr. 86, ir gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano korektūros, patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2001-10-08 sprendimu Nr. 688, koregavimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. KADI-471.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: UAB „NAUJIEJI BENDORĖLIAI“,  UAB „MARKERIS“, R. U.
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt. Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-08-28 iki 2020-09-11 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius,  pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-357).
Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-08-28 iki 2020-09-11 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys 

2020-08-26 

Planavimo organizatorius– E.G.
Planuojama teritorija –0,8659 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4124/0400:0851), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Vėlybniškių k., Dvaro g.118

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-08-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-415-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-08-26

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3411), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KLONIŲ K., JONO PAULIAUS II G. 2, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-31 SPRENDIMU NR. T3-338, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo Nr. 7 (kad. Nr. 4162/0100:1212), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ir kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4162/0100:1230), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Šv. Jono Pauliaus II g. 2B, naudojimo būdą į atskirųjų želdynų teritorijos, keisti sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 1,3948 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-08-26 iki 2020-09-08 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-09-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-08-26 

Vadovaujantis 2020-06-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-897 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445 (buvęs kad. Nr. 4110/0600:218), esančių Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymu Nr. KADI-108, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ rengiamasdetaliojo plano koregavimas sklype Baltiešos g. 37 (kad. Nr. 4110/0600:1087).
Keičiamos teritorijos plotas: 0,1311 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt.
Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:1087), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 37, naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-327.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-08-24 iki 2020-09-10 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-327).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui, detaliojo plano koregavimo rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-09-10 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-08-20 

Vadovaujantis 2010-12-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 333-10 pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4110/0800:589, esančio Sūduvių g. 4, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius: viena dalis sklypo į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, kita dalis sklypo komercinės paskirties teritoriją - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Padalyti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: L. B.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 865505599. Detaliojo plano projektas  nuo 2020-08-20 iki 2020-09-16 d. bus eksponuojami Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ patalpose 2020-09-16 12 val.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Katkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. S.
Iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Žudiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. D.
Iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Žalesos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Lutiškių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė K. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Kaušiadalos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius T. J.
Iki 2020 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijos Rusėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius M. S.
Iki 2020 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos Nemėžio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius Ž. N.
Iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-20

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Nevieriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. B.
Iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius T. S.
Iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Maskoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. B.
Iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Kirzinės vs., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius R. R.
Iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2020-08-19 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Glitiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sužionių seniūnijos Pakryžės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius P. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Kiemelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius K. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijos Pietuškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius E. D.
Iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. D.
 Iki 2020 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2020-08-19

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijos Gaidūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius R. Č.
Iki 2020 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Kiemelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-19 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:169), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-25 SPRENDIMU NR. T3-353, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties keiti Detaliuoju planu suformuotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų Nr. 2 ir Nr. 3: (kad. Nr. 4103/0300:1703 ir kad. Nr. 4103/0300:1717), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., pagrindinę naudojimo paskirtį į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, keisti jų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 7,1872 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-08-18 iki 2020-08-31 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-08-31 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas

2020-08-18 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0300:998), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO vALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE aPLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO PAVADUOTOJO 2015-07-31 POTVARKIU NR. TT-11, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 12 ir Nr. 13: (kad. Nr. 4147/0300:547 ir kad. Nr. 4147/0300:563), esančius Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Klevų g. 2D ir 2C, ir keisti jo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 14 ir Nr. 15: (kad. Nr. 4147/0300:1087 ir kad. Nr. 4147/0300:1118), esančius Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Klevų g. 2B ir 2A, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 5,2650 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-08-18 iki 2020-08-31 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-08-31 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-08-18 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos Dambriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. B.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-14

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Melkio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. M.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-14

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Budreliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė A. Š.
Iki 2020 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-14 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius I. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-13

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Uosininkų III kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė A. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-13

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Šatrininkų seniūnijos Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. L.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2020-08-13

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stauniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius M. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-13

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Maseliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. P.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-13 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Glitiškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė J. L.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-12

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Arvydų k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius P. Š.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-12 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petručų vs., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. D.
Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-12

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kačergiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė V. M.
Iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-07

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Popielų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius P.G.
Iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-07

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičius kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius G. P.
Iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-07

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė K. K.
Iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-05 

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pranciškonių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė I. M.
Iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-05

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pranciškonių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius J. M.
Iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-08-05


Grįžti
Shadow up