kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. rugsėjo mėnesį

 

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimą, dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:327), esančio Vilniaus r. Rriešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-140 bendrąja tvarka, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 
1. Detaliojo plano rengimo pagrindas
Iniciatoriaus UAB „LEA lpg“ direktorės Jelenos Jankevičiūtės 2018-12-06 prašymas Nr. A34(1)-7426 
2. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
3. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius - UAB „LEA lpg“ Lazdynų g. 21, LT-04129 Vilnius į.k. 302551877
4. Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB "Architektų gildija" (įmonės kodas: 300935676, adresas: S. Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius, tel. +370 684 30306 el. p. archgildija@gmail.com) Projekto vadovas: Rokas Mazuronis.
5. Planavimo lygmuo  – Vietovės
6.Planavimo porūšis - Detalusis planas
7. Planuojamos  teritorijos plotas – 1,9052 ha
8. Planavimo tikslai:
8.1. Keisti detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr.  4117/0100:429)   ribas ir plotus nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 2aukštų su mansarda, užstatymo tankį -5 %, užstatymo intensyvumą – 0,05.
8.2. Planuojamoje teritorijoje  išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Detaliojo plano susipažinimas:
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD Nr. K-VT-41-19-74), UAB „Architektų gildija“ (S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) patalpose, Vilniaus rajono ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje ir / interneto svetainėje, nuo 2020-10-05 iki 2020-10-23 imtinai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-10-23.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2020-09-30

Informuojame, kad 2020 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., Česlovo Milošo g., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius D. A.
Iki 2020 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-30

Informuojame, kad 2020 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Pasvirės k., kurio tikslai - Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. R.
Iki 2020 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-30

Informuojame, kad 2020 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Miškinių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. T.
Iki 2020 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-30 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. Š.
Iki 2020 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-30

Informuojame, kad 2020 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ilniaus apskr., Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Kazliškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius S. J.
Iki 2020 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-30 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Benkartų vs., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius T. P.
Iki 2020 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-30 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Grybėnų k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius D. I.
Iki 2020 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-25 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pailgės k., kurio tikslai - Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius F. Z.
Iki 2020 m. spalio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-24

Informacija apie rengiamą kitos paskirties individualiems namams/statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:582), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-08-27 įsakymu Nr. A27-804, koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2019 m. balandžio 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl kitos paskirties individualiems namams/ statiniams statyti ir eksploatuoti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:582), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-08-27 įsakymu Nr. A27-804, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-307.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,5900 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:582) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-239.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-09-28 iki 2020-10-12 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-239).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-19-239) iki 2020-10-12 d. imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Brėžinys

2020-09-24 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Žemaitėlių vs., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius H. G.
Iki 2020 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-23 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Lutiškių vs., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. K.
Iki 2020 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-23

Informuojame, kad 2020 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius L. D.
Iki 2020 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-23

Informuojame, kad 2020 m. spalio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius U. K.

Iki 2020 m. spalio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-23 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR. 4110/0600:219), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., SALOTĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-24 ĮSAKYMU NR. KADI-627, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0600:755), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Salotės g. 1C, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2200 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-09-22 iki 2020-10-05 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-10-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-09-22

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR. 4110/0300:735), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-15 ĮSAKYMU NR. KADI-379, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0300:940), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Drąsos g. 28, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,2052 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-09-21 iki 2020-10-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-10-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-09-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (UNIKALUS NR.4110-0800-0464) (KAD.NR. 4110/0700:588), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ZUJŪNŲ K., VILTIES G. 46A, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-06-30 ĮSAKYMU NR. A27-899, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ribas ir plotą, pakeičiant servituto plotą žemės sklype (kad. Nr. 4110/0700:4838), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Vilties g. 6, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3508 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-09-21 iki 2020-10-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-10-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-09-18

Projekto pavadinimas - Žemės sklypo (kad. Nr. 4154/1400:573) Naujųjų Piktakonių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatorius – T. A.

Projekto rengėjas – UAB „Architekton“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 869920309, el. paštas info@architekton.lt.
Planuojama teritorija - asmeninės nuosavybės teise valdomas : 1,8114 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 4154/1400:573), esantis Naujųjų Piktakonių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

Projekto rengimo pagrindas - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus skyriaus vedėjo 2019 m. gruodžio mėn. 12 d. įsakymas Nr.48KPĮ-525-(14.48.124.) ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų  nustatymo”.
Planavimo tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-09-18 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Nemenčinės seniūnijos Raudondvario kaime, kurio tikslai - Parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius T. K.
Iki 2020 m. spalio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-18

Planavimo organizatorius– M. S.
Planuojama teritorija –1,3700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4124/0200:0491), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Rusėnų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-09-10 įsakymas Nr. 48KPĮ-483-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa 

2020-09-17

Vadovaujantis 2019-09-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-659 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4757), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo ir teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartimi Nr. AS-79-(3.35) (2019-09-18) pranešame, kad rengiamas detaliojo plano keitimo projektas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  MB “ERvinvesta”
Planuojamos teritorijos plotas: 1.6732 ha
Detaliojo plano keitimo tikslas - Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4757), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-04-27 sprendimu Nr. T3-167, (toliau – Detalusis planas) sprendinius, numatant keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:5011) ir Nr. 8. (kad. Nr. 4110/0700:5018) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, numatant sujungti suplanuotus sklypus Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0700:5012), Nr. 3 (kad. Nr. 4110/0700:5013), Nr. 4 (kad. Nr. 4110/0700:5014), Nr. 5 (kad. Nr. 4110/0700:5018), Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:5016), Nr. 7 (kad. Nr. 4110/0700:5017), pakeisti jų būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeičiant sujungto sklypo ribas ir plotus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, (toliau – Bendrasis planas) sprendiniais.
Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-481.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nereikalingas.
Keičiamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2020-09-21 iki 2020-10-08 Zujūnų seniūnijos patalpose, Vilniaus rajono savivaldybės patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-481).
Viešas svarstymas įvyks 2020-10-08 d. 13:00 val. Zujūnų seniūnijos patalpose, adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2020-09-17 

Informuojame, kad 2020 m. spalio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Maišiagalos seniūnijos Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius U. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-17

Vadovaujantis 2019-10-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-735 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:541), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-432, koregavimo“ bei 2019-12-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-93-(3.35), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:541), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano keitimas sklypuose kad. Nr. 4110/0700:418 ir kad. Nr. 4110/0700:367).
Keičiamos teritorijos plotas: 1,4500 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt .
Planavimo iniciatorius: R. U.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: Keisti dalies detaliuoju planu suplanuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, patenkančios į U1 teritoriją, Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:418) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su Detaliuoju planu suplanuotu žemės sklypu Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:367), keisti apjungto sklypo ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

PŪV PAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus. Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-615.
Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2020-09-17 iki 2020-10-15 Zujūnų seniūnijos patalpose, Vilniaus rajono savivaldybės skelbimų lentoje, projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-615).

Viešas svarstymas įvyks 2020-10-15 d. 14:00 val. Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. 

Sprendiniai

2020-09-16

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano keitimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4103/0200:727 ir 4103/0200:728), esančiuose Vilniaus r., sav., Avižienių sen., Gilužių k., Perkūno g. 20, detalusis planas.
Detaliojo plano keitimo organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Detaliojo plano keitimo iniciatorius -  T. P.
Planavimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-09-23 sprendimu nr. 769 „Dėl Rimo Avižinio žemės sklypo, esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus raj. detalaus plano patvirtinimo supaprastinta tvarka“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:728) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, sujungti su  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos naudojimo pobūdžio žemės sklypu (kad. Nr. 4103/0200:727), naujai suformuotam sklypui nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884, A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius, tel. 865620430, el. p. info@vildomus.lt.  Projekto vadovas – Simonas Klumbys At. Nr. ATP1320.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-09-17 iki 2020-10-08 Avižienių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje – K-VT-41-16-477), o taip pat adresu – A. J. Povilaičio g. 18, Vilniuje, iš anksto susitarus dėl susitikimo tel. nr. 865620430.
Pakartotinis viešas projekto svarstymas įvyks 2020-10-08, 10 val., Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu galima teikti plano rengėjui adresu A. J. Povilaičio g. 18, Vilnius iki viešo svarstymo bei jo metu.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti vlstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2020-09-16

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Daubarų k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius I. S.
Iki 2020 m. rugsėjo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-11 

Planavimo organizatorius– P.Š.
Planuojama teritorija –0,7885 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4101/0200:0182), esantis Vilniaus r.sav., Bezdonių sen., Arvydų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-09-03 įsakymas Nr. 48KPĮ-456-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-09-11

Planavimo organizatorius– E.P.
Planuojama teritorija –0,5041 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4170/0800:0271), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-09-10 įsakymas Nr. 48KPĮ-487-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-09-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:704, kad. Nr. 4152/0400:705, kad. Nr. 4152/0400:706 ir kad. Nr. 4152/0400:707), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-562, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2020-09-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:139), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-05 įsakymu Nr. KADI-331, koregavimo.

2020-09-11 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:59), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-01-27 įsakymu Nr. A27-103, keitimo.

2020-09-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445 (buvęs kad. Nr. 4110/0600:218), esančių Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-19 įsakymu Nr. KADI-108 , koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 

2020-09-11 

Planavimo proceso inicijavimo sutaris dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:803), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-31 įsakymu Nr. KADI-199, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2020-09-11 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:874, kad. Nr. 4117/0100:875), esančių Čimbariškių vs., ir žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:813, kad. Nr. 4117/0100:814, kad. Nr. 4117/0100:836), esančių Užugriovio k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-542, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 

2020-09-11 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:516 ir kad. Nr. 4184/0400:552), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs. ir Putiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr. T3-333, keitimo.

2020-09-11 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Užubalių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2001-06-11 sprendimu Nr. 406, keitimo.

2020-09-11 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0100:48), esančio Vilkiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. A27-619, keitimo.

2020-09-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:135), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Naujasodžių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-138, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2020-09-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:325, kad. Nr. 4103/0300:980 ir kad. Nr. 4103/0300:1179), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-28 įsakymu Nr. KADI-52, keitimo.

2020-09-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:273), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 5, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. KADI-545, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2020-09-11 

Planavimo organizatorius– R. B.
Planuojama teritorija –1,05873 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4184/0100:854), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Bubų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-08-26 įsakymas Nr. 48KPĮ-427-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas

2020-09-09 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:283), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KLONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-02 ĮSAKYMU NR. KADI-419, KOREGUOTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-11-23 ĮSAKYMU NR. KADI-615, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2  ir Nr. 3: (kad. Nr. 4162/0100:1469, kad. Nr. 4162/0100:1543 ir kad. Nr. 4162/0100:1578), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Rugiagėlių g. 2, 2C ir 2B, teritorijos naudojimo reglamentą – užstatymo tankį, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3225 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-09-09 iki 2020-09-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-09-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-09-09

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Barzdžiūnų k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. Š.
Iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-08 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Vilkiškių k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. C.
Iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-08

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė R. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-08

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kramniškių., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė N. T.
Iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1268), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-01-13 ĮSAKYMU NR. KADI-10, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,8300 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-09-08 iki 2020-09-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-09-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2020-09-08  

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Naujasėdžių vs., kurio tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė V. B.
Iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Juodalaukio k., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė E. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė D. B.
Iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Palaukinės k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė K. T.
Iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaimo Gamtos gatvėje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius M. M.
Iki 2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03 

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vydautiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius J. B.
Iki 2020 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžėssen., Sidabrių k., kurio tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė K. K.
Iki 2020 m. rugsėjo 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Puntuzų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius D. J.

Iki 2020 m. rugsėjo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-09-03

Grįžti
Shadow up