kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. sausio mėnesį

Planavimo organizatorius– E.M.
Planuojama teritorija
–1,9119 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4117/0600:0936), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Verbų skg.40.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-03 įsakymas Nr. Nr. 48KPĮ-53-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatyti melioracijos statinių ir inžinierinių tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:509), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., MURLINĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-02-10 ĮSAKYMU NR. A27-216, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2: (kad. Nr. 4162/0100:3177), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Murlinės k., V. Sirokomlės g. 55A, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus, atsižvelgiant į Vilniaus aerodromo (esamo ir perspektyvinio kilimo ir tūpimo takų) apsaugos zonas). Planuojamos teritorijos plotas 0,3400 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-02-03 iki 2020-02-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-02-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2020-01-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:902), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-10-24 ĮSAKYMU NR. KADI-569, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2: (kad. Nr. 4162/0100:1089 ir kad. Nr. 4162/0100:1082), esančius Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Topolių g. 29 ir 31, ir keisti naudojimo būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3695 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-02-03 iki 2020-02-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 404 kab., tel. (8 5) 210 9691, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-02-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Teritorija

2020-01-31

Informuojame, kad 2020 m. vasario 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Alaburdiškių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. Š.
Iki 2020 m. vasario 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-30

Informuojame, kad 2020 m. vasario 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2020 m. vasario 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-30

Informuojame, kad 2020 m. vasario 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Izabelinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. S.
Iki 2020 m. vasario 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-30

Informuojame, kad 2020 m. vasario 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. V.
Iki 2020 m. vasario 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-30

Informacija  apie žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esančių Vilniaus r., Aavižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-318, keitimą.
Planavimo pagrindas: sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.Reg37125; 2017-07-12)
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo iniciatorius
: K. J.

Projekto rengėjas
: UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-615, Vilnius. Tel. +37061499300, el. paštas uab.acib@gmail.com. Projekto vadovas Albinas Mocevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-318 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esančių Vilniaus r., Avižienių sen.,Švedų k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha. Nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojama teritorija: 2,2100 ha plotas, žemės sklypai (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esantys Vilniaus r., Avižienių sen., Švedų k.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-373.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-02-04 iki 2020-02-18 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 614 99300 arba el. paštu uab.acib@gmail.com ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-17-373).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2020-01-30

Informacija apie žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4103/0100:1801, kad. Nr. 4184/0400:400), esančių Vilniaus r., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. KADI-142, keitimą.
Planavimo pagrindas: sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.Reg37122; 2017-07-11).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Z. L.
Projekto rengėjas: UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-615, Vilnius. tel. +37061499300, el. paštas uab.acib@gmail.com. Projekto vadovas Albinas Mocevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. KADI-142 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4103/0100:1801, kad. Nr. 4184/0400:400), esančių Vilniaus r., Avižienių sen., Švedų k., patvirtinto detaliojo plano sprendinius. vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha. nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojama teritorija: 1,8000 ha plotas, žemės sklypai (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4103/0100:1801, kad. Nr. 4184/0400:400), esantys Vilniaus r., Avižienių sen., Švedų k.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-372.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-02-04 iki 2020-02-18 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 614 99300 arba el. paštu uab.acib@gmail.com ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TDP. Nr. K-VT-41-17-372).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2020-01-30

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4964), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-26 ĮSAKYMU NR. KADI-408, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 6 (kad. 4174/0200:1967), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Česlovo Milošo g. 12D, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus, atsižvelgiant į naudingųjų iškasenų telkinio ribą). Planuojamos teritorijos plotas 0,2000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-01-30 iki 2020-02-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-02-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2020-01-30

Informacija apie pradėtą rengti kaimo plėtros projektą ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas žemės sklype, Vilniaus r., Sudervės sen., Lauryniškių k. (kadastrinis Nr. 4184/0300:0618). Rengimo pagrindas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-11-13 įsakymas Nr. 48KPĮ-406-(14.48.124 E.) dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-30

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:461), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., STANKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-11-10 SPRENDIMU NR. T3-315, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 11 (kad. 4162/0400:1251) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, keisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 2,0000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-01-29 iki 2020-02-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 404 kab., tel. (8 5) 210 9691, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-02-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2020-01-29

Informuojame, kad 2020 m. vasario 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. N.
Iki 2020 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-29

Informuojame, kad 2020 m. vasario 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė M. S.
Iki 2020 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-29

Informuojame, kad 2020 m. vasario 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius O. Ž.
Iki 2020 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-29

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymu Nr. KADI-174, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatoriai: D. Š., M. S., M. S., I. B.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Architektų g.56-101, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:358), sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4132/0600:385), sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4132/0600:987), ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-24 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:28), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-14 įsakymu Nr. KADI-174, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-774.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SAPV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-577.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-01-30 iki 2020-02-13 imtinai Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-577) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-02-13.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gaili apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

2020-01-29

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1455), esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. A27-704, dalies koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2018 m. sausio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1455), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. A27-704, dalies koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-17.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4174/0100:1597), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Ilgojoje g. 36, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-52.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-01-29 iki 2020-02-18 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-52).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-18-52) iki 2020-02-18 d. imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

2020-01-29

Informuojame, kad 2020 m. vasario 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mažosios Riešės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ž. R.
Iki 2020 m. vasario 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-24

Informuojame, kad 2020 m. vasario 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. Z.
Iki 2020 m. vasario 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-24

Informuojame, kad 2020 m. vasario 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ivoniškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė A. K.
Iki 2020 m. vasario 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-24

Informuojame, kad 2020 m. vasario 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemaitėlių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė E. U.
Iki 2020 m. vasario 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-24

Informuojame, kad 2020 m. vasario 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujasėdžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius L. J.
Iki 2020 m. vasario 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-24

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:8215), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-25 ĮSAKYMU NR. KADI-84, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo Nr. 6 (kad. 4174/0200:1967) dalies naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, sujungti ją su kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypu Nr. 5 (kad. 4174/0200:1913), keisti ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,4412 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-01-24 iki 2020-02-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-02-06 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymas
Teritorija

2020-01-24

Rengiamas sklypo (kad. Nr. 4147/0200:606),  esančio Vilniaus r., Maišiagalos sen., Kiemelių k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r.  administracijos direktoriaus 2013-07-02  Nr. KADI-414 (TDP registracijos Nr. T00051848) , koregavimo  projektas.
Planavimo iniciatorius: K.S.
Plano rengėjas: IVVP Nr. (27.259)-332-1335 ,  PV arch. Dmitrij Kaidašov,tel. 868574269, el. p.: architect.dmitrij@gmail.com
Planavimo tikslas: Koreguoti detaliojo plano sprendinius – keisti Detaliuoju planu suformuotų skl.Nr.1 ir skl.Nr.2 kitos paskirties  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) žemės sklypų (kad.Nr.4147/0200:81 ir kad.Nr. 4147/0200:94), esančių Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Aviečių g.21 ir Aviečių g.23, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, (pagal LR teritorijų  planavimo įstatymo 18 str. 1d., 3d.), vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo.
Pakoreguotas  detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2020-02-04 iki 2020-02-11 Maišiagalos  seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki 2020-02-11. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje.
Įsakymas

Planavimo darbų programa
Teritorija

2020-01-24

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:289) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2020-01-24

Informuojame, kad 2020 m. vasario 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujasėdžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius D. M.
Iki 2020 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-23

Informuojame, kad 2020 m. vasario 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. B.
Iki 2020 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-23

Informuojame, kad 2020 m. vasario 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. B.
Iki 2020 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-23

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4162/0400:0373), esančio Dvaro g. 11A, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2020-01-23
Dokumento turinys: 
Pateikiama informacija, kad parengtas S. M. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2020-02-03 info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val. 2020-02-03
Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

2020-01-23

Informuojame, kad yra pradedamas rengti Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:712), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr. KADI-342, keitimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, vaida@zemespletra.lt, +37065011744, www.zemespletra.lt.
Planavimo tikslai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr. KADI-342 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:712), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ (TDP registracijos Nr. T00072546) patvirtintus sprendinius (skl. Nr. 5 (kad. Nr. 4184/0100:1295) ir skl. Nr. 6 (kad. Nr. 4184/0100:1303)).

Planavimo uždaviniai: iš dalies keisti detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 4184/0100:1303) naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su detaliuoju planu suplanuotu sklypu Nr. 5 (kad. Nr. 184/0100:1295). Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendorjo plano sprendiniais. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, turi būti formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias šiuo atveju gali sudaryti priklausomieji želdynai, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji želdynai. Atskirųjų arba priklausomųjų želdynų plotas skaičiuojamas nuo Detaliojo plano ploto (2,4103 ha). Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-22 įsakymas Nr. KADI-830, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-04 įsakymas Nr. KADI-849.
SPAV neatliekamas.
Koncepcija nerengiama.
Motyvuoti pasiūlymai gali būti teikiami visą dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo laikotarpio pabaigos LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-663) arba detaliojo plano rengėjui UAB „Žemės plėtra“, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius, el.p. vaida@zemespletra.lt.
Informacija apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius, susipažinimo su jais, svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Isakymas Nr. KADI-830

Įsakymas Nr. KADI-849
Planavimo darbų programa

Teritorija

2020-01-23

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ, PATVIRTINTŲ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO PAVADUOTOJO 2014-05-02 POTVARKIAIS NR. TT-2 IR NR. TT-5, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai:
– keisti Detaliuoju planu Nr. 1 suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypų Nr. 1-6 ir Detaliuoju planu Nr. 2 suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,9427 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-01-21 iki 2020-02-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-02-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Teritorija

2020-01-20

Informuojame, kad 2020 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius R. Š.
Iki 2020 m. sausio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-17

Informuojame, kad 2020 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. M.
Iki 2020 m. sausio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-17

Informuojame, kad 2020 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. K.
Iki 2020 m. sausio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-17

Informuojame, kad 2020 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. L.
Iki 2020 m. sausio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-17

Informuojame, kad 2020 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius S. S.
Iki 2020 m. sausio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-17

Planavimo organizatorius– V.M.
Planuojama teritorija
–3,5800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4124/0300:0254), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Genių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-03 įsakymas Nr. 48KPĮ-45-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas

Planavimo darbų programa

2020-01-17

Planavimo organizatorius– R.J.
Planuojama teritorija –0,9780 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4140/0200:2222), esantis Vilniaus r.sav., Kalvelių sen., Pakenės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-12-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-541-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-17

Planavimo organizatorius– S.D.
Planuojama teritorija
–2,2100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4101/0200:0373), esantis Vilniaus r.sav., Bezdonių sen., Arvydų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-09 įsakymas Nr. 48KPĮ-58-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, turizmo paslaugų organizavimo, turizmo paslaugų teikimas.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-16

Planavimo organizatoriusG.S.
Planuojama teritorija – 2,2100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4101/0200:0373), esantis Vilniaus r., Rudaminos sen., Jarmališkių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-12-12 įsakymas Nr. 48KPĮ-515-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, turizmo paslaugų organizavimo, turizmo paslaugų teikimas.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-16

Planavimo organizatorius – D.M.
Planuojama teritorija
– 1,0100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4196/0400:0125), esantis Vilniaus r., Paberžės sen., Varniškių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-06 įsakymas Nr. 48KPĮ-60-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-16

Planavimo organizatoriusG.M.
Planuojama teritorija – 1,4203 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4154/2000:0238), esantis Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Juodžių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-09 įsakymas Nr. 48KPĮ-71-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-01-16

Informuojame, kad numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. F.
Planavimo darbų programa

2020-01-16

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinierinių komunikacijų tinklą. Patikslinti Molėtų pl. (magistralinio kelio A14) apsaugos zoną.

2020-01-15

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinierinių komunikacijų tinklą. Patikslinti Molėtų pl. (magistralinio kelio A14) apsaugos zoną.

2020-01-15

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 6 ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2020-01-15

Informuojame, kad 2020 m. sausio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė L. A.
Iki 2020 m. sausio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-15

Informuojame, kad 2020 m. sausio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lygialaukio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius A. C.
Iki 2020 m. sausio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-15

Informuojame, kad 2020 m. sausio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melkio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2020 m. sausio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-15

Informuojame, kad 2020 m. sausio 31 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Keturiasdešimt Totorių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. D.
Iki 2020 m. sausio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-13

Informuojame, kad 2020 m. sausio 31 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užulaukio k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. G.
Iki 2020 m. sausio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-13

Informuojame, kad 2020 m. sausio 31 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bilkiškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. G.
Iki 2020 m. sausio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-13

Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:540), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-812, keitimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: UAB "ECO realty", įm kodas 304416860, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius, tel. 8 698 27121
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „SPV Projektai“, į. k. 303046575, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7-603, Vilnius, tel. Nr. 8 650 77111, el. paštas: info@spvprojektai.lt, internetinė svetainė: www.spvprojektai.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A 1595.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-812 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:540), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą (-us), leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.  Planuojamos teritorijos plotas 1,5000 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas "Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:540), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-812, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-441.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-466.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-01-20 iki 2020-01-31 imtinai Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-466) bei A. Vivulskio g. 7-603, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8-657-83428.
Detaliojo plano projektas 2020-02-03, 12 val. bus pristatomas viešajame susirinkime Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. 
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2020-01-31 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2020-02-03, 12 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymu, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Sprendiniai

2020-01-13

Informuojame, kad 2020 m. sausio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. U.
Iki 2020 m. sausio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. P.
Iki 2020 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius A. K.
Iki 2020 m. sausio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujasėdžių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. D.
Iki 2020 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Genių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2020 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 14 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikutiškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. Š.
Iki 2020 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dvarčių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius J. Ž.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Puntuzų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. M.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-09

Informuojame, kad 2020 m. sausio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mickūnų mstl. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. R.
Iki 2020 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-08

Informuojame, kad 2020 m. sausio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grabiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. M.
Iki 2020 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-08

Informuojame, kad 2020 m. sausio 14 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Arvydų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. G.
Iki 2020 m. sausio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-08

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. R.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-08

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Č. P.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-08

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Asiūklės vs kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. U.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-08

Vadovaujantis 2013-01-09 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 1011-12 ir susitarimu dėl detaliojo plano užbaigimo sąlygų Nr. 12 (2019-06-12), pranešame, kad rengiamas sklypo kad. Nr. 4142/0400:443 esančio Rytų g. 25, Šatrininkų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Detaliojo plano organizatorė: E. S.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 865505599
Detalaus plano projektas nuo 2020-01-09 iki 2020-02-06 d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ patalpose 2020-02-06 d. 12 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2020-01-08

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Liepiškių k. kurio tikslai- parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. K.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. Z.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užukentės k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius L. P.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03 

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašilių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. K.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius M. R.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius S. T.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame, kad 2020 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melkio k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. I.
Iki 2020 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-01-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K. INDIVIDUALIŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJOS „MIGLĖ“ RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-11-18 SPRENDIMU NR. T3-328, KEITIMO.
Planavimo tikslai:
keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 8 (kad. Nr. 4117/0600:871), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Senoji g. 26, būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,9200 ha (2 priedas).

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-01-02 iki 2020-01-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-01-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2020-01-02

Grįžti
Shadow up