kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. vasario mėnesį

 

Informuojame, kad 2020 m. kovo 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė A. B.
Iki 2020 m. kovo 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-26

Informuojame, kad 2020 m. kovo 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius P. P.
Iki 2020 m. kovo 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-26

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL VILNIAUS R. SAV. RUDAMINOS SEN. JARMALIŠKIŲ K., RUSINŲ K. IR DUKELIŲ K. VIETOVĖS LYGMENS BENDROJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS IR PLANUOJAMOS TERITORIJOS PATVIRTINIMO“.
Planavimo tikslai: – rengti Vilniaus r. sav. Rudaminos sen. Jarmališkių k., Rusinų k. ir Dukelių k. vietovės lygmens bendrąjį planą. Detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas apie 442 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-02-18 iki 2020-03-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 404 kab., tel. (8 5) 210 9691, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-03-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa

Teritorija

2020-02-19

Informuojame, kad 2020 m. kovo 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos mstl. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius F. S.
Iki 2020 m. kovo 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2020-02-19

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešina parengtą Bendrąjį planą
Informuojame, kad gavus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Antrojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus 2019 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. 2D-15544 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikrinimo nutraukimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija viešina parengtą Bendrąjį planą.
Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiami www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir http://www.tpdris.lt.
Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt). Papildomai informaciją teikia: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas Mindaugas Pakalnis tel. (8 5) 211 2529, el. p. mindaugas.pakalnis@vilnius.lt, Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8 5) 211 2756, el. p. jolita.bernataviciene@vilnius.lt, architektė Audronė Noskaitienė tel. (8-5) 211 2537 el. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio adresas: www.vilnius.lt.
Plano rengėja:
SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3 LT-09601, Vilnius; tel. nr. (8 5) 211 2446, el. p. info@vplanas.lt, projekto vadovas Mindaugas Grabauskas, tel. nr. (8 5) 211 2450, el. p. mindaugas.grabauskas@vplanas.lt.
Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nuo 2020 m. vasario 5 d. iki 2020 m. kovo 6 d. Savivaldybės interneto svetainės www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ puslapiuose „Teritorijų planavimo viešumas“, „Bendrasis planas“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Vieša ekspozicija – Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3, II – o aukšto vestibiulyje nuo 2020 m. vasario 14 d. iki 2020 m. kovo 6 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriuje (Konstitucijos pr. 3 Vilnius), kreiptis į Jolitą Bernatavičienę, Audronę Noskaitienę arba Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“ (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), kreiptis į projekto vadovą Mindaugą Grabauską).
Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano sprendiniais, įvyks 2020 m. kovo 6 d., 17:00 val., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Konstitucijos pr. 3  (II aukštas).
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano pateikti raštu planavimo organizatoriui - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. p. savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt teisės aktų nustatyta tvarka iki viešo susirinkimo pabaigos (2020 m. kovo 6 d.).

2020-02-13

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4103/0200:3257), esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Požymis: Baigiamas.
Paskelbimo data: 2020-02-13
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas E. P. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą
Pasiūlymus galima teikti iki 2020-02-26 info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val. 2020-02-26
Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
ŽPDRIS procesas KPŽP-65013.
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai 1

Sprendiniai 2

2020-02-13

Informacija apie parengtą vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr.4170/0400:7), esančio Vilniaus r., Riešės sen.,  Tarpežerės k., detalųjį planą.
Planavimo pagrindas – Trišalė projektavimo darbų atlikimo ir jų finansavimo sutartis Nr. AD-45-(335) 2018-04-17 ir Susitarimas dėl detaliojo plano organizavimo ir užbaigimo sąlygų Nr. AD-82-(335) 2019-10-17.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, svetainė www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys K.L., V.F., V.Š.
Plano rengėjas – MB “Menas ir jėga”, į.k. 123946263, Džiaugsmo g. 100, Vilnius, tel. +370 699 55797, el.p. info@menasirjega.lt, projekto vadovas Gintautas Baranauskas
Planavimo tikslai ir uždaviniai – keisti dalies žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano ZRg funkcinio prioriteto zonos reglamentus iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Padalinti sklypą, nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2020-02-14 iki 2020-03-02 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose Rinktinės g. 50, Vilnius, Riešės seniūnijos patalpose Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus raj. ir pas projekto rengėją Užupio g. 42, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 55797.
Pasiūlumų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2020-03-02 imtinai ir viešo svarstymo metu.
Viešas svarstymas įvyks 2020-03-02 17 val. Riešės seniūnijos patalpose Sporto g. 3, Riešės k,. Vilniaus raj. savivaldybė. Į pateiktus pageidavimus ir pasiūlymus bus atsakyta viešo svarstymo metu arba per 5 dienas po viešo svarstymo raštu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų priežiūros inspekcijai (A. Vienuolio g. 8, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2020-02-13

Informuojame, kad 2020 m. kovo 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sirvydų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2020 m. kovo 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-12

Informuojame, kad 2020 m. kovo 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bezdonių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. K.
Iki 2020 m. kovo 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-12

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0100:45), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., detaliojo plano koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatoriai: R. B., A. B.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4170/0100:97) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 10 m, užstatymo tankio – 9 %, užstatymo intensyvumo – 0,15, užstatymo tipo – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,5458 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-08 įsakymas "Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0100:45), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-30 įsakymu Nr. A27-903, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-95.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-75.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-02-17 iki 2020-02-28 imtinai Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-75) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-02-28.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-02-12

Informuojame, kad 2020 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eiliokiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. M.
Iki 2020 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-07

Informuojame, kad 2020 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. J.
Iki 2020 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-07

Informuojame, kad 2020 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Keturiasdešimt Totorių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. B.
Iki 2020 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-07

Informuojame, kad 2020 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. M.
Iki 2020 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-07

Informuojame, kad 2020 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Laukininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė G. M.
Iki 2020 m. vasario 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-07

Informuojame, kad 2020 m. vasario 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius O. P.
Iki 2020 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-06

Informuojame, kad 2020 m. vasario 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šunelių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. B.
Iki 2020 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-06

Informuojame, kad 2020 m. vasario 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Valčiūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. G.
Iki 2020 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-06

Informuojame, kad 2020 m. vasario 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. M. V.
Iki 2020 m. vasario 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-02-06

Vadovaujantis 2019-04-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-266 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4170/0500:93 ir kad. Nr. 4170/0500:101), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo“ bei 2019-05-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-47-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius
 – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  J.M., T. J.-Z., D.Z.
Planuojamos teritorijos plotas: 1.8823 ha
Detaliojo plano koregavimo tikslas - koreguoti žemės sklypų (kad. nr. 4170/0500:93 ir kad. nr. 4170/0500:101), esančių Nemenčinėlės k., Riešės sen., Vilniaus r. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-342, sprendinius: pakeisti Detaliuoju planų suformuotų kitos paskirties -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1-5: ( kad. nr. 4170/0500:175, kad. nr. 4170/0500:182, kad. nr. 4170/0500:176, kad. nr. 4170/0500:183 ir kad. nr. 4170/0500:184), esančių Vilniaus r. sav. , Riešės sen., Nemenčinėlės k., Mėnulio g. 10, 12, 18, 16, 14, kitos paskirties - bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo (kad.nr. 4170/0500:180),  esančio Vilniaus r. sav. , Riešės sen., Nemenčinėlės k., ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-234.
Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2020-02-04 iki 2020-02-17 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-234).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2020-02-05

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 8 (kad. Nr. 4117/0600:871), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Senoji g. 26, būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2020-02-05

Grįžti
Shadow up