kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. birželio mėnesį

 

Informuojame, kad 2021 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Budreliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. A.
Iki 2021 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30

Informuojame, kad 2021 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Tintiniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. Š.
Iki 2021 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30

Informuojame, kad 2021 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. M.
Iki 2021 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30

Informuojame, kad 2021 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kramniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. K.
Iki 2021 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30

Informuojame, kad 2021 m. liepos 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mūrininkų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: E. K.
Iki 2021 m. liepos 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30

Informuojame, kad 2021 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Pakovarniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: P. S.
Iki 2021 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30 

Informuojame, kad 2021 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. B.
Iki 2021 m. liepos 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-30

Informacija apie žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:421), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-300, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. KADI-2149.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: E. J.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, Kalvarijų g. 156, Vilnius. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 8-11 (kad. Nr. 4177/0500:661, kad. Nr. 4177/0500:1183, kad. Nr. 4177/0500:1184, kad. Nr. 4177/0500:1186, kad. Nr. 4177/0500:1187, kad. Nr. 4177/0500:1188, kad. Nr. 4177/0500:1189), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., Beržų g. 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
-  Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-06-30 iki 2021-07-15 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius (jei tokia galimybė bus),  pas projekto rengėją Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-668).

-  Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2021-06-30 iki 2021-07-15 imtinai Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius (jei tokia galimybė bus), ir pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius,  darbo metu.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, planavimo organizatorius atsako raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys

2021-06-30

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0200:458), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-11-04 sprendimu Nr. T3-405, keitimo.

2021-06-30

Informuojame, kad 2021 m. liepos 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. B.
Iki 2021 m. liepos 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-23 

Informuojame, kad 2021 m. liepos 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gaukštonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. R.
Iki 2021 m. liepos 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-23

Informuojame, kad 2021 m. liepos 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Lapeikių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. B.

Iki 2021 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-23

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:439), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., SKRABINĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-04 SPRENDIMU NR. T3-405, KEITIMO INICIJAVIMO, PRIJUNGIANT ŽEMĖS SKLYPĄ (KAD. NR. 4177/0500:98), ESANTĮ VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., SKRABINĖS K.“.
Planavimo tikslai: – pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:98), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., naudojimo paskirtį į kitos paskirties, sujungti jį su Detaliuoju planu suformuotais kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 (kad. Nr. 4177/0500:232, kad. Nr. 4177/0500:296 ir kad. Nr. 4177/0500:302), esančiais Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., k., Kiparisų g. 16, 14 ir Skrabinės g. 2, į vieną sklypą ir pakeisti jo naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,0901 ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-06-21 iki 2021-07-07 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Š Rudaminos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-07-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija 

2021-06-21

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Nugariškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. D.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-17

Informuojame, kad 2021 m. liepos 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Lapeikių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. B.
Iki 2021 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0700:170, KAD. NR. 4152/0700:171, KAD. NR. 4152/0700:172), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., DARŽELIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-26 SPRENDIMU NR. T3-296 KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypo Nr. 25 (kad. Nr. 4152/0700:259), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Darželių k., dalies naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,8603 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-06-17 iki 2021-07-02 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-07-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-06-16 

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. S.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-16

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Lopatiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. V.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-16

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Antanavo k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. V.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-16

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. R.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-16

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. Š.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-16

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Kijonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. J.

Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-16

Informuojame, kad 2021 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. O.
Iki 2021 m. birželio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.  

2021-06-16

Vadovaujantis 2020-08-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1185 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:4277), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“, 2020-08-21 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-52-(3.35) bei 2021-01-18 susitarimu Nr. AD-4-(3.35) prie 2020-08-21 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties NR. AD-52-(3.35),  rengiamas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai:  A.B. ir I.B.

Planuojamos teritorijos plotas: 0.2450 ha
Detaliojo plano koregavimo tikslas - koreguoti žemės sklypo (kad. nr. 4110/0800:4277), esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr. KADI- 696 (toliau – Detalusis planas), sprendinius: pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 ( kad. nr. 4110/0800:893), esančio Vilniaus r. sav. , Zujūnų sen., Antežerių k., Pasakų g. 5B, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, (toliau – Bendrasis planas) sprendiniais. Najai suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.           
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-391.

Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-06-17 iki 2021-07-02 Zujūnų seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-20-391).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo (susipažinimo) pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2021-06-15

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ROKANTIŠKIŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R SAV., ŠATRININKŲ SEN., DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – detalizuoti Bendrojo plano sprendinius, pakeisti ir nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 20 ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-06-15 iki 2021-06-30 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-06-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-06-15

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0300:312), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., VĖJŲ G. 27, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-17 ĮSAKYMU NR. KADI-387 KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0300:426), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g. 29B, pakeisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2800 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-06-15 iki 2021-06-30 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-06-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-06-14

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4132/0600:191), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., GUDELIŲ K.,  DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-11-09 ĮSAKYMU NR. A27-2833 KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:944), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Gudelių k., Miško g. 11, naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,1900 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-06-15 iki 2021-06-30 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-06-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-06-14

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. KADI-1610 bei 2020 m. spalio 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-65-(3.35) parengtas žemės sklypo (unikalus Nr. 4110-0800-0464) (kadastro Nr. 4110/0700:588), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Vilties g. 46A, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-30 įsakymu Nr. A27-899 (toliau – Detalusis planas), koregavimas.
Koregavimo tikslai ir uždaviniai – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ribas ir plotą, pakeičiant servituto plotą žemės sklype (kad. Nr. 4110/0700:4838), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Vilties g. 6, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus), nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Planavimo iniciatorius – K. G.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas – Pauliaus Ladygos IVVP Nr. 773926, J. Cicėno g. 10, 11119 Vilnius. Projekto vadovė Vilma Ladygienė, kvalifikacijos atestato Nr. TPV 0029, el. p. v.ladygiene@gmail.com, tel. +370 602 4385.
Viešinimo procedūrų tvarka. Detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais Detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021-06-18 iki 2021-07-02 imtinai (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-20-518), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14160 Vilniaus r. sav., seniūnijos darbo valandomis arba atskirai suderintu laiku ir vietoje su Detaliojo plano koregavimo rengėju, informacija teikiama tel. +370 602 43685, el. paštu v.ladygiene@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2021-07-02 imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

2021-06-14

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4164/0500:0502), esančiame Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis: Pradėtas.   
Dokumento numeris 48KPĮ-360-(14.48.124E.)  Paskelbimo data: 2021-06-14
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-06-04 sprendimas Nr. 48KPĮ-360-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kadastro Nr. 4164/0500:0502, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti A. N. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-90008.

2021-06-14

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0100:25), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-321, keitimo. 

2021-06-11

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4164/0100:0445), esančiame Kaušiadalos k., Paberžės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas.   
Dokumento numeris 48KPĮ-367-(14.48.124E.). Paskelbimo data: 2021-06-11
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-06-04 sprendimas Nr. 48KPĮ-367-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4164/0100:0445), esančio Kaušiadalos k., Paberžės sen, Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti M.S. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-90654.

2021-06-10

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. nr. 4152/0100:607), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-20 įsakymu Nr. kadi-528, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai matmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:296, kad. Nr. 4152/0100:305), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Dobilų g. 10, 12, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,4500 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:607), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-20 įsakymu Nr. KADI-528, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-2132.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-655.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-655.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.
Sprendiniai

2021-06-10

Informuojame, kad pradedamas rengti Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0100:48), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. A27-619, keitimas žemės sklype Nr. 6
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai matmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 6 dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamos teritorijos plotas 2,1150 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-21 įsakymas "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0100:48), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-14 įsakymu Nr. A27-619, keitimo inicijavimo žemės sklype Nr. 6" Nr. KADI-85.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-133.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-133.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-06-09

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tarpežerės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: G. G.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Liucionių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. M.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. S.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: N. J.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Liepiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. K.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Naujasodžių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. J.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. K.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Daukšių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. S.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Eitminiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. K.

Iki 2021 m. birželio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. R.

Iki 2021 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informuojame, kad 2021 m. birželio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Nugariškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. D.

Iki 2021 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-06-07

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:0148, kad. Nr. 4167/0100:0060), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT09318 Vilnius tel. (8-5) 275 1961 el. p. vrsa@vrsa.lt. Interneto svetainė: www.vrsa.lt
Plano pavadinimas: Žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148, kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimas.
Detaliojo plano keitimo tikslas: pakeisti detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4167/0100:148 ir kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 ir 33, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipo reglamentus).
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, planavimo organizatorius nusprendė, kad detaliojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano keitimo SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50 LT-09318 Vilnius tel. (8-5) 275 1961 el. p. vrsa@vrsa.lt ir interneto svetainėje www.vrsa.lt
VRSA sprendimas ir motyvai
SPAV atrankos dokumentas

2021-06-04

Planavimo organizatorius – R. J.
Planuojama teritorija – 0,7556 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4167/0200:1055), esantis Vilniaus r.sav., Pagirių sen., Melekonių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-05-28 įsakymas Nr. 48KPĮ-338-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– mišrusis žemės ūkis, prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-06-04

Informuojame, kad 2021 m. birželio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tarpežerės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: G. G.
Iki 2021 m. birželio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2021-06-02

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4117/0300:0715), esančiame Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas.   
Dokumento numeris 48KPĮ-345-(14.48.124E.)
Paskelbimo data: 2021-06-02
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-03-04 sprendimas Nr. 48KPĮ-345-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0300:0715), esančio Pašilių k., Riešės sen, Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti Ž.Š. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
ŽPDRIS procesas KPŽP-89910.

2021-06-02

Planavimo organizatorius – M.S.
Planuojama teritorija – 0,8500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4150/0600:195), esantis Vilniaus r.sav., Medininkų sen., Laibiškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-05-10 įsakymas Nr.48KPĮ-307-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-06-01

Grįžti
Shadow up