kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. gegužės mėnesį

Informuojame, kad 2021 m. birželio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Liepiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. K.

Iki 2021 m. birželio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-31

Informuojame, kad 2021 m. birželio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Liucionių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. M.

Iki 2021 m. birželio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-31

Informuojame, kad 2021 m. birželio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Juodbalių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: N. J.

Iki 2021 m. birželio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-31

Informuojame, kad 2021 m. birželio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: D. S.
Iki 2021 m. birželio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-31

Informuojame, kad 2021 m. birželio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Naujasodžių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. J.

Iki 2021 m. birželio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-31

Informacija apie kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:87), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-12-30 įsakymu Nr. A27-1681, keitimą ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:512), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., prijungimą
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. KADI-600.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Z. M.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, Kalvarijų g. 156, Vilnius. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatytų žemės sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4117/0700:469) ir Nr. 2 (kad. Nr. 4117/700:468), ribų ir ploto keitimas. Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:0512) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, sujungti su žemės sklypu (kad. Nr. 4117/0700:469). Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
- Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-05-28 iki 2021-06-14 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius (jei tokia galimybė bus), pas projekto rengėją Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-197).
- Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2021-05-28 iki 2021-06-14 imtinai Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius (jei tokia galimybė bus), ir pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu.
- Viešas svarstymas įvyks 2021-06-15, 13.00 val. pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, planavimo organizatorius atsako raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brėžinys

2021-05-26

Informuojame, kad 2021 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Dimšos k., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. G.
Iki 2021 m. birželio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-21

Informuojame, kad 2021 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Šunelių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. G.
Iki 2021 m. birželio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-21 

Informuojame, kad 2021 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Liucionių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. G.
Iki 2021 m. birželio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-21

Informuojame, kad 2021 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. P.
Iki 2021 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-21 

Informuojame, kad 2021 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. N.
Iki 2021 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-20

Informuojame, kad 2021 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: M. T. V.
Iki 2021 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2021-05-20

Informuojame, kad 2021 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. L.
Iki 2021 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-20

Informuojame, kad 2021 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Kaušiadalos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: M. S.
Iki 2021 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-20 

Informuojame, kad 2021 m. birželio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. K.
Iki 2021 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-20

Planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Tekliūnų vs. ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-141, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-05-20

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0300:17, kad. Nr. 4152/0300:275), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-328, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-05-20 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0200:571, kad. Nr. 4152/0200:574, kad. Nr. 4152/0200:28, kad. Nr. 4152/0200:43, kad. Nr. 4152/0200:609, kad. Nr. 4152/0200:610, kad. Nr. 4152/0200:611, kad. Nr. 4152/0200:612, kad. Nr. 4152/0200:613, kad. Nr. 4152/0200:572), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., ir žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0200:566, kad. Nr. 4152/0200:587, kad. Nr. 4152/0200:586, kad. Nr. 4152/0200:568, kad. Nr. 4152/0200:588, kad. Nr. 4152/0200:567, kad. Nr. 4152/0200:569, kad. Nr. 4152/0200:24), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-112, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-05-20 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl  žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0200:605), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-05 įsakymu Nr. KADI-345, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-05-20

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0700:165), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T3-436, keitimo.

2021-05-20

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:95), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarybos 2016-07-29 sprendimu Nr. T3-299, koregavimo.

2021-05-20

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Šaltoniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-03-25 sprendimu Nr. 200, koregavimo.

2021-05-20 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4882), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-12 įsakymu Nr. KADI-403, keitimo.

2021-05-20

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:620), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-07-31 įsakymu Nr. A27-1321, koregavimo anksčiausuplanuotos teritorijos dalyje.

2021-05-19 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3330), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-09 įsakymu Nr. KADI-255, koregavimo.

2021-05-19

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1313), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-06 įsakymu Nr. KADI-291, koregavimo.

2021-05-19 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus r. savivaldybės dalies, esančios Medininkų sen., Medininkų k. („M“ žemės naudojimo funkcinės zonos) vietovės lygmens bendrojo plano rengimo.

2021-05-19 

Informuojame, kad 2021 m. birželio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Piliakalnio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: M. T. V.
Iki 2021 m. gegužės 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-19

Informuojame, kad 2021 m. birželio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. N.
Iki 2021 m. gegužės 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-19 

Planavimo organizatorius–A.Z.
Planuojama teritorija –2,2000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4152/1600:0090, esantis Vilniaus r.sav., Mickūnų sen., Skaisterių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-05-07 įsakymas Nr. 48KPĮ-296-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– Tropinių ir subtropinių vaisių ir guogų auginimas , prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-05-13 

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:56), esančio Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2004-01-31 įsakymu Nr. A27-143 (toliaus Detalusis planas) , dalies keitimo.
Planavimo iniciatorius: S. R.
Plano rengėjas: UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, Vilnius, PV arch. Dmitrij Kaidašov, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: Keisti detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4170/0800:91), esantį Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., Kalnų g.26 padalyti , nustatyti naujų žemės sklypų plotus, ribas; leistiną pastatų aukštį; leistiną užstatymo intensyvumą; leistiną užstatymo tankį; užstatymo tipą. Naudojimo būdas išlieka – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1).

SPAV reikalingumas:neprivaloma , koncepcija nerengiama
Papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome terautis plano  rengėjo.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis
Detalusis planas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso vasltybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento proceso Nr. K-VT-41-16-219

Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2021-05-21 iki 2021-05-27  Riešės seniūnijoje;  Vilniaus r.savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (S.Nėries g. 73-74, Vilniuje) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 868574269 ir LR teritorijų planavimo  dokumentų rengimo  ir teritorijų planavimo proceso  valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-16-219)
Viešas  susirinkimas  vyks nuotoliniu būdu  2021-05-28  nuo 16 val.  transliacija internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas
Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą:
https://us05web.zoom.us/j/86214583298?pwd=OWZWTEN1ZHlPTFd0bGFyWXcyUGdyQT09 

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val., jungiantis per nuorodą:
https://us05web.zoom.us/j/84229969903?pwd=MmlRRWFOMXRYVVVNeDBBbWhWakxBUT09
Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje.

Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.
Pagrindinis brėžinys

2021-05-12 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Liucionių k., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. P.

Iki 2021 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-12

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. N.
Iki 2021 m. gegužės 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-12 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Minčiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: A. P. ir G. P.
Iki 2021 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-12 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. J.
Iki 2021 m. gegužės 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-12

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus r.sav. administracijos direktoriaus įsakymu 2019-12-23 Nr. KADI-908 dėl žemės sklypo , esančio Vilniaus r.sav.,Zujūnų sen., Salotės k.,  detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus r.sav. valdybos 2020-05-13 sprendimu Nr.360, keitimo inicijavimo.
Keičiama teritorija: Vilniaus r.sav., Zujūnų  sen., Salotės k. Plotas – 0,1889 ha
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo P. S.
Detaliojo plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov,  S.Nėries g.73-74, Vilnius tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo uždaviniai: Keisti detaliuoju planu suformuoto  sklypo Nr.1 kitos paskirties-gyvenamosios teritorijos-mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (kad. Nr. 4110/0600:94), esančio Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Salotės k, Salotės g.14A,  ribas ir plotus, keičiant atidalyto žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą , vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais
SPAV reikalingumas:neprivaloma , koncepcija nerengiama
Papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome terautis plano  rengėjo.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis
Detalusis planas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teriotirjų planavimo proceso vasltybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento proceso Nr. K-VT-41-20-5

Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2021-05-18 iki 2021-05-25  Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g.3, Zujūnų k., Vilniaus r.sav., Vilniaus r.savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (S.Nėries g. 73-74, Vilniuje) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 868574269 ir LR teritorijų planavimo  dokumentų rengimo  ir teritorijų planavimo prceso  valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)
(TPD Nr. K-VT-41-20-5)/

Viešas  susirinkimas  vyks nuotolinių būdu  2021-05-25  nuo 16 val.  transliacija internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas
Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą: 

 https://us05web.zoom.us/j/86055928896?pwd=SVBESDJwR1JHQnlMYjlMSWU1Nlgzdz099

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val., jungiantis per nuorodą: 

https://us05web.zoom.us/j/82178659844?pwd=TVNtOWhMcVI1Zy9ESEN2K09mTnpSQT09
Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje.

Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.
Aiškinamasis raštas
Planavimo darbų programa
Pagrindinis brėžinys
Reglamentų lentelė

2021-05-12

Vadovaujantis 2021-04-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1012 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0700:165), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T3-436, keitimo inicijavimo“ rengiamas detaliojo plano keitimas žemės sklypuose Nr. 1 ir Nr. 2.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. 8 5  2751961, el. p. vrsa@vrsa.lt
Planavimo iniciatorius – UAB “Eurilata”
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“ ( kodas 122874868), Šv. Mykolo g. 4-4, LT- 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8 615 69141.
Detaliojo plano keitimo tikslai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0700:165), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų k., Verbuškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T3-436 ( TDP registracijos Nr. T00081106) (toliau -Detalusis planas), sprendinius, numatant pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 Ir Nr. 2 (kad. Nr. 4142/0700:113 ir kad. Nr. 4142/0700:125), esančių Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., Šumsko pl. 231A ir 231 (toliau -Žemės sklypai), naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo uždaviniai:
-    Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
-   Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą;
-   Nustatyti urbanistinius ir architektūrinius (pastatų išdėstymo, automobilių stovėjimo vietų), inžinerinės infrastruktūros vystymo teritorijos naudojimo reglamentus.
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): Planų  ir programų SPAV  tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, numatytais atvejais.
Koncepcija – nerengiama.
Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: 2021 m.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.
Tyrimai ir galimybių studijos: nenustatyti.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui  raštu adresu Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-228) ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

2021-05-07 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Miškinių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. G.
Iki 2021 m. gegužės 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-07

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pašilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: Ž. Š.
Iki 2021 m. gegužės 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-05-07

Grįžti
Shadow up