kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. kovo mėnesį

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0100:25), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-321, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: – pakeisti dalies Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4107/0100:61), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Vilkiškių k., naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirtį, keisti Detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 7,4317 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-01 iki 2021-04-15 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-03-31 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mažeikių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. Ž.
Iki 2021 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-31

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Papiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. A.
Iki 2021 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-31

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. G.
Iki 2021 m. balandžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-31 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Gaukštonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. T.
Iki 2021 m. balandžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-31  

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Ąžuolinės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. V.
Iki 2021 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-31 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. V.
Iki 2021 m. balandžio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-31

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1086, kad. Nr. 4103/0200:1124, kad. Nr. 4103/0200:1547, kad. Nr. 4103/0200:1553, kad. Nr. 4103/0200:1585, kad. Nr. 4103/0200:1646, kad. Nr. 4103/0200:1785, kad. Nr. 4103/0200:1815 ir kad. Nr. 4103/0200:1970), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-11-20 sprendimu Nr. T3-515 keitimo ir žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1629, kad. Nr. 4103/0200:1917, kad. Nr. 4103/0200:5843, kad. Nr. 4103/0200:3324), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., prijungimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: UAB „Investata“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Prie Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2521), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Saulės g. 1 (toliau – Žemės sklypas), žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:5717), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k. ir kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:3086, kad. Nr. 4103/0200:2703) prijungti žemės sklypus (kad. Nr. 4103/0200:1629, kad. Nr. 4103/0200:1917, kad. Nr. 4103/0200:3324 ir kad. Nr. 4103/0200:5843), perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą. Žemės sklypui nustatyti pagrindinį naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, papildomą naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Kituose žemės sklypuose nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,1390 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-23 įsakymas "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1086, kad. Nr. 4103/0200:1124, kad. Nr. 4103/0200:1547, kad. Nr. 4103/0200:1553, kad. Nr. 4103/0200:1585, kad. Nr. 4103/0200:1646, kad. Nr. 4103/0200:1785, kad. Nr. 4103/0200:1815 ir kad. Nr. 4103/0200:1970), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-11-20 sprendimu Nr. T3-515, keitimo ir žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1629, kad. Nr. 4103/0200:1917, kad. Nr. 4103/0200:5843, kad. Nr. 4103/0200:3324), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., prijungimo inicijavimo" Nr. KADI-392.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-95.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-95.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos. 
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, apie rengiamo viešo susirinkimo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.
Įsakymas

2021-03-31 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:607), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-20 įsakymu Nr. KADI-528, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai matmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:296, kad. Nr. 4152/0100:305), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Dobilų g. 10, 12, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,4500 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:607), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-20 įsakymu Nr. KADI-528, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-2132.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-655.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-655.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.
Įsakymas

2021-03-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:248), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. KADI-137, koregavimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4  (kad. Nr. 4103/0200:2903, kad. Nr. 4103/0200:3236, kad. Nr. 4103/0200:5783, kad. Nr. 4103/0200:8727), esančių Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Perkūno g. 14, 14A, 14B, 14C, žemės sklypo Nr. 6 kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 4103/0200:8729), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., ribas ir plotą, bei keisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4103/0200:8728), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Perkūno g. 14D, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3061 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-03-31 iki 2021-04-15 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-03-31

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k. ir Gailiūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr. T3-112, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 62 (6-5), 63 (6-6)  ir Nr. 64 (6-7)  (kad. Nr. 4152/200:168, kad. Nr. 4152/200:354 ir kad. Nr. 4117/0100:398), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Giraitės g. 5, 9 ir 7, bei kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo Nr. 60 (6-10) (kad. Nr. 4152/0200:343), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,6556 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-03-29 iki 2021-04-12 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-03-26

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:874, kad. Nr. 4117/0100:875), esančių Čimbariškių vs., ir žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:813, kad. Nr. 4117/0100:814, kad. Nr. 4117/0100:836), esančių Užugriovio k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-542, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje “.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 16 ir Nr. 17 (kad. Nr. 4117/0100:133 ir kad. Nr. 4117/0100:148), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Pamiškės g. 72 ir 74, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,5001 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-03-26 iki 2021-04-09 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-09 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-03-26 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. nr. 4103/0300:324), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T3-67, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 23, Nr. 24 ir Nr. 25 (kad. Nr. 4103/300:8381, kad. Nr. 4103/300:8378 ir kad. Nr. 4103/300:8379), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Šaulio g. 74, 72, 70, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 3,1483  ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-03-29 iki 2021-04-12 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-03-26

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Brinkiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. S.
Iki 2021 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: B. Z.
Iki 2021 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Maskoliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. G.
Iki 2021 m. balandžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų

2021-03-24

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. J.
Iki 2021 m. balandžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Vališkių k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: P. G.
Iki 2021 m. balandžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. D.
Iki 2021 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. M.
Iki 2021 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Gegliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. S.

Iki 2021 m. balandžio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-24

Planavimo organizatorius– L.O.
Planuojama teritorija –0,9632 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4142/0100:0154), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-03-04 įsakymas Nr. 48KPĮ-130-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-03-19 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: N. S.
Iki 2021 m. balandžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-17

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. J.
Iki 2021 m. balandžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-17 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Maskoliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. V.
Iki 2021 m. balandžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-17 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Palubėlių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. K.
Iki 2021 m. kovo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-12

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4164/0500:0504), esančiame Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis: Pradėtas.
Dokumento numeris 48KPĮ-143-(14.48.124E.) Paskelbimo data: 2021-03-12
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-03-09 sprendimas Nr. 48KPĮ-143-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kadastro Nr. 4164/0500:0504, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti G. N. N. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas.pdf
Planavimo darbų programa.pdf 
ŽPDRIS procesas KPŽP-85857. 

2021-03-12

Informuojame, kad 2021 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. R.
Iki 2021 m. kovo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-12

Informuojame, kad 2021 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Šliaumiškių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. Š.
Iki 2021 m. kovo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-12 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. G.
Iki 2021 m. kovo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-12

Informuojame, kad 2021 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Bieliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. V.
Iki 2021 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-05 

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4103/0200:2378), esančiame Česlovo Milošo g. 28, Maskoliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas. 
Dokumento numeris 48KPĮ-129-(14.48.124E.)   Paskelbimo data: 2021-03-05
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-03-04 sprendimas Nr. 48KPĮ-129-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 4103/0200:2378), esančio Česlovo Milošo g. 28, Maskoliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti T.D. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Isakymas
Planavimo darbu programa  
ŽPDRIS procesas KPŽP-85585. 

2021-03-05

Informuojame, kad 2021 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. M.
Iki 2021 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-05

Informuojame, kad 2021 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Liubavo k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. M.
Iki 2021 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-05

Informuojame, kad 2021 m. kovo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikienių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. M.
Iki 2021 m. kovo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-05 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Dasionių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: P. Č.
Iki 2021 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-05

Informuojame, kad 2021 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kalniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. B.
Iki 2021 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-04

Informuojame, kad 2021 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai: I. K. ir R. K.
Iki 2021 m. kovo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-04

Informuojame, kad 2021 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: K. A.
Iki 2021 m. kovo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-04 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Liucionių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. G.
Iki 2021 m. kovo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-04

Informuojame, kad 2021 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. I.
Iki 2021 m. kovo 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-04

Informuojame, kad 2021 m. kovo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Daukšių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. K.
Iki 2021 m. kovo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-03 

Informuojame, kad 2021 m. kovo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: Z. M.
Iki 2021 m. kovo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-03

Informuojame, kad 2021 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Ažulaukės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. M.
Iki 2021 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-03-03

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:110 ir kad. Nr. 4103/0300:1002), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-21 įsakymu Nr. KADI-632, keitimo. 

2021-03-03

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:457 ir kad. Nr. 4174/0200:459), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-448, ir žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:661), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-05-30 sprendimu Nr. T3-204, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-03-03

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:212), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-04-22 sprendimu Nr. 277, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-08-14 sprendimu Nr. 75, keitimo.

2021-03-03

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1009), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T3-165, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimu Nr. T3-148, keitimo.

2021-03-03

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:607), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-20 įsakymu Nr. KADI-528, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-03-03

Grįžti
Shadow up