kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. rugpjūčio mėnesį

 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0700:170, kad. Nr. 4152/0700:171, kad. Nr. 4152/0700:172), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Darželių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-296, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2021-08-27 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. Č.
Iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-27

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Dėdoniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. V.
Iki 2021 m. rugsėjo 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-26

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Naujosios vs., Naujosios g. 43, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. R.
Iki 2021 m. rugsėjo 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-26 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Paežerių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. P.
Iki 2021 m. rugsėjo 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-26

Planavimo organizatorius– R.M.
Planuojama teritorija –0,8260 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4142/0100:416), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-08-12 įsakymas Nr. 48KPĮ-485-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– Parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo uždaviniai–suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis –prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamus augalų auginimas, gėlųjų augalų akvakultūra, augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte.
Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-08-26 

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.4164/0500:0502), esančio Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis: Baigiamas.
Paskelbimo data: 2021-08-26
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas A. N. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2021-09-09 info@ideaurbana.lt 
UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas 
Sprendiniai
ŽPDRIS procesas KPŽP-90008.

2021-08-26

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. J.
Iki 2021 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2021-08-25

Planavimo organizatorius– J.P.
Planuojama teritorija – 4,4853 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4150/0200:0154 ), esantis Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Juozapinės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-08-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-519-(14.48.124 E.) „„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis –augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veiklą prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovess atvirame grunte.
Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-08-25

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. P.
Iki 2021 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-25

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Paąžuolių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: T. M.
Iki 2021 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-25

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Pašurnės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. G.
Iki 2021 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-25

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. G.
Iki 2021 m. rugsėjo 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-25

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/0800:0269), esančio Mažeikių k., Mickūnų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2021-08-25
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas S. Ž. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2021-09-07 info@ideaurbana.lt
Skyrius Vilniaus rajonas.

Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
ŽPDRIS procesas KPŽP-87747

2021-08-25

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5144, kad. Nr. 4117/0400:5145 ir kad. Nr. 4117/0400:5146), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-10 įsakymu Nr. KADI-217 (TPD registracijos Nr. T00075777), bei žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5140, kad. Nr. 4117/0400:5141, kad. Nr. 4117/0400:5142 ir kad. Nr. 4117/0400:5143), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. KADI-320 (TPD registracijos Nr. T00052097) koregavimą.
Planavimo pagrindas:Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. KADI-1072 „Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-10 įsakymu Nr. KADI-217, bei detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. KADI-320, koregavimo inicijavimo“.
Planuojamos teritorijos plotas – 2,0 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono  savivaldybės administracijos direktorius  (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: 8-5 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt).
Planavimo iniciatorius: pagal 2021-05-10 iniciavimo sutartį  Nr. Nr. AD-33 (privatus asmuo) K. S.
Projekto rengėjas: Sigitos Janušauskienės įmonė (Ežero g. 16-8, Šiauliai, el. 8 61420783, el.p.: janusauskienesigita@gmail.com). Projekto vadovė Sigita Janušauskienė
Planavimo tikslai:
koreguoti žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5144, kad. Nr. 4117/0400:5145 ir kad. Nr. 4117/0400:5146), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-10 įsakymu Nr. KADI-217 (TPD registracijos Nr. T00075777) (toliau – Detalusis planas Nr. 1), bei žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5140, kad. Nr. 4117/0400:5141, kad. Nr. 4117/0400:5142 ir kad. Nr. 4117/0400:5143), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. KADI-320 (TPD registracijos Nr. T00052097) (toliau – Detalusis planas Nr. 2), sprendinius, numatant nekeičiant Detaliųjų planų Nr. 1 ir Nr. 2 išorinių ribų, pakeisti Detaliuoju planu Nr. 1 ir Detaliuoju planu Nr. 2 suformuotų žemės sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo uždaviniai:
1. nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

2. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-236).
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-31 iki 2021-09-14 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r.,  pas projekto rengėją Ežero g. 16-8, Šiauliai, darbo metu, susitarus telefonu 8 614 20783, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-236).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-236) iki 2021-09-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims atsakoma raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Teritorijų planavimo dokumentas viešinamas supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka.
Pridedama:
1) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas KADI-1072;
2) Planavimo darbų programa;
3) Detaliojo plano koregavimo aiškinamasis raštas;
4) Detaliojo plano koregavimo sprendinių brėžinys.

2021-08-20

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Stakinių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. D.
Iki 2021 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-20 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: P. G. P.
Iki 2021 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-20

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3330), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-09 įsakymu Nr. KADI-255, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2021-03-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3330), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-09 įsakymu Nr. KADI-255, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-505.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,3061 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungti detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4162/100:835 ir kad. Nr.  4162/100:859), esančius Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Pupinės g. 1A ir 1B, į vieną sklypą ir pakeisti jo ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo reglamentus).
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-117.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-08-26 iki 2021-09-10 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-117).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-21-117) iki 2021-09-10 d. imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pridedama:
1) Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-505, 2021-03-03.
2) Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti.
3) Planuojamos teritorijos riba.
4) Detaliojo plano keitimo Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys.

2021-08-20

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:449 ir kad. nr. 4174/0300:450), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-113, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-15 įsakymu Nr. KADI-538, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai matmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:683, kad. Nr. 4174/0300:619, kad. Nr. 4174/0300:674, kad. Nr. 4174/0300:673), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Dainų g. 1, 3, 7, 9 bei kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4174/0300:676), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, numatant papildomus žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 15,6546 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-10 įsakymas "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:449 ir kad. Nr. 4174/0300:450), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-113, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-15 įsakymu Nr. KADI-538, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-656.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-482.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt), Avižienių seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-482.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo laiką ir vietą bus teikiama papildomai.
Planavimo darbų programa
Teritorija

2021-08-20

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: L. Z.
Iki 2021 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-19

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Kaponiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. B.
Iki 2021 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-19 

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. K.
Iki 2021 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-19

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Mitkuškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. Š.
Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-19

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. B.
Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-19

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. J.
Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-19

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. B.
Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2021-08-19

Planavimo organizatoriaus priimtą motyvuotą sprendimą atmesti Planavimo iniciatoriaus pasiūlymą dėl detaliojo plano rengimo.

2021-08-18 

Planavimo organizatoriaus priimtą motyvuotą sprendimą atmesti Planavimo iniciatoriaus pasiūlymą dėl detaliojo plano rengimo. 

2021-08-18 

Pavadinimas: Parengtas Žemės sklypo (kadastro Nr.4162/0300:0242), esančio Paliepiukų k., Nemėžio sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Požymis: Baigiamas.
Paskelbimo data: 2021-08-18
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas R.J. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Susipažinti su sprendiniais bei teikti pasiūlymus galima iki 2021-09-03 imtinai info@architekturostonas.lt, adresu Sporto g 10, Vilnius iš anksto susitarus tel. 8 657 83428.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai
ŽPDRIS procesas KPZP-87541.
 

2021-08-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3513), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-25 ĮSAKYMU NR. KADI-85, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4162/0100:886), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vyturių g. 27, ribas ir plotą,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2590 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-08-18 iki 2021-09-01 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-09-01 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-08-18 

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4162/0300:1959), esančiame Vilniaus rajono sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k.
Požymis Pradėtas Dokumento numeris 48KPĮ-493-(14.48.124 E.)

Paskelbimo data: 2021-08-18
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti privačiam asmeniui nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Skyrius Vilniaus rajono skyrius
Planavimo darbų programa
Įsakymas

2021-08-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:849), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., BALANDIŠKIŲ K., BALANDIŠKIŲ G. 7, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-23 ĮSAKYMU NR. KADI-494, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:597), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Balandiškių k., Balandiškių g. 7, ribas ir plotą,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,5975 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-08-18 iki 2021-09-01 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-09-01 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-08-18 

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. B.
Iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2021-08-12 

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. J.
Iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-12

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. B.

Iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-12 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:248), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. KADI-137, koregavimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: UAB „OLB NT“, atstovaujama direktoriaus Aivaro Jociaus,  įm. kodas 305659057, buveinės adresas Savanorių 178C, LT-03154 Vilnius.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4  (kad. Nr. 4103/0200:2903, kad. Nr. 4103/0200:3236, kad. Nr. 4103/0200:5783, kad. Nr. 4103/0200:8727), esančių Vilniaus r. sav., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Perkūno g. 14, 14A, 14B, 14C, žemės sklypo Nr. 6 kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 4103/0200:8729), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., ribas ir plotą, bei keisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4103/0200:8728), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Perkūno g. 14D, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 1,0560 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-20 įsakymas Nr. KADI-952 "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:248), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. KADI-137, koregavimo inicijavimo".
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-208. 

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Avižienių seniūnijoje adresu Sudervės g. 9, Avižienių k. LT-14013 Vilniaus r. sav.
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-21-208.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos. 

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais bus teikiama papildomai.
Planavimo darbų programa

2021-08-12

Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:4033 ir kad. Nr. 4152/0100:4034), esančių Eglių g., Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-02 įsakymu Nr. KADI-451 (detalusis planas 2014-11-07 įregistruotas teritorijų planavimo registre, Nr. T00073804.), detaliojo plano keitimas.

www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41- 18-44

Pridedama:
1.Aiškinamasis raštas
2.Sprendinių planas
3.Informacinis pranešimas apie parengtą TPD

2021-08-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:768), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-06-04 ĮSAKYMU NR. KADI-245, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0300:353), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 66, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,4753 ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-08-06 iki 2021-08-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-08-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-08-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0800:914), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAIDŪNŲ K., VIEVERSIŲ G. 18, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-14 ĮSAKYMU NR. KADI-179, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 2 ir Nr. 3 (kad. Nr. 4152/0800:242 ir kad. Nr.  4152/0800:263), esančius Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gaidūnų k., Vieversių g. 18A ir 18B, pakeisti ribas ir plotą,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-08-06 iki 2021-08-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-08-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-08-05 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:508), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-18 ĮSAKYMU NR. KADI-413, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0300:1556 ir kad. Nr.  4110/0300:1557), esančius Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Sūkurio g. 20 ir 22, pakeisti ribas ir plotą,  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV) naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3195 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-08-06 iki 2021-08-20 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-08-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-08-05

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:324), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. T3-67, keitimo.

2021-08-05

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:248), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. KADI-137, koregavimo.

2021-08-05 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5144, kad. Nr. 4117/0400:5145 ir kad. Nr. 4117/0400:5146), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-10 įsakymu Nr. KADI-217 (TPD registracijos Nr. T00075777), bei žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5140, kad. Nr. 4117/0400:5141, kad. Nr. 4117/0400:5142 ir kad. Nr. 4117/0400:5143), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. KADI-320 (TPD registracijos Nr. T00052097), koregavimo.

2021-08-05 

Pradėtas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:4033 ir kad. Nr. 4152/0100:4034), esančių Eglių g., Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-02 įsakymu Nr. KADI-451 (detalusis planas 2014-11-07 įregistruotas LR  teritorijų planavimo dokumentų registre, Nr. T00073804), detaliojo plano keitimas.
Planavimo pagrindas - 2017-12-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-696 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos,  Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, interneto svetainė www.vrsa.lt .
Detaliojo plano keitimo iniciatoriai – privatūs asmenys.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-02 įsakymu Nr. KADI-451 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr.4152/0100:4033, kad. Nr.4152/0100:4034), esančių Eglių g., Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Apjungti žemės sklypus ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento dokumentais galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-44), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2021-08-05

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:712), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 sprendimu Nr. KADI-342, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: A.Ž.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, į. k. 301114586, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 2125400, el. paštas: info@zemespletra.lt, internetinė svetainė www.zemespletra.lt. Projekto vadovė – Daiva Supko, kvalifikacijos atestatas - Nr.A1786.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: iš dalies keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr.6 (kad. Nr. 4184/0100:1303) naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su Detaliuoju planu suplanuotu sklypu Nr.5 (kad. Nr. 4184/0100:1295). Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, turi būti formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias šiuo atveju gali sudaryti priklausomieji želdynai, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji želdynai. Atskirųjų arba priklausomųjų želdynų plotas skaičiuojamas nuo Detaliojo plano ploto (2,4103 ha). Galimi užsatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2019-11-07, Nr. KADI- 798, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2019-11-22, Nr. KADI- 830, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo patikslinimas, 2019-12-04, Nr. KADI-849.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV atliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-663.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-08-11 iki 2021-08-31 imtinai Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-663), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vrsa.lt bei Konstitucijos pr. 26, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8-5) 2125400.
Detaliojo plano keitimas 2021-08-31, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime rengėjo UAB „Žemės plėtra“ buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius (Forum palace III aukšte).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2021-08-31 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2021-08-31, 16 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Pagrindinis brėžinys

2021-08-04

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Mitkuškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. Š.
Iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04 

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius: A. B.
Iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. J.
Iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04 

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Pilikonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. B.
Iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Naujųjų Piktakonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: N. P.
Iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Juozapinės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius: J. P.
Iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04 

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. P.
Iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04 

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Slabados k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: H. P.
Iki 2021 m. rugpjūčio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04

Informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Užukenės k., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: V. A. R.
Iki 2021 m. rugpjūčio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-08-04 

Vadovaujantis 2019-12-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-900 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300:531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:448, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533), esančių Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, keitimo inicijavimo, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą“ bei 2021-07-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-44, pradedamas rengti detaliojo plano keitimas sklypuose, esančiuose Ukmergės g. 435, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4103/0300:8312) ir Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4103/0300:8311).
Keičiamos teritorijos plotas: apie 4,3500 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Vilniaus verslo parkas“.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0300:8312), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Ukmergės g. 435, žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, keisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
SPAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus.
Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-699.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.
2019-12-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-900
Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti
Planuojamos teritorijos riba

2021-08-04  

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0400:516, kad. Nr. 4184/0400:552), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs. ir Putiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-08-26 sprendimu Nr. T3-333, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: A.G.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, į. k. 301114586, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 2125400, el. paštas: info@zemespletra.lt, internetinė svetainė www.zemespletra.lt. Projekto vadovė – Daiva Supko, kvalifikacijos atestatas - Nr. A1786.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4184/0400:894), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., Eglyno g. 6, ir kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 13 (kad. Nr. 4184/0400:893), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2020-06-29, Nr. KADI-896.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV atliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-325.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-08-11 iki 2021-08-31 imtinai Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-325), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vrsa.lt bei Konstitucijos pr. 26, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8-5) 2125400.
Detaliojo plano keitimas 2021-08-31, 10 val. bus pristatomas viešajame susirinkime rengėjo „UAB „Žemės plėtra“ buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius (Forum palace III aukšte).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2021-08-31 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2021-08-31, 10 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Pagrindinis brėžinys

2021-08-04

 

 

Grįžti
Shadow up