kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. sausio mėnesį

Informuojame, kad 2021 m. vasario 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Vyžulionių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. S.
Iki 2021 m. vasario 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.  
 

2021-01-29 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. I.
Iki 2021 m. vasario 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-29

Informuojame, kad 2021 m. vasario 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Stražninkų vs., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. M.
Iki 2021 m. vasario 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-29

Planavimo organizatorius– G.K.
Planuojama teritorija –0,6861 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4117/0200:0370 ), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Naujakiemio k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-01-21 įsakymas Nr. 48KPĮ-40-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-21-29 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:1086, KAD. NR. 4103/0200:1124, KAD. NR. 4103/0200:1547, KAD. NR. 4103/0200:1553, KAD. NR. 4103/0200:1585, KAD. NR. 4103/0200:1646, KAD. NR. 4103/0200:1785, KAD. NR. 4103/0200:1815 IR KAD. NR. 4103/0200:1970), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-20 SPRENDIMU NR. T3-515 KEITIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:1685, KAD. NR. 4103/0200:1917, KAD. NR. 4103/0200:1517, KAD. NR. 4103/0200:1629), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., PRIJUNGIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: prie Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2521), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Saulės g. 1 (toliau – Žemės sklypas), žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:5717), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k. ir kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:3086, kad. Nr. 4103/0200:2703) prijungti žemės sklypus (kad. Nr. 4103/0200:1629, kad. Nr. 4103/0200:1917, kad. Nr. 4103/0200:3324 ir kad. Nr. 4103/0200:5843), perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą. Žemės sklypui nustatyti pagrindinį naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, papildomą naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Kituose žemės sklypuose nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas apie 2,1390 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-01-28 iki 2021-02-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2021-02-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2021-01-28

Informuojame, kad 2021 m. vasario 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Gulbinės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. A.
Iki 2021 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-28 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Skliausčių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. G.
Iki 2021 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-28

Informuojame, kad 2021 m. vasario 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Vabališkių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. P.
Iki 2021 m. vasario 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
 

2021-01-27

Informuojame, kad 2021 m. vasario 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. U.
Iki 2021 m. vasario 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-27

Informuojame, kad 2021 m. vasario 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Sidabrių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. V.
Iki 2021 m. vasario 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2021-01-27

Informuojame, kad 2021 m. vasario 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: A. T.
Iki 2021 m. vasario 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-27

Žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:327), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-140 bendrąja tvarka, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planuojamos teritorijos plotas: 1,9052ha.
Planavimo tikslas:
Koreguoti žemės sklypo (Kad.Nr.4117/0100:327), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Viliaus rajono savivaldyės tarybos sprendimu Nr.T3-140, (toliau - Detalusis planas) sprendinius: pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties - vienbučių ir dvibučių gyveamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (Kad.Nr.4117/0100:429), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Pušų g. 13, (toliau - Žemės sklypas) ribas ir plotus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtitu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr.T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr.T3-323, (toliau - Bendrasis plans) sprendiniais. Daugiau skaityti “Teritorijų planavimo sąlygos Nr.Tps-018-19”, 2019-04-23.
Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius.
Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Detaliojo plano iniciatorius: UAB „LEA lpg“, į.k. 302551877, Lazdynų g. 21-301, LT-04129+, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: Architekto Rolando Matulevičiaus Studija, architektas R.Matulevičius, adresas korespondencijai – Vanaginės Sodų 2-oji g. 15, Vilnius, tel. +370 659 39278.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima:
1.Nuotoliniu būdu, susitarus su rengėju,
2.Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-74),
3.Susitikimo metu, susisitarus su rengėju.
4. Riešės seniūnijos skelbimų lentoje / eksponavimui skirtoje vietoje.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-19-74) iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-19-74) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. 

2021-01-22 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Liepiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. K.
Iki 2021 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-21 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vaigeliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. P.
Iki 2021 m. vasario 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-21 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Rūdninkų g. 15, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. M.
Iki 2021 m. vasario 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-20

Informuojame, kad 2021 m. vasario 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Raudondvario k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. S.
Iki 2021 m. vasario 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-20

Vadovaujantis 2019-11-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-812 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1096), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ bei 2019-11-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-95-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai:  J. Ch. ir Z. Ch.
Planuojamos teritorijos plotas: 0.2356 ha
Detaliojo plano koregavimo tikslas - koreguoti žemės sklypo (kad. nr. 4167/0200:1096), esančio Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. KADI- 75 (toliau – Detalusis planas), sprendinius: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 3 ( kad. nr. 4167/0200:1310), esančio Vilniaus r. sav. , Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 51, ribas ir plotą. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. 
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-608.
Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-01-21 iki 2021-02-03 Pagirių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-608).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. 

2021-01-20

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148, kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: AB „Pagirių šiltnamiai“
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti Detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4167/0100:148 ir kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 ir 33, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 82,8348 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-23 įsakymas "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148, kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-2192.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV atliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-674.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su planavimo drabų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-674.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.
Apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo susirinkimo vietą ir laiką informacija bus teikiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-01-20  

Informuojame, kad 2021 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vydautiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. T.
Iki 2021 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-14

Informuojame, kad 2021 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. V.
Iki 2021 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-14 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Purnuškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. J.
Iki 2021 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti

pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-14

Informuojame, kad 2021 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rūdynės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. T.
Iki 2021 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-14 

Informuojame, kad 2021 m. vasario 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kuosinės k., kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. K.
Iki 2021 m. vasario 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-14

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:212), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002-04-22 SPRENDIMU NR. 277, PAKEISTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002-08-14 SPRENDIMU NR. 75, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:212), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Bendorėlių 2-oji al. 1, ribas ir plotą, paversti miško žemės dalį kitomis naudmenomis (keliui įrengti), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų (GV), gyvenamosios (GG) mažo užstatymo intensyvumo, miškai ir miškingos (apsauginių miškų sklypai (MI/M3) teritorijų naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 14,4142 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-01-14 iki 2021-01-27 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-01-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-01-13 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1009), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMU NR. T3-165, PATIKSLINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-31 SPRENDIMU NR. T3-148, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 15 (kad. Nr. 4174/0200:8637), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., naudojimo paskirtį į kitą, keisti Detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 2,8325 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-01-14 iki 2021-01-27 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-01-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-01-13 

Informuojame, kad rengiamas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:730), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-05 įsakymu Nr. KADI-149, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0600:170), esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., Raišių g. 16, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-12 įsakymas "Dėl Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:730), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Raišių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-05 įsakymu Nr. KADI-149, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-307.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-310.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-01-20 iki 2021-02-02 imtinai Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14160 Vilniaus r., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-310) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-02-02.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2021-01-13

Informuojame, kad 2021 m. sausio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Paežerių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. D.
Iki 2021 m. sausio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-13

Informuojame, kad 2021 m. sausio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. L.
Iki 2021 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-13

Informuojame, kad 2021 m. sausio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Rokantiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatoriai R. B. ir V. N.
Iki 2021 m. sausio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-13

Informuojame, kad 2021 m. sausio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Lapaučiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. J.
Iki 2021 m. sausio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-13

Grįžti
Shadow up