kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 2. Bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 3. Kitų techninės pagalbos priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

Pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

Antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

 Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir paskirtos dializės procedūros;
 2. Besimokantiems asmenims;
 3. Dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Laisvos formos prašymas yra teikiamas savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją  vietą. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroninių būdų. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • Neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 • Išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 • Kitą pareiškėjui svarbi informaciją.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. Būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. Būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 4. Dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);
 5. Naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. Būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. Būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 8. Būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);
 9. Būsto paskirtis turi būti gyvenamoji.

Dėl būsto pritaikymo galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresniąją specialistę Jeleną Rynkevič, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, 122 kab., tel. (8 5) 275 0557, el. p. jelena.rynkevic@vrsa.lt, arba į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Daugiau informacijos dėl būsto pritaikymo galima rasti čia: Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Darbo laikas:

Pirmadienis - andtradienis: nuo 7.30 val. iki 16.30 val.

Penktadieniais: nuo 7.30 val. iki 15.15 val.

Pietų pertrauka  11.30 – 12.15 val.
Grįžti
Shadow up