kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija gyventojams

Asmenys, norintys pateikti prašymą ar skundą, gali padaryti tai visą Savivaldybės darbo laiką (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30, penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15). Prašymas ar skundas, atsiųstas Savivaldybei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti vientisumą ir nepakeičiamumą. Asmenys, teikiantys Savivaldybei prašymus ar skundus elektroniniu paštu, turi juos išsiųsti oficialiu Savivaldybės elektroniniu pašto adresu: vrsa@vrsa.lt.

Pasibaigus Savivaldybės ir seniūnijų darbo laikui, kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai priima interesantus bei jų prašymus iki 17.30 val.

Dėl priėmimo asmenys gali kreiptis ir būti užrašomi telefonu, el. paštu arba atvykę į savivaldybę ir seniūniją.

Lankytojų dienos priėmimo grafikas iškabinamas viešai prieinamoje vietoje nurodant jame priėmimo laiką, priėmimo metu svarstomus klausimus, priėmimo trukmę, asmens vardą, pavardę, paskirto klausimui nagrinėti specialisto kontaktinius duomenis.

Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus suderintam aptarnavimo laikui, atsakingas už asmenų užrašymą į priėmimą valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai įspėja asmenį ir kartu su juo perplanuoja priėmimo laiką.

Į priėmimą neužsirašę asmenys aptarnaujami eilės tvarka. Už tokių asmenų informavimą ir aptarnavimo laiką atsako valstybės tarnautojai ar darbuotojai, atsakingi už asmenų užrašymą į  

Į priėmimą atvykusiam asmeniui išduodama priėmimo registracijos kortelė, kurioje nurodoma:
1. kada ir kur vyks priėmimas
2. kas priims asmenį (vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)
3. už asmenų užrašymą į priėmimą atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo telefonas ir elektroninio pašto adresas.

Tokia informacija perduodama ir užsirašantiems el. paštu. Užsirašantiems į priėmimą telefonu, ši informacija perduodama žodžiu.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už asmenų registraciją į priėmimą pas skyriaus vedėjus bei specialistus, sąrašas

Gyventojai, norėdami gauti informaciją melioracijos ir hidrotechnikos klausimais, gali iš anksto registruotis telefonu: - 272 63 19 arba 523 kab.;
priėmimo diena: antradienį 7:30-16:30 val.

Gyventojai, norėdami registruoti žemės ūkio techniką, gali kreiptis telefonu:  - 272 60 65 arba 503 kab.
priėmimo dienos: antradienis, trečiadienis 7:30-11:30 val., ketvirtadienį 12:30-16:30 val.

Visais kitais žemės ūkio klausimais - tel. 272 52 99 arba 502 kab. 7:30-16:30 val.

Savo nuomonę galite pareikšti užpildydami šią anketą ir išsiųsdami ją adresu vrsa@vrsa.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-19 15:51:50
Grįžti
Shadow up