kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Pagal sutartį 2016-10-02 įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra, vykdytojas Juodšilių seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centras

 

468 tūkst. Eur

Suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams

Nuo 2016-10-05
iki 2019-08-04


Projekto vykdytojo bus suburtos 6 mobilios darbuotojų komandos teritoriniu principu. Numatoma, kad kiekvienos komandos sudėtyje dirbs slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, (darbo užmokestis finansuojamas projekto lėšomis), taip pat – socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjas. Bus įsigyti automobiliai, kita reikalinga įranga bei priemonės slaugos ir globos paslaugoms teikti. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą numatoma suteikti 60 asmenų (Vilniaus rajono gyventojų) vykstant pas juos į namus. Teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos padės patenkinti gyvybinius tikslinių grupių poreikius namų aplinkoje išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas.

Įgyvendinant projektą, bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos 20 šeimos nariams apie neįgaliųjų priežiūrą, higieną, rengiami praktiniai užsiėmimai, dalijamasi patirtimi. Siekiant, jog darbuotojai suteiktų kokybiškas paslaugas projekto dalyviams, bus keliama darbuotojų kvalifikacija.

Į neformalios pagalbos teikimo procesą svarbu įtraukti savanorius. Siekiant padidinti jų aktyvumą, numatoma organizuoti neformalios pagalbos skatinimo renginį. Paslaugų integralumo, koncentracijos vienoje vietoje principas suteikia projektui pridėtinę vertę.

Laukiamas projekto rezultatas – pakelta darbuotojų kvalifikacija (20 asmenų), suteiktos kompleksinės dienos socialinės globos paslaugos (60 gavėjų), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (20 asmenų). Numatoma organizuoti 2 neformaliosios pagalbos skatinimo renginius savanoriams.

Įvykdyti viešieji pirkimai (automobiliai, slaugos priemonės, mokymai, viešinimo priemonės), konsultuota 20 asmenų (gavėjų šeimos narių), organizuotas 1 neformalios pagalbos skatinimo renginys savanoriams.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto koordinatorė – socialinė darbuotoja Anastazija Voronovičienė.


Daugiau apie tai rašėme čia:

Integrali pagalba namuose – naujovė, kuria nuo 2017 metų galės pasinaudoti ir Vilniaus rajono gyventojai

Savivaldybėje vyko seminaras apie integralios pagalbos paslaugos organizavimą ir teikimą

Neįgaliesiems Vilniaus rajono gyventojams teikiama pagalba namuose


 


 

 

Grįžti
Shadow up