kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kompleksinė pagalba

Kompleksinė pagalba. Kas tai?

Tai koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas individualiam vaikui ir jo tėvams (globėjams).

Tikslai

  • Užtikrinti veiksmingą (ankstyvą) vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo programas;
  • Padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius;
  • Numatyti individualią pagalbą, siekiant išvengti pagalbos vėlavimo ir neigiamos įtakos tolesnei vaiko ir šeimos raidai;
  • Užtikrinti, kad nė vienas vaikas, kuriam nuo gimimo reikia specialiosios pagalbos, nebūtų paliktas be paramos.

Kas teikia kompleksinę pagalbą?

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir tarpinstitucinė komanda, sudaryta iš įvairių sričių specialistų.

Kam teikiama kompleksinė pagalba?

Kompleksinė pagalba teikiama Vilniaus r. savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios (nuo 0 iki 5 m.).

Kokioms šeimų grupėms teikiama?

  • Socialinės rizikos šeimoms;
  • Socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (skurdas, negalia, psichinės ligos);
  • Šeimoms patekusioms į krizę (bedarbystė, skyrybos, žalingi įpročiai ir kt.);
  • Šeimos, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, tarp jų – vaikus su elgesio, emocijų ir kitais sutrikimais.

Kompleksinės pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai:

1. Vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
2. Galimai yra pažeidžiamos vaiko teisės (į mokslą, sveikatą, maistą, pastogę);
3. 
Vaikui ir jo tėvams (globėjams) reikia ne mažiau nei 2 skirtingų sričių/sektorių specialistų pagalbos ir yra surinkti poreikius patvirtinantys dokumentai;
4. Vaikui ar vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas;
5. Vaiko gerovės komisijos sprendimu vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis/ priešmokyklinis ugdymas.
 

PRAŠYMO FORMA DĖL KOMPLEKSINĖS PAGALBOS GAVIMO

Kompleksiškai teikiamą pagalbą Vilniaus rajono savivaldybėje koordinuoja ir informaciją teikia tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius: Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyresn. specialistė Danuta Beresniova, tel.: 85 273 0068, el. p. danuta.beresniova@vrsa.lt

 


Grįžti
Shadow up