kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Komisijos

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJA
(Neteko galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-08-30 sprendimu Nr. T3-326)


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A27(1)-179
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A27(1)-179
Papildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A27(1)-1998
Papildyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A27(1)-1642 

Komisijos pirmininkas Tadeuš Buiko,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Referentė Ala Stelmakavičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų bylų referentė
Pirmininko pavaduotoja Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
Komisijos nariai:

Krystyna Siniavskaja - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė;
- Jolanta Volodko, Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Kšištof Subatovič - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas (komisijos posėdžiuose dalyvauja nesant dviejų komisijos narių)

 

2019 m. spalio 4 d. Nr.A27(1)-2646 Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-2646 redakcija

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T3-501

Komisijos pirmininkė - Audronė Ercmonaitė, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Pirmininko pavaduotoja Česlava Lisovska, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos sekretorius - Vladyslav Borovik, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistas
Komisijos nariai:

- Danuta Gotovecka, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- Jelena Vaščilko, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė, jos nesant, Katažina Bialous, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- Jurijus Jelinskis, Statybos skyriaus vyr. specialistas, jo nesant, Rasa Kiseliovaitė, Statybos skyriaus vyr. specialistė;
- Ruslan Narunec, Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
- Anatolijus Vološčenko, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas;
- Kšyštof Švaikovski, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialsitas


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-153
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-153

Komisijos pirmininkas  - Robert Duchnevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos sekretorė  - Agata Grigorovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Tadeuš Andžejevski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Elvyra Lepilova, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
- Agata Slančevskienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė;
- Irena Baranovska, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro, bendruomenės valdybos narė;
- Kristina Gaidulevič, Terešiškių seniūnaitijos seniūnė;
- Gražyna Taraškevič, Savičiūnų bendruomenės pirmininkė;


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Darbo reglamentas
patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A27(1)-460
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A27(1)-3362

Komisijos pirmininkė  - Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja - Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos sekretorė  Elžbieta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė
Komisijos nariai:

- Krystyna Repečkienė – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė;
- Beata Bartkienė – Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė;
- Rūta Dovidaitienė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone vyr. specialistė (jai negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja kitas Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone specialistas);
- Bogdan Antonovič – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato I-ojo veiklos skyriaus viršininkas (dalyvauja posėdyje, kai yra nagrinėjami klausimai, susiję su gyventojais, gyvenančiais Pagirių, Juodšilių, Marijampolio, Rudaminos, Nemėžio, Šatrininkų, Kalvelių, Mickūnų, Rukainių, Lavoriškių, Medininkų seniūnijose);
- Darius Rackevičius - Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato II-ojo veiklos skyriaus viršininkas (dalyvauja posėdyje, kai yra nagrinėjami klausimai, susiję su gyventojais, gyvenančiais Riešės, Paberžės, Maišiagalos, Dūkštų, Avižienių, Sudervės, Zujūnų, Nemenčinės mstl., Nemenčinės, Bezdonių, Sužionių, Buivydžių seniūnijose);
- Loreta Vitkutė - Maigienė – VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro vaikų ir paauglių psichiatrė;
- Roman Juchnevič – Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Jovita Bliznikė);
- Redita Vinterytė – Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė Rūta Šipkauskienė);
- Beata Petkūnienė – Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistė Diana Beinarovičiūtė);
- Leokadija Pavtel – Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė

 

2019 m. gegužės 21 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1224 redakcija (neteko galios)
2
019 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-2395 redakcija (neteko galios)
2019 m. gruodžio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-3319 redakcija (neteko galios)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymas  Nr. A27(1)-3233 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos sudėties patvirtinimo“

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-275
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-282

Komisijos pirmininkas - Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Irina Averjanova, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė
Komisijos sekretorė  - Janina Šokaitienė, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresn. socialinė darbuotoja
Komisijos nariai: - Arvydas Sinis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas; 
- Mindaugas Jancevičius, Vilniaus apygardos prokuratūros, Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;

- Juliana Lipinska, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė; 
- Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja; 
- Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas;
- Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Guoda Ropaitė-Beigė, Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė; 
 

2017 m. vasario 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-90 redakcija

 

2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-481 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-293
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-293

Komisijos pirmininkas - Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Komisijos sekretorė  - Mažena Skorulskienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Irena Karpavičienė, Tarybos narė;
- Gintaras Karosas, Tarybos narys,
- Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Vlodzimiež Sipovič, Nemėžio seniūnijos seniūnas


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-151
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-151

Komisijos pirmininkas - Jonas Vasiliauskas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Komisijos pirmininko pavaduotojas - Anton Feliks Stankevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys
Komisijos sekretorė - Justina Olechnovič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Marliena Paškovska, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė
- Violeta Jankauskienė, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;
Tairas Kuznecovas, Nemėžio musulmonų sunitų religinės bendruomenės pirmininkas;
- Renata Černiak, Juodšilių bendruomenės narė.

 

2020 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-270 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI JŲ RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. A27(1)-777

Komisijos pirmininkas

- Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
2019 m. birželio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1406 redakcija

Komisijos sekretorė - Česlava Apolevič, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Slavomir Moroz, Teisės skyriaus vyr. specialistas;
- Eleonoro Skoronkevič, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas;
- Helena Varnienė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- Arnold Petrovič, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistas;
- Algis Petrauskas, Vilniaus medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas;
- Tadeuš Navsutis, VĮ Vilniaus miškų urėdijos medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius;
- Vytautas Steponėnas, VĮ Nemenčinės miškų urėdijos vyr. inžinierius;
- Sigitas Aleksa, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus rajono inspekcijos viršininkas;
- Tadeuš Aliancevič, Sužionių seniūnijos seniūnas;
- Ignas Nauburaitis, Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovas;
- Evaldas Žostautas, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
- Eduard Puncevič, Nemenčinės seniūnijos seniūnas;
- Stefan Orševski, Maišiagalos seniūnijos seniūnas;
- Josif Šatkevič, Rudaminos seniūnijos seniūno pavaduotojas, l. e. seniūno pareigas;
- Ramūnas Leonavičius, Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio miško išteklių specialistas;
- Raimondas Ribačiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas;
- Gražina Kuliešienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio Sužionių seniūnijos girinkė.

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-755 redakcija
2019 m. liepos 10 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1752 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LAISVĖJE GYVENANČIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS ŽALOS ŽEMĖS ŪKIO PASĖLIAMS, NAMINIAMS GYVŪNAMS IR MIŠKUI BEI PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO FINANSINIO RĖMIMO APSKAIČIAVIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A27(1)-284
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A27(1)-2720

Komisijos pirmininkas - Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
2019 m. birželio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1406 redakcija
Komisijos nariai:

- Tadeuš Aliancevič, Sužionių seniūnijos seniūnas;
- Eleonora Skoronkevič, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė;
- Birutė Polikevičienė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- Slavomir Moroz, Teisės skyriaus vyr. specialistas;
- Andrius Masiokas, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros vedėjas; 
- Algis Petrauskas, Vilniaus medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas;
- Stefan Semaško, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio girininkijos girininkas;
- Česlava Apolevič, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;
- Helena Varnienė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė;

- Tadeuš Ulanovskij,VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio miško auginimo specialistas;
- atitinkamos Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijos seniūnas
2019 m. kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-754 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
SAUGAUS EISMO KOMISIJA

Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-2348

Komisijos pirmininkas - Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Pirmininko pavaduotojas  - Sigitas Kūjalis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas
Sekretorė  - Elžbieta Bortkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė
Komisijos nariai:

- Bogdan Antonovič, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus viršininkas;
- Gediminas Tijūnėlis, VĮ „Kelių priežiūra“ Vilniaus kelių tarnybos vadovas;
- Kšištof Subatovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas;
- Gediminas Janavičius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;
- Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;
- Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
- Konrad Michalkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
- Sofija Saldė, Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė;
- Seniūnijų seniūnai pagal darbotvarkės klausimus


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
KELIO ŽENKLŲ, GREITĮ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ IR UŽTVARŲ ĮRENGIMO
DARBO GRUPĖ
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A27(1)-3453

Darbo grupės pirmininkas - Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas
Sekretorius

- Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai:

- Zbignevas Kovalevskis, VĮ „Vilniaus regiono keliai“, Vilniaus kelių tarnybos viršininko pavaduotojas;
- Vladas Milius, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyrio vyresnysis specialistas;
- Ruslan Narunec, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas;
- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VĖRSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

Komisijos sudėtis patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T3-170
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T3-203

Komisijos pirmininkas  - Marija Rekst - Vilniaus rajono savivaldybės merė 
Komisijos nariai:

- Irena Aniukštienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
- Viktor Bojarovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Tadeuš Orševski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Zigmont Ždanovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
- Aleksandra  Černiauskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja;
- Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Danutė Šidlauskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja;
- Janina Šakevičienė , Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas;
- Inga Kucevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė;


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono administracijos direktoriaus  2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A27(1)-2148
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A27(1)-2148

Viešo aukciono vedėja - Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Viešo aukciono protokoluotoja - Halina Petrucin, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Krystyna Siniavskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė;
- Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Danuta Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

 
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T3-432
Komisijos nuostatai
patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T3-432

Komisijos pirmininkas  - Rima Miseliūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Galina Dunovskaja, Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;
- Valentina Kundinovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Valentinas Vygantas Samulėnas, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras;
- Ivona Urbanovič, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro socialinė darbuotoja, atlieka komisijos pirmininko pareigas jo nesant


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIAFUNKCIŲ KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T3-60
Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T3-415

Komisijos pirmininkė

- Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Komisijos pirmininkės pavaduotoja  - Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja 
Komisijos sekretorė  - Gražina Golubovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai:

- Janina Šakevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
- Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas

 

 2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo T3-415 redakcija


KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-569
Komisijos darbo reglamentas 
patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-569

Komisijos pirmininkas

Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė

Komisijos sekretorius

Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas

Komisijos nariai

- Rimantas Gerdvilis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas;
- Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas;
- Evelina Jurcevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;
- Atitinkamos seniūnijos seniūnas.


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-125

Komisijos nariai

- Rugilė Andrejevskytė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė
- Titas Kuodys, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas
- Estela Marcinkevičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė
- Paulius Mušeikis, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas
- Rafal Šipkovski, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas
- Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
- Marliena Paškovska, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė
- Edita Klimaševskaja, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė
- Justyna Greitiun, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
- Agata Grigorovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

 

2019 m. lapkričio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-416 redakcija


TRANSPORTO PRIEMONĖMS PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A27(1)-880
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A27(1)-1430

Komisijos pirmininkas

Rimantas Gerdvilis, Statybos skyriaus vedėjas (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Jurijus Jelinskis)

Komisijos sekretorius  Andžej Mariuš Sedlicki, Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai

- Agata Slančevskienė, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
- Sigitas Kūjalis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas;
 

2018 m. birželio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1430 redakcija


UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA
Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A27(1)-402
Komisijos darbo reglamentas

Komisijos pirmininkas
Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Komisijos sekretorė

Krystyna Siniavskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė

Komisijos nariai

- Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Teresa Strižen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė.


KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJA

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-133

Komisijos vadovė
Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Komisijos vadovo pavaduotoja Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Komisijos sekretorė Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja
Komisijos nariai

Rita Daugevičienė- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
Darius Rackevičius – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus viršininkas, laikinai atliekantis Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus viršininko funkcijas;
- Neringa Karaliūtė – Bilinskienė, Vilniaus teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė;
- Jurijus Koreivo,  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
- Natalija Kurčinskaja,  Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Rugilė Butkevičiūtė);
- Angelė Lazauskienė,  Vilniaus arkivyspupijos „Caritas“ Pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė (negalint dalyvauti Komisijos posėdyje, pavaduoja Rita Augutienė);
- Ramūnas Rakauskas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas;
- Jonas Selilionis, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras;
- Janina Šokaitienė, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vyresnioji socialinė darbuotoja;
- Božena Tyčino,  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-480 redakcija


VILNIAUS RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T3-168
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T3-168

Komisijos pirmininkas - Vilniaus rajono savivaldybės meras
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Komisijos nariai: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: verslas, teritorijos planavimas);
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: ekonominė plėtra);
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: kaimas, vietinis ūkis ir teritorijos planavimas);
- Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: sveikatos ir socialiniai klausimai);
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: švietimas, kultūra, sportas ir jaunimo klausimai);
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.
  2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-194 redakcija


VILNIAUS RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO GRUPĖ
Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T3-168

Komisijos pirmininkas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius
Komisijos pirmininko pavaduotoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Koordinatorius Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas
Komisijos nariai:

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjas;
- Švietimo skyriaus vedėjas;
Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas;
- Statybos skyriaus vedėjas;
Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;
Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjas;
Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

  2012 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-194 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS SKLYPŲ TVARKYMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė
- Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė. Komisijos pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdžiui pirmininkauja Andželika Komarovska, jos nesant - Audronė Ercmonaitė
Komisijos sekretorė - Alicija Chalkovskienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos nariai

- Andželika Komarovska, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja

 

- Audronė Ercmonaitė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

- Irina Revko, Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialistė

 

- Ivona Marcinkevič, Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialistė

Kviestiniai nariai

- Teisės skyriaus atstovas

 

- Statybos skyriaus atstovas gatvių ir kelių projektavimo ir statybos klausimais

 

- Žemės ūkio skyriaus atstovas, atsakingas už melioraciją

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. A27(1)-2419


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A27(1)-1591
Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A27(1)-18

Komisijos pirmininkė - Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Sekretorė - Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Komisijos nariai:

- Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybėss administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
- Jurij Krupičevič, Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos direktorius
- Marjan Kačanovski, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos direktorius
- Virginija Giedraitytė, Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio direktoriaus pavaduotoja
- Renata Krasovska, Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja

 

2018 m. liepos 4 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-1706 redakcija

 

2020 m. sausio 9 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A27(1)-37 redakcija


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ BENDRUOMENĖMS REMTI LĖŠŲ SKYRIMO KOMISIJA

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A27(1)-787

Komisijos pirmininkė                            - Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
Komisijos nariai: 

- Elina Dovgerd, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistė
- Janina Šakevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja, l. e. vedėjo pareigas
-Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė

 

Grįžti
Shadow up