kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“

 

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras

 

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras

 

VšĮ Pupų pėdelis

 

505 622,18 Eur

 (305 622,18 Eur  Europos socialinio fondo lėšos ir 200 000 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos)

Sudaryti sąlygas Vilniaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padedant šeimai įveikti įvairias iškilusias krizes.

Nuo 2018 m. gegužės mėn.
iki 2021 m. kovo mėn.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 18 d. pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo vykdyti projektą „Socialinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“. Projektui įgyvendinti skirta 505 622,18 Eur.

Projekto partneriai BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ ir VšĮ „Pupų pėdelis“ Vilniaus rajono gyventojams teikia paslaugas:

  • Pozityvios tėvystės mokymai;
  • Psichosocialinė pagalba (psichologų konsultacijos šeimoms ir asmenims);
  • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos (mokymai tėvams, bendravimo su vaikais stiprinimo dirbtuvės, šeimų klubai);
  • Mediacijos paslaugos;
  • Esant poreikiui, projekto dalyviai gali naudotis vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugomis.

Paslaugų teikimą „vieno langelio“ principu koordinuoja Bendruomeninių šeimos namų funkcijas atliekantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras.

Planuojama, kad per 34 projekto vykdymo mėnesius kompleksines paslaugas gaus 1065 Vilniaus rajono gyventojai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.


Daugiau apie projektą galite skaityti čia.

Grįžti
Shadow up