kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“;

  

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

 -

Bendra projekto vertė – 1 891 411, 75 Eur, ES lėšos - 1 225 734,61 Eur, Vilniaus rajono savivaldybė - 282 351,28 Eur.

 

Sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Vilniaus rajone, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Iki 2021-09-30

 


Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Vilniaus rajone bei informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais iki 2021 m. numato įgyvendinti projektą „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“. Įgyvendinus projektą bus įrengtos ir rekonstruotos konteinerių aikšteles bei įsigyti konteineriai. Taip pat vienas iš uždavinių – informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 

Bendra projekto vertė siekia 1 891 411, 75 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Projekto metu bus įrengtos 399 aikštelės, įsigyta 2 390 konteinerių bei surengtos 2 visuomenės informavimo akcijos. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021-09-30.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.


Daugiau apie tai rašėme čia:

Vilniaus rajone atsiras naujų konteinerių aikštelių


 

 
Grįžti
Shadow up