kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija             -

Sutvarkymo darbai siekia apie 186 tūkst. Eur

Sutvarkyti Marijampolio parką

Projektą numatoma baigti 2020 metais

Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime įgyvendintas projektas „Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“. Šis projektas yra įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinus projektą „Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“ sutvarkytas Marijampolio parkas. Atlikti teritorijos tvarkymo darbai, pomiškio valymas, įrengti pėsčiųjų takai, aikštelės, pavėsinės, tiltelis per upę Juodė, krepšinio aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė, įrengta švenčių ir bendruomenės renginių organizavimui vieta lauko estradai ir kt.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Marijampolio parko sutvarkymo darbai siekia apie 186 tūkst. Eur. 

 

Grįžti
Shadow up