kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 58
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2018-03-30
Posėdžio data 2018-03-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO IR ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (Nr. T1-93) D.Šidlauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ (Nr. T1-63) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VANDENTIEKIO TINKLUS (Nr. T1-62) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PASTATO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., RUKAINIŲ K., VILNIAUS G. 39, PASKIRTIES PAKEITIMO (Nr. T1-61) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ (Nr. T1-53) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TURTINIU ĮNAŠU BEI ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ (Nr. T1-103) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G. 21, PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. T1-94) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ NEMENČINĖS POLIKLINIKAI (Nr. T1-87) L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl buto Vilniaus r., Nemėžio sen., Daržininkų k., Senojo kelio g. 19-1, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl buto Vilniaus r., Paberžės sen., Anavilio k., Tuopų g. 4-1, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl buto Vilniaus r., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g. 62-4, pardavimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo L.Lipnicka
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI VILNIAUS R. ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. T1-57) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL KAI KURIŲ VILNIAUS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO IR REORGANIZAVIMO (Nr. T1-98) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-112) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL 2018-2019 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-101) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE 2018-2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. T1-102) S.Ryžova
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ (Nr. T1-66) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-67) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NEPANAUDOTŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO KITOMS SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-64) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T3-249 „DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU SKYRIMO IŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. T1-90) I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl ilgalaikio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrui I.Ingelevič
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. T1-55) E.Šot
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-31 SPRENDIMO NR. T3-420 ,,DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MUZIEJŲ IR JŲ FILIALŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ PATVIRTINIMO" SĄRAŠO PAKEITIMO (Nr. T1-82) E.Šot
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL AUDITO ATLIKIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖJE POLIKLINIKOJE (Nr. T1-73) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS VILNIAUS RAJONE 2016 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-65) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 SPRENDIMAS DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. T1-100) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-96) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS 2018 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ BEI KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-72) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS DARBO UŽMOKESČIO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (Nr. T1-68) V.Žvirblienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir dėl pritarimo VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2017 metų veiklos ataskaitai O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2018 metų siektinų veiklos užduočių ir veiklos vertinimo kiekybinių bei kokybinių rodiklių patvirtinimo O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos darbo užmokesčio ir medikamentų normatyvų nustatymo O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo (pardavimo) O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ įgyvendinimo O.Kačanas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T1-97) M.Romanovski
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. T1-104) R.Gerdvilis
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ (Nr. T1-91) R.Narunec
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL DVARO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K. (Nr. T1-59) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ŽEIMENOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., KREIVĖNŲ VS. (Nr. T1-76) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL RAMUNĖLIŲ G., LUBINŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., MAIŠIAGALOS MSTL.; SENOJO UKMERGĖS KEL. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIRZINĖS VS. (Nr. T1-77) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL RYTO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., VIKTARIŠKIŲ K. (Nr. T1-78) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL BARKŪNŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K.; NAUJAKURIŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K. (Nr. T1-79) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL SANTARIŠKIŲ G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., VANAGINĖS K.; PAVASARIO 20-OSIOS G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., BRATONIŠKIŲ K.; ASIŪKLĖS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., TEKLIŪNŲ VS. (Nr. T1-71) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL SAULĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., SAVIČIŪNŲ K. (Nr. T1-70) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL GUDOBELIŲ G., VILNIAUS G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K. (Nr. T1-58) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL VAIGALĖS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K. (Nr. T1-80) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL BALTIEŠOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., NAUJAKIEMIO K.; KARŠUVOS G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., BUIVYDIŠKIŲ K. (Nr. T1-81) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL ONOS RADVILAITĖS-MOSTOVSKOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K.; PALAIMOS G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., MASKOLIŠKIŲ K. (Nr. T1-69) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-31 SPRENDIMO NR. T3-142 1 PUNKTO PAKEITIMO (Nr. T1-106) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MARIJAMPOLIO SEN., KALVELIŲ K., JUODŽIŲ K., MARIJAMPOLIO K., RAKONIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-92) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-108) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL TERITORIJŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI Į TURĖTĄ ŽEMĘ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-107) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., RAUDONDVARIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO (Nr. T1-84) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ČEKONIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO (Nr. T1-74) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO (Nr. T1-105) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
57 Dėl 151,22 ha teritorijos Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., Avižienių sen. ir Masionių vs., Pavydokių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. plėtros pripažinimo Savivaldybei svarbiu objektu A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL PRITARIMO PANAIKINTI SPRENDINIŲ SPRAGAS DETALIAJAME PLANE, PATVIRTINTAME VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002-04-22 SPRENDIMU NR. 278 (Nr. T1-113) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:1074), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-56) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0100:613), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO (Nr. T1-60) A.Komarovska
Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T1-114) M.Rekst
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213
14
1516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Koncertas „Vasaros palydos“
2020-08-15
NDKC Karvio sk. (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)
Koncertas, skirtas Žolinių šventei
2020-08-16
NDKC Bezdonių sk. (Geležinkelio g. 15, Bezdonys, Vilniaus r.)

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up