kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone

Projekto pareiškėjas

Projekto partneriai

Projekto vertė

Projekto tikslas

Įgyvendinimo trukmė

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija  

Preliminari projekto vertė apie 593 tūkst. Eur.

Sutvarkyti Pikeliškių ir Mozūriškių dvaro sodybos parko želdynus ir vandens telkinius, esančius kultūros paveldo teritorijoje.

Nuo 2018 m. iki 2020 m.

 

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama išsaugoti kultūrinį savitumą, gerinti ir kurti saugias, tvarkingas bei gražias erdves, ir toliau kryptingai dirba vykdant Vilniaus rajone esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą.

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės administracija rengia projektą „Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone“, kurio metu bus sutvarkyti Pikeliškių ir Mozūriškių dvaro sodybos parko želdynai ir vandens telkiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje, įrengtos poilsio vietos ir kitos funkcinės zonos. Sutvarkytų dvarų parkų kraštovaizdžiai pasitiks lankytojus bei poilsiautojus gražia, vaizdinga gamta bei savotiška dvasia. Tai neabejotinai taps traukos tašku norintiems atsipūsti nuo kasdienybės – pasivaikščioti, pasigėrėti parko ūksmingomis alėjomis, vandens telkiniais, o taip pat sudalyvauti čia vyksiančiuose renginiuose.

Taip pat minėto projekto metu bus sutvarkytos dvi pažeistos žemės, esančios Vilniaus rajono savivaldybėje: Geibulių k. (Kalvelių sen.) ir Pilkapių k. (Medininkų sen.). Jau yra parengtas Vilniaus rajono savivaldybės Medininkų seniūnijos Pilkapių kaime pažeistos žemės tvarkymo (rekultivavimo) projektas, kuriuo metu kasybos pažeista, krūmais, pavieniais medžiais, nešienauta žole ir krūmokšniais apaugusi bei šiukšlėmis užversta Pilkapių kaimo teritorija bus sutvarkyta. Tvarkytinos teritorijos bendras plotas – 7 898 m2.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmu programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištekliu darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“. Projekto trukmė ne ilgesnė nei 24 mėn. Preliminari projekto vertė apie 593 tūkst. Eur. Suteikiamas ES paramos dydis – 85 proc.

Plačiau apie Vilniaus rajono savivaldybės Medininkų seniūnijos Pilkapių kaime pažeistos žemės tvarkymo (rekultivavimo) projektą kviečiame skaityti čia.

 

 

Grįžti
Shadow up