kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kviečia gyventojus 2018-10-23 9 val. Vilniaus rajono savivaldybės, Mažojoje posėdžių salėje (Rinktinės g. 50, Vilnius).

Rūpindamiesi, kad teisinė pagalba būtų prieinama į įvairias bėdas patekusiems žmonėms ir labiausiai jos reikalingiems, siekdami geresnės informacijos apie teisinę pagalbą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kviečia gyventojus į susitikimą 2018-10-23 9 val. Susitikimas vyks Vilniaus rajono savivaldybės, Mažojoje posėdžių salėje, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius.

Susitikimo metu gyventojai bus informuojami apie: pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką; pagalbą tarptautiniais išieškojimo atvejais ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką.

Susitikime dalyvaus Valstybės garantuojamos pirminės ir antrinės teisinės pagalbos tarnybos atstovai.

 


 

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – pirminė teisinė pagalba) – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Pirminė teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, kai asmuo neturi  gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys ir kardomojo kalinimo vietose laikomi asmenys turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal laisvės atėmimo vietą.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto.

Vilniaus rajono savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia Teisės skyriaus vyr. specialistas Slavomir Moroz – adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius, kab. 313, telefonas 275 50 67, el. paštas: slavomir.moroz@vrsa.lt

Pirminė teisinė pagalba teikiama:
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,

antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 17.30 val.,
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15.

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys turi ieškoti galimybių ir padėti pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarko ją teikiantys specialistai nurodydami pareiškėjų vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamąją vietą, klausimą, kuriuo buvo suteikta pirminė  teisinė pagalba, pirminės teisinės pagalbos teikimo trukmę. Jeigu asmuo kreipėsi į savivaldybės vykdomąją instituciją žodžiu, jis turi pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale.

Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – antrinė teisinė pagalba) – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai: pirmasis turto ir pajamų lygis ir antrasis turto ir pajamų lygis.

Pirmasis asmens pajamų lygis:

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 10 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 400 Eur, dydžio, t. y. 4 000 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3,75 MMA per metus (1 500 Eur).

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
10*400 Eur+3,75*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius)*400 Eur.


Antrinė teisinė pagalba

 I lygis (100 % apmokama)

 

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

4 000

333,33

+1 išlaikytinis

5 500

458,33

+2 išlaikytiniai

7 000

583,22

+3 išlaikytiniai

8 500

708,33

+4 išlaikytiniai

10 000

833,33

Išlaikytiniais laikomi:

1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

Antrasis asmens pajamų lygis:

Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 15 MMA, t. y. 6 000 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 5,5 MMA per metus (2 200 Eur).

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
15*400 Eur+5,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius)*400 Eur


    Antrinė teisinė pagalba

 II lygis (50 % apmokama)

 

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

6 000

500,00

+1 išlaikytinis

8 200

683,33

+2 išlaikytiniai

10 400

866,67

+3 išlaikytiniai

12 600

1 050,00

+4 išlaikytiniai

14 800

1 233,33

 

Išsamiau apie turto ir pajamų lygius skaitykite www.teisinepagalba.lt

Grįžti
Shadow up