kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone rišamos verbos – tai vertingas kultūros paveldas

Kaimo verslo ir rinkų vystymo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija surengė konferenciją „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“. Jos tikslas buvo ne tik aptarti situaciją amatininkų, bet ir apdovanoti geriausius.


Tarp laureatų pateko ir žinoma Vilniaus krašto verbų rišėja Agata Granicka. Ji apdovanota diplomu už tradicinio amato puoselėjimą ir skleidimą. Pripažinimas itin vykęs, nes visiškai atspindi atsidavimą liaudies menui. 

Septintos kartos verbų rišėja Agata Granicka nenuilsta populiarindama šį sunkų, bet taip žavintį meną tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Kasdieniame gyvenime moko šio nuostabaus meno per Maišiagalos tradicinių amatų centre vykstančius edukacinius užsiėmimus.

Konferencijoje dalyvavę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skriaus vedėja Lilija Andruškevič ir šio skyriaus vyr. specialistas Valdemar Višnevski neslėpė pasitenkinimo, kad Vilniaus verbos, kurios yra rišamos tik Vilniaus rajone – tai vertingas kultūros paveldas.

Galima didžiuotis ir tuo, kad konferencijos dalyviai daug dėmesio skyrė verboms. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus ir Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijų pirmininkė Ramutė Kraujalienė pristatė referatą „Tradicinių amatų išsaugojimo svarba populiarinant senuosius/nykstančius amatus Vilniaus krašte“. Referato pristatymo metu verbų rišėjos iš Čekoniškių verbų ir buities seklyčios pristatė trumpą meninę programą, atskleidžiančią, kaip rišami šie originalūs meno kūriniai. Po konferencijos Lietuvos spauda priminė verbų rišėjos Teresos Michalkevič pasiekimą – jos 640 centimetrų verba buvo įrašyta į Lietuvos rekordų knygą.

Vilniaus rajone netrūksta įdomių susitikimų, konkursų, parodų. Anot Maišiagalos tradicinių amatų centro vadovės Jolantos Lapinskos, kasmet auga tiek Vilniaus krašto, tiek kitų Lietuvos regionų gyventojų suvokimas, kad tautodailės dirbiniai – tai unikalūs ir originalūs daiktai. Juose slypi ne tik menininko siela ir jo talentas, bet ir iš kartos į kartą perduodama praeitis. „Liaudies kultūra – tai didžiulis lobis, kurio negalima užkasti, o reikia iš jo nuolat semtis“, – kalbėjo šv. Jonas Paulius II, kuris irgi globos 2020 metus. Tad semkimės ateinančiais metais kuo daugiau ne tik iš šventojo popiežiaus žodžių, bet ir iš turtingų Vilniaus krašto folkloro ir papročių lobyno. 2020-ieji paskelbti Tautodailės metais, tad konferencija tapo platforma diskusijoms apie planus ir galimybes populiarinant liaudies kultūros vertybes. Tautinio paveldo produktai saugomi valstybės, todėl svarbu, kad tradiciniai amatininkai gautų valstybės paramą. Skatinti siekti sertifikatų, sudarinėti galimybes pristatyti produktus ir aiškinti visuomenei, kad protėvių paveldas yra vertas išsaugojimo – tai pagrindiniai ateinančiųjų metų prioritetai.

 

Inf. Monika Urbanovič
Nuotr. Maišiagalos tradicinių amatų centro archyvo 

Shadow up