kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kalėdinė popietė Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre

Dievo Sūnaus atėjimas į žemę
istoriją perskyrė į dvi dalis – iki ir po Kristaus.
Tai tos pačios žmonijos istorija, tačiau labai skirtinga.
Iki Kristaus tamsu, nors į akį durk.
Po Kristaus ima brėkšti.
Jis – tikroji šviesa, apšviečianti kiekvieną žmogų (Jn 1, 9)

Jaukią gruodžio 27-osios popietę Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre įvyko kasmetinė kalėdinė šventė. Šventėje dalyvavo garbingi svečiai: Vilniaus rajono vicemerė Teresa Demeško ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, atvežusios vaikams saldžių dovanų, o Šumsko parapijos klebonas kun. Jan Černiavski atvyko lyg tikras Kalėdų Senelis su dideliais maišais dovanėlių. Šventė taip pat dalyvavo bendruomeninių vaikų globos namų globotiniai, dienos centro „Draugystės namai“ vaikai ir jų tėveliai, taip pat Krizių centro darbuotojai.


Susirinkusius pasveikino centro direktorė Leokadija Pavtel. „Kristaus gimimo žinia prasideda nuo džiaugsmo, o užbaigiama ramybe, kurios jums visiems linkiu“, – sakė L. Pavtel.

Po Kalėdų mūsų širdyse gimęs Jėzus padaro mūsų širdis jautresnėmis kito žmogaus skausmui, negandoms. Tomis dienomis norisi padėti kitam kuo tik galime. Vicemerė Teresa Demeško dėkojo centro darbuotojoms už jų sunkų ir prasmingą darbą, o vaikams linkėjo daug dovanų bei geros nuotaikos. „Gyvenimas yra nuostabiausia pasaulyje pasaka ir didžiausias įkvėpimo šaltinis, todėl kurkite ir dalinkitės stebuklais mažais ir dideliais!“, – tarė vicemerė.

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska labai gerai ir iš labai arti žino, kaip dirba ir su kokiais sunkumais susiduria socialines paslaugas rajono gyventojams teikiančios įstaigos. „Būkime vieni kitiems atidesni ir geranoriški, išklausykime ir išgirskime, atverkime gerumui širdis ir dalinkimės juo“, – sakė K. Malinovska.

Vaikai deklamavo eiles, susirinkusieji kartu dainavo kalėdines giesmes, o gausias vaišes ir gėrybes palaiminęs kunigas Jan Černiavski linkėjo ramybės ir meilės šeimose bei Dievo palaimos ir mažiems, ir dideliems. „Dievas padarė tiek daug, kad kalėdinis stebuklas įvyktų. O tau tereikia tikėjimu priimti Dievo dovaną – Jėzų Kristų ir išpažinti Jį savo gyvenimo Viešpačiu“, – kalbėjo kunigas.

Pasidalinę kalėdaičiais ir linkėdami viso geriausio, svečiai ir visi susirinkusieji buvo pakviesti prie arbatos stalo, kur prisiminė pralėkusius metus – ką nuveikė, kur keliavo, pramogavo, kokius muziejus lankė, kaip plaukė baidarėmis...

Už dovanas vaikų vardu Krizių centro direktorė Leokadija Pavtel dar kartą dėkojo ne tik į šventę atvykusiems svečiams, bet prisiminė ir rėmėjus iš Lenkijos Respublikos: gaisrininkus savanorius iš Lenartų bei ūkininką Juzefą Slovinskį, kurie prieš Kalėdas aplankė globojamus vaikus bendruomeniniuose globos namuose. Dėkojo ir Lietuvos Nacionalinio dramos teatro atstovams Dariui ir Linai Basčiams, Nordea banko atstovams, Vilniaus miesto darželio „Taškis“ bendruomenei, Viliaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikams, kurie parapijose paskelbė akciją ir žmonės išpildė vaikų iš globos namų svajones. Klierikai Edvard Rynkievič ir Miroslav Domanski, jau antrus metus organizuojantys tokią akciją, į Kalvelius atvežė dovanas, kurias paaukojo Šv. Dvasios parapijiečiai. Prieš Kalėdas į Šumsko šv. Mykolo Arkangelo parapiją atvyko savanoriai iš Lenkijos sostinės – organizacijos „Polska Fundacja Narodowa“, jie aplankė Kalveliuose įsikūrusius bendruomeninius vaikų globos namus ir išdalino žmonių paaukotas dovanas ten gyvenantiems vaikams. „Dėkojame visiems, kas nori dalintis, kalbėtis, džiaugtis kartu su mumis“, – džiaugsmo neslėpė ir dėkojo direktorė L. Pavtel.

Sukurta šventinė džiugi nuotaika, draugiški ir nuoširdus pokalbiai, saldžios ir ne tik dovanos ir šio renginio prisiminimai ilgai išliks visų širdyse.

Inf. ir nuotr. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro

Shadow up