kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl kelio, jungiančio Riešės, Lindiniškių, Užudvarionių ir Bukiškio kaimus

Šiandien Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas strateginis 2020-2022 metų veiklos planas. Kilus žiniasklaidoje spekuliacijoms dėl Upės gatvės kapitalinio remonto įtraukimo į strateginį veiklos planą, Lindiniškių bendruomenės pirmininkas subūrė Lindiniškių kaimo gyventojus, esą tokiu būdu Lindiniškių kelias tikrai pateks tarp prioritetinių. Gyventojai gali būti ramūs, kadangi savivaldybės dėka Riešės, Lindiniškių, Užudvarionių ir Bukiškio kaimus jungiantis kelias tvarkomas nuo 2018 m. bei numatant tęstinumą, tolimesni darbai irgi yra įtraukti į savivaldybės strateginį veiklos planą.


Vilniaus rajono vietinių kelių tvarkymo darbai yra planuojami ir nuosekliai vykdomi pagal Savivaldybės finansines galimybes.

Pirmasis minėto kelio tvarkymo etapas pradėtas 2018 metais. 2019 m. buvo baigti Riešės g., Riešės k. rekonstravimo darbai – kelio atkarpa išasfaltuota, įrengti šaligatviai, apšvietimas. Darbų vertė siekė 971,5 tūkst. eurų (savivaldybės biudžeto lėšos).

Šiuo metu yra rengiamas techninis darbo projektas dėl Riešės g., Ilgosios g., Lindiniškių g. ir Liepų g. Projektas turėtų būti parengtas iki š. m. rugpjūčio 31 d., bet dėl derinančių įstaigų, viešinimo metu pateiktų pastabų, dėl tinklų iškėlimo, paviršinio lietaus vandens nuvedimo sprendinių ir dėl kitų nenumatytų aplinkybių paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas pusei metų. Savivaldybė, suprasdama vietos gyventojų poreikį dėl saugios infrastruktūros, kartu su projekto rengėju deda visas pastangas projektui užbaigti anksčiau sutartyje nustatyto termino. Taip pat buvo kreiptasi į Lietuvos automobilių kelių direkciją dėl KPPP tikslinių lėšų 2020 m. skyrimo.

Dėl Riešės g., Lindiniškių k. tvarkymo darbų savivaldybė 2019 metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Parama vietiniams keliams“. Paraiška yra vertinimo stadijoje.

Reikėtų pabrėžti, kad Vilniaus rajono savivaldybė prižiūri virš 2,5 tūkst. km viešųjų vietinės reikšmės kelių. Tai vienas didžiausių vietinių kelių tinklas visoje šalyje, kuris nuolat auga dėl rajono plėtros ir kiekvienais metais vis didėjančio gyventojų skaičiaus. Dedame visas pastangas, kad rajono viešoji infrastruktūra būtų saugi ir atitiktų gyventojų bei svečių poreikius ir tai daroma maksimaliai, kiek tik leidžia finansinės galimybės tolygiai visose rajono gyvenvietėse.

 

Shadow up