kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prasidedant brandos egzaminų sesijai – Švietimo, mokslo ir sporto ministro vizitas Pagirių gimnazijoje

Šiandien, birželio 19 d. Vilniaus rajono Pagirių gimnazijoje, kuri 2019-2020 m. m. paskirta brandos egzaminų bazine mokykla Vilniaus rajone, lankėsi bei su Vilniaus rajono savivaldybės vicemeru Robertu Komarovskiu, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska bei Pagirių gimnazijos bendruomene susitiko Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius bei Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.


 

Vykusio susitikimo metu aptarta jau nuo kitos savaitės, t. y. nuo birželio 22 d. prasidedanti pagrindinė brandos egzaminų sesijos organizavimo ir vykdymo tvarka, egzaminų vykdymo procedūros šalyje galiojant ekstremaliajai situacijai bei Vilniaus rajono švietimo įstaigų pasirengimas užtikrinant mokinių ir egzaminų vykdytojų saugumą.

Pagirių gimnazijos laikinai direktorės pareigas einanti Jelena Suruda, aprodydama atvykusiems svečiams brandos egzaminams paruoštas patalpas, teigė, jog svarbiausia egzaminų metu suteikti mokiniams komfortišką, patogią ir susikaupti leidžiančią aplinką. „Užtikrinant egzaminų eigos sklandumą bus pasitelkta informacinių technologijų specialistų pagalba. Tam, kad netrukdytų pašalinis triukšmas ir abiturientai nejaustų streso, mokytojai budės tiek pastato viduje, tiek lauke. Taip pat įvertinus vasaros dienų karštį, bus maksimaliai išnaudojami tie kabinetai, kur saulės patenka mažiau, o siekiant užtikrinti saugumą ir būtiną atstumą tarp mokinių, bus naudojama sporto ir aktų salės“, – patikino gimnazijos direktorė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius susitikimo metu domėjosi gimnazijos pasiruošimu bei sukurtomis saugumo bei patogumo sąlygomis. Pažymėjo, jog būtina iš anksto aptarti, kaip elgtis ištikus ekstremaliosios situacijos atvejams bei iš anksto pasiruošti įvairiems scenarijams.

Susitikus su egzaminams besiruošiančiais mokiniais, ministras teiravosi apie mokinių užsibrėžtus tikslus ir svajones ateičiai, o taip pat pasidžiaugė puikiomis mokytojų nuotaikomis bei teigiamu nusiteikimu. „Žaviuosi Jūsų mokytojais, entuziazmu, pasiryžimu. Vaikai visur pasaulyje vienodi, bet tai, kokie jie bus ir kuo jie taps ateityje priklauso ir nuo jų mokytojų. Tikrai nebuvo lengvas šis laikotarpis, niekas to neprognozavo ir tam nebuvo pasiruošęs, bet džiaugiuosi, kad Jūs dirbote, radote sprendimus ir, svarbiausia, matėte kiekvieną vaiką, ieškojote būdų, kad vaikai dalyvauti pamokose. Už tai nuoširdus ačiū“, – susitikimo metu kalbėjo ministras Algirdas Monkevičius.   

Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Robert Komarovski savo ir merės Marijos Rekst vardu padėkojo Pagirių gimnazijos direktorei bei mokytojams už atsidavimą ir rūpestį Vilniaus rajono mokiniais bei jų ateitimi.

Atvykusius svečius gimnazijos bendruomenė pavaišino gimnazijoje veikiančios studijos „Kepyklėlė“ auklėtinio, dešimtoko Tomo pagamintu tortu bei įteikė kalendorius, ant kurių puikuojasi gimnazijos dailės studijos darbai.

Gimnazijos mokytojai patikino, kad neskaičiuoja laiko, skirto savo mokiniams, visada laukia mokinių ir teikia jiems pagalbą ir po pamokų, deda visas pastangas, kad egzaminai vyktų kaip įmanoma sklandžiau.

 

Dėl koronaviruso grėsmės – saugumo reikalavimai brandos egzaminų metu

Atšaukus karantiną, tačiau galiojant šalyje paskelbtai ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso grėsmės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino saugumo rekomendacijas brandos egzaminus laikantiems abiturientams.

Pagal rekomendacijas, saugumas egzaminų metu bus užtikrinamas didesniais atstumais tarp kandidatų, mažesnėmis egzaminus laikančiųjų grupėmis ir būtinomis dezinfekcinėmis priemonėmis. Tarp kandidatų ir vykdytojų turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas, o vienam asmeniui turi būti skirta ne mažiau kaip 10 kv. m., kai vienoje egzamino vykdymui skirtoje patalpoje yra daugiau kaip 9 asmenys.

Egzaminų metu numatyta drausti kandidatams dalytis kanceliarinėmis priemonėmis ir kt., todėl egzaminą laikantys abiturientai turi atsinešti egzamino užduočiai atlikti reikalingas priemones bei nepamiršti apie savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Taip pat, nors reglamentuojantys teisės aktai nenumato privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje, į egzaminą atvykstantiems abiturientams rekomenduojama savanoriškai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes ar respiratorius ir vienkartines pirštines.

Atvykdami į brandos egzamino centrus mokiniai turi būti sveiki, neturėti pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nustatytų, neleidžiančių dalyvauti egzamine įpareigojimų.

 

Vilniaus rajono abiturientų brandos egzaminų pasirinkimai nesikečia

Pagrindinė brandos egzaminų sesija, šiemet turėjusi prasidėti dar kovo mėnesį, dėl koronaviruso grėsmės buvo atidėta ir prasidės birželio 22 d. Kaip ir buvo iki šiol, norint gauti brandos atestatą, reikės išlaikyti du egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį.

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, šiais metais Vilniaus rajono savivaldybės egzaminų centruose valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus laikys 604 abiturientai. Iš jų 503 mokiniai – Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientai, o 101 mokinys – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokyklų abiturientai.

Abiturientai šiemet, kaip ir praeitais metais, dažniausiai rinkosi laikyti užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą – 343 kandidatai, lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą – 340 kandidatų, užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą – 299 kandidatai, matematikos valstybinį brandos egzaminą – 286 kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) – 314 kandidatų, iš kurių 299 mokiniai iš Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų ir 16 mokinių iš Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos, priklausančios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.


Linkime abiturientams sėkmingai išlaikyti brandos egzaminus ir pateisinti savo lūkesčius! 

Shadow up