kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Per krizę sumažintų tikslinių kompensacijų dalinis kompensavimas

Informuojame, kad rugpjūčio mėnesį bus iš dalies kompensuojamos ir išmokamos per 2010-2013 m. krizę sumažintos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.


Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo taikymo 2010–2013 metais buvo mokamos sumažintos slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (toliau – tikslinės kompensacijos).

Kompensuojamoji suma – tai asmeniui paskirtos atitinkamos išmokos ir krizės metu perskaičiuotos šios išmokos skirtumo 10 procentų.

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojams, gaunantiems tikslines kompensacijas, atskiro prašymo teikti nereikia. Apie apskaičiuotą ir pervestą kompensuojamąją sumą bus informuojama pranešimu.

Prašymus, ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d., Socialinės rūpybos skyriui būtina pateikti, kai:

- kai asmeniui tikslinės kompensacijos mokėjimas nutrauktas (sustabdytas ar pasibaigęs išmokų mokėjimo laikotarpis);

- tikslinę kompensaciją gavęs asmuo mirė po 2020 m. sausio 1 d. ir kompensaciją nori gauti jo turto paveldėtojai.

Šiais atvejais kompensuojamoji suma bus išmokėta iki 2020 m. gruodžio pabaigos.


Išmokėta kompensuojamoji suma neturės įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, socialinių paslaugų apmokėjimui. Tai reiškia, kad gavę papildomų pajamų mažų pajamų gavėjai nepraras pašalpų, kompensacijų ar kitų lengvatų.

Daugiau dėl išsamesnės informacijos dėl tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo galite kreiptis į Socialinės rūpybos skyrių tel.: (8 5) 275 50 62, (8 5) 240 07 16, Rinktinės g. 50, 105 kab., Vilnius.

 

Shadow up