kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ parnerių atrankos konkurse

Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atranka organizuojama, siekiant įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.


Projekto veiklos, kurioms vykdyti atrenkami partneriai:

  • grupinio gyvenimo namų  paslaugų teikimas;
  • socialinių dirbtuvių paslaugų teikimas;
  • dienos užimtumo paslaugų teikimas.


Projekto partneriai gali pretenduoti į vienos ar kelių socialinių paslaugų teikimą.

Projekto partnerių atrankoje gali dalyvauti:

  • viešosios įstaigos;
  • Savivaldybės biudžetinės įstaigos;
  • asociacijos;
  • religinės bendruomenės ar bendrijos;
  • labdaros ir paramos fondai.


Paraiškos kartu su lydraščiu  užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atrankos konkursui“, siunčiamos registruotu paštu arba per pašto kurjerį, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius (Elenai Kačanovskienei, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotojai).

Paraiškos priimamos iki 2020 m. balandžio 3 d., t. y. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo paskelbimo teikti paraiškas Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt dienos.

Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, būdu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Informacija bei konsultacijos iškilusiais klausimais dėl paraiškų teikimo teikiama tel.: 8686 11643, (8 5) 75 0036.

Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atrankos tvarkos aprašą bei paraišką rasite čia.       Nuotr. pixabay.com

Shadow up