kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Verslininkai kviečiami teikti informaciją apie koronaviruso pasekmes

Lietuvos statistikos departamentas bei Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (LR SADM) kviečia verslininkus teikti statistines ataskaitas, leisiančias ateityje tiksliai įvertinti koronaviruso pasekmes.


Lietuvos statistikos departamentas prašo įmones mėnesines ir ketvirtines ataskaitas teikti per e. statistiką nelaukiant ataskaitinio laikotarpio pabaigos bei informuoti departamentą apie stabdomą veiklą.

Statistinės ataskaitos teikiamos adresu http://estatistika.stat.gov.lt/

Jei kiltų problemų jas pildant, rašykite el. p. problemos@stat.gov.lt

Įmonei laikinai sustabdžius veiklą – būtinai informuokite ataskaitose nurodytais kontaktais. Jūsų pateikta informacija padės tiksliau įvertinti įmonių veiklą šalyje šiuo sudėtingu laiku ir priimti visiems tinkamus sprendimus dėl statistinės atskaitomybės terminų.

Užimtumo Tarnyba prie LR SADM renka informaciją apie įmones, patiriančias ekonominius sunkumus dėl paskelbtos ekstremalios situacijos, kurią teiks ministerijai, siekiant kuo tiksliau įvertinti nūdienos situaciją, padėsiančią kurti pagalbos įrankius.

 

Užpildytą lentelę prašoma pateikti Užimtumo Tarnybai prie LR SADM el. paštu Vilniausrajonoskyriausdarbdaviai@uzt.lt.

Tel. pasiteiravimui: (8 5) 233 5400.

Įmonės pavadinimas

Veiklos sritis

Įmonės darbuotojų skaičius

Ekonominiai padariniai

Ekonominius padarinius patiriančių darbuotojų skaičius/ profesijos

 

 

 

* Nemokomos atostogos, prastovos, dalinės prastovos, grupės atleidimai,  nedarbingumas vaikų priežiūrai, darbuotojo nedarbingumas, kasmetinės atostogos, ar yra/planuojami darbuotojų atleidimai.

 

* Kokių profesijų darbuotojai ir kiek jų patirs nurodytus ekonominius padarinius.


Taip pat Lietuvos statistikos departamentas informuoja, jog karantino metu Lietuvos statistikos departamento klausėjai pas žmones į namus nevyks. Gyventojai, atrinkti dalyvauti tyrimuose, kviečiami užpildyti statistinių tyrimų anketas internetu.

Šiuo metu vykdomos šios gyventojų (namų ūkių) statistinių tyrimų apklausos:

• gyventojų užimtumo,

• informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose,

• gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės,

• pajamų ir gyvenimo sąlygų.

 

Jei gavote kvietimą dalyvauti statistinėje apklausoje, prašome susisiekti laiške nurodytu el. paštu ar savarankiškai užpildyti anketą internetu (informacija apie prisijungimą pateikiama kvietime).

Informaciją apie gyventojų (namų ūkių) apklausas, anketų formas, apklausos būdus, klausėjų kontaktus ir pan. galite rasti svetainėje apklausos.stat.gov.lt.

Kilus neaiškumų, rašykite el. p. apklausos@stat.gov.lt.

 

Parengta pagal Lietuvos statistikos departamento
ir Užimtumo tarnybos prie LR SADM informaciją

Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up