kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtintas projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partneris

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu A27(1)-840 patvirtinta projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atranką laimėjusi įstaiga – Vilniaus rajono Paberžės socialinės globos namai.


Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atranka buvo organizuojama siekiant įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto partnerių atrankoje galėjo dalyvauti viešosios įstaigos, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai.

Projekto partneriai galėjo pretenduoti į vienos ar kelių socialinių paslaugų teikimą, tokių kaip: grupinio gyvenimo namų, socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo paslaugų teikimą.

Paraišką pateikę ir atranką laimėję Paberžės socialinės globos namai atitiko Projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atrankos tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus ir 10 punkto prioritetus.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6  d. įsakymas A27(1)-840 dėl projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partnerių atranką laimėjusio partnerio.

 

Nuotr. pixabay.com 

 

Shadow up