kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybė padeda aprūpinti socialinių paslaugų įstaigas ir nevyriausybines organizacijas apsaugos priemonėmis

Rūpinantis gyventojų saugumu ir sveikata, Vilniaus rajono savivaldybė padeda rajone veikiančioms socialinės globos įstaigoms ir teikia joms pagrindines apsaugos priemones. Taip pat, nuolatos yra renkama informacija, kokių apsaugos priemonių socialinės įstaigos vis dar stokoja. Balandžio mėn. būtinos apsaugos priemonės buvo išdalintos 22 rajone veikiančioms socialinių paslaugų įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.


Šiuo metu, kai apsaugos priemonių paklausa rinkoje yra ypatingai išaugusi – nupirkti kaukių, respiratorių, pirštinių, kostiumų, antbačių, dezinfekcinio skysčio ir kitų žmogų nuo koronaviruso infekcijos apsaugančių prekių protingomis kainomis – dažnai tampa tikru iššūkiu. Pavienės, mažos socialinės įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos pačios nėra pajėgios nupirkti reikiamo kiekio apsaugos priemonių. Tiekėjai pirmenybę ir trumpesnius pristatymo terminus teikia tik stambiems užsakymams. Atsižvelgiant į tai, Savivaldybė remia mūsų rajone socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas, parūpindama apsaugos priemonių ne tik savo pavaldumo įstaigoms.

Karantino laikotarpiu tiek Savivaldybės, tiek kito pavaldumo socialinės įstaigos toliau tęsia veiklą ir papildomai organizuoja visokeriopą pagalbą pandemijos paliestiems gyventojams. Organizuoja pavėžėjimo paslaugas negalią turintiems asmenims, pirmenybę teikiant neįgaliesiems vykstant į dializės procedūras, sprendžia kylančias problemas, pasirūpinant maisto produktais, vaistais. Teikia kitą pagalbą pagal poreikį: maisto, vaistų pristatymas į namus, teikiama informacija prieinama forma ir technologijų pagalba.

Vilniaus rajone savo veiklą vykdo 7 Savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos. 5 teikia socialinės globos paslaugas institucijoje (Paberžės socialinės globos namai; Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras; Kuosinės socialinės globos namai; Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras; Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras). 2 įstaigos užtikrina paslaugų teikimą asmens namuose (Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras; Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras).

Rajono teritorijoje ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ir/ar senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis teikia 4 ne Savivaldybės pavaldumo socialinės globos įstaigos. 3 iš jų yra viešosios įstaigos (VšĮ Gėlos globos namai; VšĮ „Senevita“; VšĮ „Betzatos bendruomenė“), o 1 valstybinė įstaiga (Prūdiškių socialinės globos namai).

Be to, Vilniaus rajono teritorijoje socialines paslaugas teikia keliolika nevyriausybinių organizacijų, kurių veiklos krypčių spektras yra labai įvairus:

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“

VšĮ „Menava“

„Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija“

„Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija“

„Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija“

„Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus“, bendrija „PAGAVA“

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“

VšĮ „LASS šiaurės rytų centras“

VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“

VšĮ „Savarankiško gyvenimo namai“


Informaciją apie VRSA pavaldumo įstaigas galima rasti čia.

Shadow up