kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės taryba posėdžiavo saugiai – nuotoliniu būdu

Šiandien, balandžio 3 d., pirmą kartą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Dėl šalyje paskelbto karantino tarybos nariai negalėjo fiziškai dalyvauti posėdyje, todėl elektroninės ryšio priemonės užtikrino ne tik sklandų posėdį nuotoliniu būdu, bet ir visų dalyvaujančių saugumą.


Nuotoliniu būdu organizuotame Tarybos posėdyje dalyvavo 31 tarybos narys. Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovas Julius Arlauskas, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

Neįprasto posėdžio pradžioje merė paprašė visų tylos minute pagerbti tuos, kurių gyvybes nusinešė koronaviruso infekcija. Merė taip pat pakvietė plojimais padėkoti tiems, kurie kiekvieną dieną stoja į kovą su grėsminga infekcija: „Garsiais plojimais padėkokime medikams ir visiems tiems, kurie kovoja dėl mūsų sveikatos ir gerovės. Didelis ačiū ir mūsų Savivaldybės administracijos direktorei ir visiems darbuotojams, kurie rizikuodami savo sveikata ir net gyvybe, pagal galimybes prisideda savo darbais, užkertant kelią koronaviruso plitimui“, – sakė merė ir paragino visus būti dėkingais, supratingais, o svarbiausia drausmingais bei saugoti savo ir kitų sveikatą.

Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita.


Sprendimai švietimo srityje

Posėdžiaujant nuotoliniu būdu Taryba svarstė sprendimų projektus ir iš švietimo srities. Tarybos nariai pritarė sprendimui dėl 2020-2021 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo, kuris numato, kad ateinančiais mokslo metais Savivaldybės švietimo įstaigose veiks 63 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų 5 grupės vykdys priešmokyklinio ugdymo programą pagal I modelį, 21 grupė – pagal II modelį, 22 grupės – pagal III modelį, 6 grupės – pagal IV modelį, 9 grupės – pagal V modelį. Taikant įvairius modelius siekiama užtikrinti galimybes visiems Vilniaus rajono vaikams ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Svarstant kitą klausimą buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymui 2020-2021 mokslo metams. 

Taip pat Tarybos metu buvo patvirtintas sprendimas dėl Zbignevo Čecho skyrimo Vilniaus r. Egliškių Šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus pareigoms. Džiugu, kad Z. Čech išlaikė Nacionalinės švietimo agentūros kompetencijų vertinimo testą, laimėjo konkursą ir su dideliu kompetencijos bagažu toliau tęs Egliškių gimnazijos direktoriaus pareigas.


Patvirtintos sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitos

Nuotoliniu būdu balsavę Tarybos nariai pritarė VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos (toliau – VšĮ VRCP) 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniui bei VšĮ VRCP 2019 metų veiklos ataskaitai. Praeitais metais VšĮ VRCP pasiekė puikių rezultatų ir įvertinimų:

2019 m. poliklinikai buvo suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas;

2019 m. pabaigoje Valstybinė ligonių kasa paskelbė įstaigų gydymo reitingą pagal 16 kriterijų ir iš visų reitinge įvertintų 409 pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, Vilniaus rajono centrinė poliklinika priskirta labai gerai vykdančių įstaigų grupei;

2019 m. liepos – lapkričio mėn. STT atlikus korupcijos rizikos analizę asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių sudarymo ir valdymo srityse, nustatyta, kad VŠĮ VRCP vykdydama skirtas funkcijas, teikdama planines sveikatos priežiūros paslaugas, ir esant reikalui, būtinąją medicinos pagalbą, gali būti imama kaip geras pavyzdys kitoms ASPĮ mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Tęsdami posėdį, Tarybos nariai taip pat pritarė Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir Vilniaus rajono savivaldybės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitoms. Pritarta ir VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniui bei VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos 2019 metų veiklos atskaitai.

Vienu iš paskutinių darbotvarkės klausimų buvo sprendimo projektas dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k. Jam pritarus, apie 0,5 ha ploto žemės sklype Nemėžio k. bus įrengta poilsio zona gyventojams.

Posėdžio pabaigoje merė pristatė Vilniaus rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos 2019 metų veiklos ataskaitą. Apie veiklos ataskaitos pristatymą kviečiame skaityti kitame mūsų straipsnyje. Visą ataskaitą rasite čia.

Po ataskaitos pristatymo ir aptarimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė pristatė svarbiausius aspektus ir situaciją Vilniaus rajone dėl COVID-19. Direktorė pranešė, kad šiuo metu Vilniaus rajone yra nustatyti 2 koronaviruso atvejai. Atvejai nėra sunkūs, todėl lengvąja koronaviruso infekcijos forma sergantys asmenys gydosi ambulatoriškai. Virš 30 asmenų yra apgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės izoliacijai skirtose patalpose, kuriose yra užtikrinamos geros sąlygos, ten gyvenantys žmonės neturi nusiskundimų dėl laikinojo apgyvendinimo sąlygų, kiti saviizoliacijos laikosi namuose.

Direktorė taip pat priminė apie saviiozoliacijos Savivaldybės suteiktose patalpose galimybes bei teikiamas pavėžėjimo paslaugas į mobiliuosius patikros punktus į Vilniaus miestą, kurie aptarnauja ir Vilniaus rajono gyventojus. Priminė, kad pareigūnai, medikai ir kiti tarnautojai, karantino metu dirbantys ir neturintys galimybių pasilikti su vaikais namuose, pagal poreikį gali kreiptis į švietimo įstaigas, kurios užtikrina vaikų ugdymą darbo metu.

Pranešta, kad nuo balandžio 14 d. planuojama atidaryti karščiavimo kliniką Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje, kurioje medikai bus aprūpinti būtiniausiomis apsaugos priemonėmis. Bus tiriami medikai, kurie turi galimybes užsikrėsti koronavirusu. „Jau turime tepinėlius, todėl artimiausiu metu pradėsime testuoti savo medicinos darbuotojus. Nors ir mažomis partijomis, bet atvyksta ir apsaugos priemonės. Viena siunta kaip tik šiandien išdalinta ir socialiniams darbuotojams“, – pažymėjo direktorė.

Po koronaviruso situacijos pristatymo, direktorė palinkėjo visiems sveikatos ir gražių artėjančių Šv. Velykų, kurios šiemet nors ir bus karantino laikotarpiu, su tam tikrai apribojimais, tačiau tai graži ir mums visiems svarbi pavasario šventė. „Likite namuose su savo artimaisiais ir saugokite save ir kitus“, – pabaigoje tarė direktorė.


Visus priimamus sprendimus, susijusius su koronaviruso infekcijos plitimo grėsme bei karantino režimu šalyje bei kitą aktualią informaciją ir rekomendacijas rasite Savivaldybės svetainės
www.vrsa.lt skiltyje „KORONAVIRUSAS: prevenciniai veiksmai ir rekomendacijos“.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia. 

 
Shadow up