kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Karantino metu bus užtikrintas bekontaktis paramos maisto produktais perdavimas

Šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą, keičiasi paramos maisto produktais ir asmens higienos prekėmis organizavimo tvarka. Maisto produktai ir higienos prekės bus pristatomi į paramos gavėjo namus, paramą paliekant prie gavėjo durų.


Paramos gavėjai privalo įsidėmėti, kad karantino metu jiems patiems negalima vykti atsiimti paramos. Seniūnijų darbuotojai visą reikalingą informaciją apie numatomą paramos atvežimo konkrečiam paramos gavėjui laiką suteiks telefonu ir el. paštu. Atsakingi darbuotojai gavėjui skirtas asmens higienos prekes ir (ar) maisto produktus sudės į tam tikslui paruoštus maišelius ir paramą perduos nekontaktuodami su paramos gavėju. Atsiimant paramą, asmuo neturės  pasirašyti paramos gavėjų sąraše.

Paramą, kaip ir iki šiol, organizuoja biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Teikia – seniūnijų darbuotojai, socialinių bei kitų įstaigų darbuotojai ir savanoriai, kuriems apsaugoti buvo suteiktos asmeninės apsaugos priemonės.

Primename, kad teisę gauti paramą turi asmenys, kurių vidutinės 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (187,50 Eur). Parama išimties tvarka gali būti skiriama asmenims, kurių vidutinės 3 paskutinių mėnesių pajamos, iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos, vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį šiais atvejais, kai:

  • asmuo gyvena vienas, jam nustatytas neįgalumas ir jis yra nedarbingas;
  • asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas;
  • bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
  • vaiką (-us) augina vienas gyvenantis asmuo;
  • šeima patiria socialinę riziką;
  • įvykus nelaimei, padariusiai žalą vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį (patiria dideles išlaidas dėl sunkios ligos, stichinės nelaimės ir kt.).

Asociatyvi nuotr. unsplash.com
Shadow up