kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo pirmadienio tikintieji galės grįžti į bažnyčias

Nuo pirmadienio bus galima aukoti mišias dalyvaujant žmonėms. Visgi, kaip teigiama penktadienį Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pranešime, dėl grėsmės užsikrėsti koronavirusu, iki atskiro nutarimo dalyvavimas mišiose galimas visomis savaitės dienomis, išskyrus sekmadienį.


 

Kartu Lietuvos Vyskupų Konferencija pateikia normas ir reikalavimus, kurių privalu laikytis tikintiesiems atvykstant į maldos namus. LVK teigimu, rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Bažnyčios pranešime raginama tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias siūloma išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Taip pat pabrėžiama, kad šv. Mišios bus organizuojamos ribojant tikinčiųjų skaičių: įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

Pasak Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovų, Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo turi būti padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Laidotuvių apeigos bus atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

LVK skelbia nurodymus ir kunigams: vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur turės bendrauti burną ir nosį prisidengę kauke, imtis kitų saugumo priemonių. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

Kunigams, pajutusiems peršalimo simptomus, privalu saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

Parengta pagal vilnensis.lt
Nuotr. Marlena Paszkowska

Shadow up