kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo paslaugų paskirties pastato – plovyklos Užubalių k. statybos projektinių pasiūlymų viešo aptarimo

Informuojame, kad rengiamas statybos projektas dėl paskirties pastato – plovyklos Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senojo Ukmergės kelio 4A. Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas – plovykla.


Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Rusnė“.

Projekto vadovas A. Mačionis. Kauno m. sav., Miško g. 30-78. El. paštas rima@rusne.lt, tel. +370 620 64459.

Statytojas UAB „SPECTATOR“. 

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 8.00-17.00 val., iš anksto suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos. 

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-13 15.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Vilnius, Rinktinės g. 50, 124 kab.  

Išsamesnė informacija apie projektą pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą rasite čia: https://teritorijuplanavimas.vrsa.lt/go.php/Informacija-apie-numatoma-visuomenei-svarbiu-statiniu-projektavima691315

 

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu.

Shadow up