kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskelbtas 5-asis kvietimas teikti paraiškas

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos 5-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2020 m. gegužės 4 d. Šis kvietimas teikti paraiškas yra tęstinis (paraiškos bus vertinamos iškart po pateikimo JS), tad jas galima teikti iki tol, kol bus paskirstytos visos lėšos, bet ne vėliau nei iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 23:59 (GMT + 02:00) (Lietuvos laiku). 


Bendrasis Programos tikslas - skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą pasienio regione, imantis bendrų abipus sienos veiksmų. Programa siekia prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Šiame kvietime strateginis prioritetas bus teikiamas projektams, sprendžiantiems koronaviruso COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius: tiek reaguojant į dabartinius ekstremalios situacijos poreikius, tiek sumažinant ligos protrūkio sukeltą poveikį įvairiems gyvenimo aspektams (ekonominiams, socialiniams ir kitiems).

5-ojo kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas  prioritetines kryptis:

1 prioritetas - Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

2 prioritetas - Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

3 prioritetas - Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija;

4 prioritetas - Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų yra finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis, projekto partneriai turi prisidėti 15% nuosavų lėšų. Mažiausias bendras tinkamas finansuoti projekto biudžetas yra 50 000,00 eurų, didžiausias - 1 milijonas eurų. Preliminarus šio kvietimo biudžetas, skirtas visiems programos prioritetams, yra apie 11,4 mln. eurų ERPF lėšų. Institucijoms nėra taikomi apribojimai būti pagrindiniu paramos partneriu keliuose to pačio prioriteto projektuose.

Projektai bus pradedami vertinti iškart po paraiškos gavimo. Vertinimo procesas nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo užtruks apie 2–3 mėnesius. Informacija apie gautas paraiškas ir prašomą finansavimą bus nuolatos skelbiama Programos tinklalapyje.

Pareiškėjai 5-ojo kvietimo Programos vadovą, įskaitant būtinus priedus (pvz.: Paraiškos formos pavyzdį, Paraiškos formos pildymo gaires ir kt.) gali rasti programos tinklalapyje: www.lietuva-polska.eu meniu skiltyje DOKUMENTAI ir ČIA. Galimas paraiškų pateikimas elektroniniu paštu.

SVARBU! Šiuo metu rengiama skaitmeninė paraiškos formos versija, kuri bus paskelbta artimiausiu metu. Tačiau paraiškos pakete galite rasti paraiškos formos pdf versiją, kuri atitinka skaitmeninę versiją.

Atminkite, kad sėkmingam skaitmeninės paraiškos formos įdiegimui ir naudojimui turi būti palaikoma jūsų kompiuterio operacinė sistema (pvz.: „Windows XP“ nebepalaiko „Microsoft“, taigi jūsų kompiuteryje turėtų būti ne žemesnė nei „Windows 7“ versija).


Europos regioninės plėtros fondo Interreg Lietuva-Polska informacija


Shadow up