kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadienį

Lietuvos vyskupų konferencija pranešė, kad palaipsniui grįžtama prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Šalyje švelninant karantino ribojimus nuspręsta:


- nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

- Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;

- dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.

Tikintieji raginami atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Shadow up