kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Keičiasi vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai

Spalio pabaigoje vykusio Tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Pakeitimuose numatoma vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka ir atvejai, tikslinamos sąlygos mokestinei lengvatai gauti už tinkamai rūšiuojamas atliekas.


Naujai patvirtintuose nuostatuose nustatyti vietinės rinkliavos grąžinimo atvejai mokėjusiam už paslaugą. Per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos vietinės rinkliavos dalis grąžinama vietinės rinkliavos mokėtojui tuo atveju, kai mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga neatitiko bent vienos iš šių paslaugos teikimo sąlygų:

  • Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafiko, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip kitą dieną buvo įvykdytas mišrių komunalinių atliekų išvežimas arba kai mišrios komunalinės atliekos nebuvo išvežtos pagal grafiką ne dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkytojo kaltės;
  • Vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinama galimybė naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu per terminą(-us), nustatytą(-us) Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse.

Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris yra laiku sumokėjęs vietinę rinkliavą, bet visais atvejais ne mažiau kaip pastoviąją vietinės rinkliavos dalį, ir turintis teisę į vietinės rinkliavos kintamosios dalies perskaičiavimą dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo sąlygų numatytų pažeidimų, pateikia savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą, nurodydamas galimus pažeidimus bei turimus šiuos pažeidimus pagrindžiančius įrodymus ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po galimų pažeidimų.

Atnaujintuose nuostatuose taip pat numatyta, kad nuo šiol vietinės rinkliavos mokėtojui nereikės kreiptis į savivaldybę, siekiant kad sodininkų bendrijų teritorijose esanti sodų valda be pastatų būtų išbraukta iš Registro duomenų bazės. Identifikavus sodo valdas, esančias sodininkų bendrijų teritorijose, kuriose nėra pastatų, jos automatiškai bus išbraukiamos iš Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazės nereikalaujant gyventojo prašymo.

Siekiant skatinti individualių valdų gyventojus rūšiuoti atliekas ir užtikrinti, kad mažesnio dydžio vietinės rinkliavos kintamoji dalis būtų taikoma tik tiems individualių gyvenamųjų namų savininkams arba įgaliotiems asmenims, kurie iš tikrųjų naudojasi rūšiavimui skirtais individualiais pakuočių atliekų konteineriais ir tinkamai rūšiuoja komunalines atliekas, naujai patikslintuose nuostatuose nurodoma, kad atliekų vežėjams pateikus informaciją, kad rūšiavimo konteineriai nenaudojami pagal paskirtį arba nustatomi keturi ir daugiau netinkamo pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų rūšiavimo atvejai per mokestinį laikotarpį, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio kintamoji dalis bus skaičiuojama kaip nerūšiuojantiems už visą mokestinį laikotarpį, per kurį buvo nustatyti minimi pažeidimai.

Su Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu galite susipažinti čia. 

Asociatyvi nuotrauka pixabay.com

Shadow up