kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nustatytos vidutinės kuro kainos, taikomos būsto šildymo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti

Siekiant mažinti socialinę atskirtį, š. m. lapkričio 27 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos naujos skaičiuotinos kuro kainos, pagal kurias bus apskaičiuojamos ir išmokamos būsto šildymo išlaidų kompensacijos nepasiturinčioms šeimoms (asmenims).


Būsto šildymo išlaidų kompensacijos, kai nepasiturinčios šeimos (asmenys) naudoja kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, apskaičiuojamos pagal savivaldybėse patvirtintas vidutines kuro rūšių rinkos kainas.

2020 m. lapkričio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-366 nustatytos būsto šildymo kompensacijoms skaičiuoti vidutinės kuro kainos (įskaitant PVM):

  • vieno kubinio metro mišrių malkų kaina– 28,23 Eur;
  • vieno kilogramo suskystintų dujų iš balionų kaina – 0,71 Eur;
  • vieno kilogramo akmens anglies kaina – 0,17 Eur;
  • vieno kilogramo medienos granulių kaina – 0,16 Eur;
  • vieno kilogramo medienos pjuvenų briketų kaina – 0,15 Eur.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytus reikalavimus:

- kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos pirmą kartą, teisė į šią paramą bus nustatoma įvertinus, ar turimas bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turtas neviršija įstatyme nustatytų normatyvų. Nesant pasikeitimų, duomenys apie turimą turtą teikiami ir vertinami kas 12 mėnesių;

- kreipiantis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos bus tikrinamos sąlygos, nustatytos Įstatymo 8 straipsnyje, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

- kompensacijoms apskaičiuoti prašyme-paraiškoje nurodytam būstui, taikomi šie normatyvai:

naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui. Šie plotai nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;

- asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.


Paprasčiausias būdas sužinoti, ar Jums priklauso kompensacija – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Prašymas piniginei socialinei paramai gauti įprastai pateikiamas seniūnijoms pagal faktinę gyvenamąją vietą. Dėl Covid-19 situacijos ir paskelbto karantino į seniūnijas galima kreiptis nuotoliniu būdu. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės www.vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

Taip pat kilus papildomų klausimų, konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Rima Zablockaja , el. p. rima.zablockaja@vrsa.lt, tel. (8 5) 240 0295, vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033

Daugiau apie būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimą: /go.php/lit/8.8-Busto-sildymo-islaidu-geriamojo-vandens-islaidu-kompensaciju-skyrimas-ir-mokejimas/4/76

Prašymo-paraiškos formą piniginei socialinei paramai užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu galite čia.

Video instrukcijas kaip užpildyti ir pateikti prašymus-paraiškas galite peržiūrėti čia.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

Shadow up