kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seminaras Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojams apie korupcijos prevenciją

Šių metų gruodžio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius, bendradarbiaudamas su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, organizavo nuotoliniu būdu, pasitelkiant Teams platformą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojams seminarą „Korupcija ir jos prevencija“.


Seminaras buvo skirtas supažindinti dalyvius su korupcijos prevencijos priemonėmis, antikorupcinės aplinkos kūrimu, viešųjų ir privačių interesų derinimu, tarnybine etika, tinkamu darbuotojo elgesio modeliu, šios srities kontrole ir atsakomybe, sudaryti sąlygas bendrai diskusijai ir praktinių įgūdžių įgijimui apie aktualius su šia sritimi susijusius klausimus.

Korupcija – tai neteisėtas pelnymasis naudojantis pareigomis. Ji gali reikštis įvairiose srityse: versle, žiniasklaidoje, sporte, tačiau didžiausią žalą šis reiškinys daro viešojo sektoriaus veikloje.

Seminarą skaitė Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės skyriaus viršininkė Radvilė Masiulionienė. Seminaro tikslas – savivaldybių administracijų darbuotojams suteikti išsamią informaciją apie korupcijos prevencijos galimybes vietos savivaldoje ir išsiaiškinti esmines šios veiklos įgyvendinimo problemas, aptarti korupcijos atsiradimo ir jos plitimo priežastis ir sąlygas viešajame sektoriuje, supažindinti seminaro dalyvius su veiksmingiausiomis korupcijos prevencijos priemonėmis bei naujausiais tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.

Seminaro dalyviai susipažino su konkrečiais korupcijos atvejais ir išanalizavo galimybes, kaip jų išvengti.

Antikorupcinio pobūdžio paskaitos yra organizuojamos nuolat, vykdant kovos su korupcija prevenciją.

Nuotraukos: organizatorių
Asociatyvi nuotrauka: pixabay.com

Shadow up