kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo kitų metų keičiasi seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarka bei išplėstinės sueigos nuostatai

Š. m. gruodžio 18 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas atnaujintas Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašas, taip pat dalinai pakeisti seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai. Svarbiausi pakeitimai susiję su seniūnaičių kadencija, atšaukimo principu bei seniūnaičių sprendimo organizavimu.


Seniūnaičių rinkimai ir atšaukimas

Keisti seniūnaičių rinkimo tvarką, patvirtinta 2019 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prireikė pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo kai kurioms nuostatoms.

Vienas iš naujos tvarkos seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo įrašytų punktu reglamentuoja, kad seniūnaičio kadencija gali trukti ilgiau negu 4 metus. Tokie atvejai galimi jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, todėl artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.

Naujoje seniūnaičių rinkimų tvarkoje taip pat praplėstas sąrašas asmenų, kurie negali kandidatuoti į seniūnaičius. Tvarkoje reglamentuojama, kad seniūnaičiu taip pat negali būti renkamas asmuo, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Prieš tai minėtiems asmenims nebuvo draudžiama užimti seniūnaičių pareigų.

Vienas iš svarbiausių nuo kitų metų įsigaliosiantis pakeitimas susijęs ir su seniūnaičių atšaukimo tvarka. Nuo kitų metų nebelieka Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimo atšaukti seniūninaitį ir tai, pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus atstovų, nėra teigiamas pakeitimas.

„Anksčiau seniūnaitis iš pareigų galėjo būti atšauktas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia seniūnas su motyvuotu teikimu ar ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Dabar šios teisės neliko ir jei gyventojai yra nepatenkinti išrinktu seniūnaičiu, jie negalės reikšti nepasitikėjimo juo, todėl savivaldybė negalės atšaukti jį iš pareigų“, – sako Teisės skyriaus vyr. specialistė Rita Daugevičienė, akcentuodama, kad atsižvelgti į gyventojų nuomonę yra svarbu, nes būtent vietos gyventojai geriausia žino, kaip seniūnaičiai atlieka savo pareigas.

Nauji seniūnaičių rinkimai galės vykti jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, negali atlikti pareigų dėl neįgalumo, netekto darbingumo arba miršta.

Įteisinti nuotoliniai seniūnaičių posėdžiai, pakeitimai seniūnaičių sprendimų organizavime

Viena iš pagrindinių patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų naujovių – įteisinta galimybė organizuoti seniūnaičių sueigas nuotoliniu būdu esant šalyje ekstremaliai situacijai. Uždraudus ar vengiant gyvų susirinkimų, seniūnaičiai sueigą gali organizuoti elektroninių ryšių pagalba, pvz., organizuojant seniūnaičių apklausą, vykdant balsavimą elektroniniu paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis bei pateikiant savo nuomonę sueigos pirmininkui ar sekretoriui.

Prie nuotolinės sueigos kaip ir įprasta, gali prisijungti savivaldybės institucijų atstovai ir suinteresuoti seniūnaitijos gyventojai. Informacija apie organizuojamą seniūnaičių sueigą bei sueigos darbotvarkė skelbiama atitinkamos seniūnijos seniūnaitijos skelbimų lentoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Naujoje tvarkoje taip pat numatyti ir pakeitimai sprendimų priėmime. Seniūnaičių sueigoje ir išplėstinėje seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Pakeistus tvarką, atsirado naujas punktas, reglamentuojantis, kad jeigu pirmininkas nepasinaudoja šia teise, balsuojama pakartotinai, kol priimamas sprendimas. Taip pat reglamentuojama, kad sueigos dalyviai ne vėliau kaip per 1 d. d. po sueigos gali raštu dėl svarstomo klausymo-(ų) pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas priklauso savivaldybės tarybos kompetencijai, jie vertinami artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje reglamento nustatyta tvarka; jeigu šių sprendimų vertinimas priklauso savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos.

 

Iš viso Vilniaus rajono savivaldybėje yra 23 seniūnijos ir 296 seniūnaitijų, kurių gyventojų interesams atstovauja seniūnaičiai.

 

Shadow up