kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Netekome Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos direktorės M. Petkevič

„Nė vienas iš mūsų negyvena sau,
nė vienas sau nemiršta. 
Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame,
Viešpačiui mirštame.
Taigi ar gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties.“

Laiškas romiečiams 14, 7-8

2020 m. gruodžio 31 d. su giliu liūdesiu sužinojome apie Mečislavos Petkevič mirtį. Sunki liga pasiglemžė nuostabios, jautrios, atvirtos pasauliui ir žmonėms moters gyvybę.  


 

Mečislava Petkevič gimė 1958 m. kovo 4 d. 1980 metais baigė fizikos ir astronomijos studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute. Su Medininkų mokykla a. a. Mečislava Petkevič buvo susijusi nuo mažens. Ji šią mokyklą baigė, daugelį metų dirbo čia fizikos mokytoja, o nuo 2007 m. tapo šios mokyklos direktore.

Vadovaudama gimnazijai negailėjo nei jėgų nei laiko. Jos didžiausia svajonė buvo, kad mokykla žydėtų, kad ji būtų geriausia. Savo puikiu pavyzdžiu sugebėjo užkrėsti ir visą pedagogų kolektyvą. Toks atsidavimas ir nuoširdi meilė darbui atnešė lauktų ir pelnytų rezultatų. Jau 2008-2009 metais Medininkų mokykla buvo pripažinta geriausia „Lenkų mokyklų reitinge Lietuvoje“, 2012 metais šią sėkmę pakartojo, 2013-2014 ir 2019-2020 užėmė II vietą tarp Vilniaus rajono gimnazijų.

Buvo labai atsidavusi švietimui, reikli žmonėms, bet labiausiai reikli sau. Visada rūpinosi mokinių gerove, gynė jų interesus ir stengėsi užtikrinti kuo aukštesnį mokslo lygį. Mūsų prisiminimuose ji išliks, kaip labai geranoriškas, jautrus kitų problemoms žmogus.

Ji paliko gedėti dukrą Aliną ir sūnų Voitechą. Reikšdami gilią užuojautą šiame skausme vienijamės su velionės šeima

Vilniaus rajono merė Marija Rekst

Shadow up