kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio vienam gyventojui nustatymo

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant vandens tiekėjų apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.


UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,44 kub. m/gyventojui.

  • UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,61 kub. m/gyventojui.
  • UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,65 kub. m/gyventojui.
  • Prūdiškių socialinės globos namų aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,61 kub. m/gyventojui.

Skaičiavimai taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com 

Shadow up