kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vykdomas projektas „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“

Projekto pradžia 2010 m. 12 mėn. – pabaiga 2012 03mėn.
2008 m. Eurobarometro tyrimo duomenimis lietuviai yra tarp blogiausių apie aplinką informuotų Europos piliečių. Lietuviai 29 proc. mažiau nei ES gyventojai yra pasirengę keisti savo elgseną tausojimo link. Atliekų mažinimas – vienas svarbiausių tausojančio vartojimo tikslų. Vis dar didžioji komunalinių atliekų dalis patenka į sąvartynus. Rūšiavimas ir vengimas vis dar nepakankamas. Infrastruktūra vystoma, tačiau informavimas nespėja kartu: trūksta finansinių ir žmoniškųjų išteklių, keičiasi prioritetai. Visuomenės apklausos rodo, kad įgyvendinti projektai duoda teigiamus rezultatus, tačiau nuolat reikia aplinkosauginį švietimą vystyti atsižvelgiant į prioritetus. Informavimą ir švietimą būtina derinti su interaktyviomis visuomenės įtraukimo priemonėmis, kurios pademonstruotų tausojančios elgsenos pavyzdžius. ES fondai suteikia galimybę sukurti novatoriškus informavimo ir švietimo sprendimus ir skleisti gerąją patirtį.
Projekto tikslas
Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimo ir švietimo aplinkosaugos klausimais gerinimas, visuomenės tausojančios elgsenos ir aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas. Projekto veikla apims apie 32 proc. Lietuvos gyventojų.
Informacija apie projekto vykdytojus
Projekto administratoriai ir vykdytojai – VšĮ „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“,
Projekto partneriai – UAB „VAATC“, UAB „ Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Alytaus miesto savivaldybės administracija.
Projekto veiklos
Įvykdyta Vilniaus ir Alytaus regionų gyventojų apklausa, išleisti keli informaciniai elektroniniai biuleteniai1, biuleteniai2, kurie patalpinti apskričių savivaldybių elektroninėse svetainėse, surengti fotografijos ir maišelių konkursai moksleiviams.
Vyks interaktyvūs užsiėmimai mokyklose, bus radijo ir televizijos reportažai regioninėse televizijose, spektakliai jaunesnių klasių moksleiviams, maišelių mainų akcija, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo akcija.

 

Shadow up