kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko balandžio mėnesio Tarybos posėdis

Tradiciškai, kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susirinko priimti aktualių ir svarbių gyventojams sprendimų. Tęsiantis paskelbtam karantinui Lietuvoje, tarybos nariai posėdžiavo nuotoliniu būdu ir elektroninių ryšių pagalba priėmė 30 sprendimo projektų.


Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjas Rokas Jonikas, Savivaldybės administracijos darbuotojai. Savivaldybės Tarybos posėdžio įrašą, kaip įprastai, galima stebėti Savivaldybės YouTube kanale.

 

Patvirtintas padidintas ir patikslintas 2021 m. biudžetas ir perskirstyti asignavimai

Tarybos posėdžio pradžioje buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto padidinimui bei patikslinimui – Savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai padidinti – 5 833,4 tūkst. Eur, iš jų: 5 383,7 tūkst. Eur skirta Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams, 250 tūkst. Eur – Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės daugiafunkciniam kultūros centrui rekonstruoti,  89,0 tūkst. Eur skirta Mozūriškių dvaro atnaujinimui pritaikant jį kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms, 84,5 tūkst. Eur – investiciniams projektams, 12,4 tūkst. Eur – išlaidoms už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas, 7 tūkst. Eur – gyvenviečių tvarkymui, 6,8 tūkst. Eur – abiturientų konsultacijoms.

Ekonominio konkurencingumo programos didinimui skirta 45,3 tūkst. Eur, švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai – 28,7 tūkst. Eur, susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai – 5 383,7 tūkst. Eur, saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai – 7,0 tūkst. Eur, viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai – 12,4 tūkst. Eur, kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai – 356,3 tūkst. Eur.

 

Patvirtinta naujojo Vilniaus rajono savivaldybės prekės ženklo naudojimo tvarka ir sąlygos

Kovo mėnesį visuomenei pristačius Vilniaus rajono vizualinį identitetą, šiandien, Tarybos posėdžio metu patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės prekės ženklo naudojimo tvarka ir sąlygos.

Patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės prekės ženklo naudojimo tvarkos apraše apibrėžtos ir reglamentuotos naujo logotipo naudojimo bei sutikimo naudoti kitiems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims sąlygos.

Naujasis Savivaldybės logotipas, atkartojantis unikalų Vilniaus krašto kultūrinį paveldą – verbą, naudojamas Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybės administracijos padalinių, kurie neturi įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų prekės ženklų. Taip pat gali būti naudojamas Vilniaus rajono savivaldybės, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Savivaldybės biudžetinių bei viešųjų įstaigų interneto svetainėse. Kiti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys Vilniaus rajono savivaldybės prekės ženklą gali naudoti tik gavus Savivaldybės administracijos sutikimą raštu.

Vilniaus rajono savivaldybės prekės ženklas yra unikali vizualinė rajono įvaizdžio išraiška. Prekės ženklo naudojimas sudarys sąlygas sukurti bendrą, ne tik vietos gyventojams, bet ir turistams, verslininkams, investuotojams patrauklų Vilniaus rajono įvaizdį, taps neatsiejama rajono identiteto dalimi.

Naująjį rajono logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitųjų kreditų reklamoje ir kitose neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiose informavimo priemonėse. Vilniaus rajono savivaldybės prekės ženklo negalima naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti logotipą ar pakenkti Savivaldybės įvaizdžiui.

 

Sprendimai švietimo srityje

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas organizuoti priešmokyklinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, Tarybos posėdžio metu patvirtintas naujas Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas.

Atnaujintame ir patikslintame Apraše numatyta, kaip organizuojamas priešmokyklinis ugdymas karantino, ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliojo įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu arba esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Taip pat Tarybos sprendimu buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekviename sraute bei  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius nustatymui 2021-2022 mokslo metams. 

 

Pritarta naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius – Neris statybos vystymo planui

Vykusio Tarybos posėdžio metu pritarta parengtam Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius – Neris statybos) vystymo planui Vilniaus rajono Nemenčinės, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Rukainių ir Marijampolio seniūnijose.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID šiuo metu įgyvendina šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais ir atjungti Lietuvos elektros energetikos sistemas nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemų. Po sinchronizacijos atjungus linijas su Baltarusija, elektros tiekimo patikimumui Vilniuje užtikrinti reikalinga nauja linija, sujungianti Vilniaus ir Neries transformatorių pastotes. Bus pastatyta 58 km ilgio nauja linija nuo Neries transformatorių pastotės Nemenčinėje iki Marijampolio seniūnijos ir rekonstruota 23 km ilgio esamos oro linijos Vilnius–Molodečno atkarpa nuo Marijampolio seniūnijos iki Vilniaus transformatorių pastotės Panerių seniūnijoje. Linija taip pat sustiprins Vilniaus miesto elektros mazgą ir sudarys sąlygas toliau plėsti tinklą augančiam miesto ir rajono elektros galios poreikiui patenkinti.

Daugiau apie strateginį LITGRID įgyvendinamą projektą: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/strateginiai-projektai/vilniusneris/20051

 

Pritarta Rudaminos visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimui

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarta Rudaminos seniūno prašymams seniūnijoje suformuoti visuomenės poreikiams skirtas teritorijas, kuriose atsiras daugiau bendruomenių poreikiams pritaikytų viešų erdvių.

Taikos g., apie 1,66 ha ploto žemės sklypo teritorijoje, tarp daugiabučių namų, planuojama vietiniams gyventojams sutvarkyti ir įrengti bendrą viešą erdvę – skverą, kuriame bus žalioji poilsio zona, įrengti suoliukai ir takeliai. Taip pat šioje gatvėje esančiame 0,5201 ha ploto žemės sklype planuojama vietinių gyventojų naudojimui įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

Dar vieną automobilių stovėjimo aikštelę (0,0653 ha ploto žemės sklype), kuria galės naudotis tiek vietiniai gyventojai, tiek naujos Rudaminos meno mokyklos bendruomenė, planuojama įrengti Gamyklos g. 24.

„Džiaugiuosi, kad Taryba pritarė Rudaminos idėjoms grąžinti gyvenamąją aplinką ir tikiu, kad jau artimiausiu metu pavyks patenkinti vietinių gyventojų poreikius“, – priimtu Tarybos sprendimu džiaugėsi Rudaminos seniūnas Juzef Šatkevič.

 

Naujoms Vilniaus rajono gatvėms suteikti pavadinimai

Naujai suformuotoms gatvėms Vilniaus rajone bus sutekti pavadinimai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 9 naujus gatvių pavadinimus – Azalijų g., Jaunystės g., Žolynų g., Šilauogių g., Šilokų g., Galšios g., Rododendrų g., Varnėnų g., Obelų alėja.

Nauji gatvių pavadinimai suteikti:

- Riešės sen., Jadvygiškių k. naujai gatvei suteiktas Azalijų g. pavadinimas;

- Zujūnų sen., Papiškių k. naujai gatvei – Jaunystės g. pavadinimas;

- Avižienių sen., Pikutiškių k. naujai gatvei suteiktas Žolynų g. pavadinimas, Užudvarionių k. naujoms gatvėms – Šilauogių g. ir Šilokų g. pavadinimai, Švedų k. naujai gatvei – Varnėnų g. pavadinimas;

- Nemėžio sen., Klonių k. naujai gatvei suteiktas Galšios g. pavadinimas, Nemėžio k. naujai gatvei – Obelų alėjos pavadinimas;

- Dūkštų sen., Brinkiškių k. naujai gatvei – Rododendrų g. pavadinimas.

Nauji ar keičiami gatvių pavadinimai kaimuose ir sodų bendrijose suteikiami vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57.

 

Posėdžio pabaigoje merė Marija Rekst pasveikino visus lenkų tautybės Lietuvos piliečius su artėjančia gegužės 2-ąja, kuomet savo šventę mini už Lenkijos ribų gyvenantys lenkai. Merė pakvietė dalyvauti šv. Mišiose, kurios šia proga bus aukojamos gegužės 2 d., sekmadienį, 14.00 val. prie Aušros Vartų koplyčios.

 

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia. 

Shadow up