kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybė rūpinasi savo gyventojų saugumu ir sveikata

 

       Savivaldybė rūpinasi savo gyventojų saugumu ir sveikata, tad 2009 m. vasarą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinei paramai gauti projektui „Buvusio pesticidų sandėlio Marijampolio kaime, kuris priklauso aukščiausiai pavojingumo klasei, užterštų teritorijų sutvarkymas“.
      Po kelių mėnesių ministerija priėmė sprendimą finansuoti projektą.
      2009 m. pabaigoje sudaryta projekto finansavimo sutartis. Projektas finasuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.
      Projektas kainuos beveik 637 tūkst. Lt, ES fondų lėšos sudarys daugiau kaip pusę mln litų.
      Projektas įtrauktas į 2008-2015 metų Vilniaus rajono strateginį plėtros planą bei „Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę ,,Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.
      Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis.
      Projekto vykdymas pradėtas 2009 m. liepos 15 d., jį planuojama baigti š.m. rudenį. Projekto metu bus išvalytas 0,21 ha žemės plotas, sumažinta požeminių ir paviršinių vandenų tarša iš teritorijų, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis.

 

Shadow up