kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Baigėsi IX Vilniaus rajono pėsčiųjų ir dviratininkų piligriminė kelionė Turgeliai – Maišiagala

Birželio 5 d. iš Turgelių pėsčiomis piligriminę kelionę a. a. kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti pradėję dalyviai, sekmadienį, birželio 6 d., pasiekė Maišiagalą.


Piligriminė kelionė baigėsi šv. Mišiomis Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Aukojamų šv. Mišių metu piligrimai ir parapijiečiai meldėsi už prieš dešimtmetį anapilin iškeliavusį kunigą prelatą Juzefą Obrembskį. Šv. Mišias laikė Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kunigas Vitold Michalovski ir Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kunigas Viktor Kudriašov.

„Jėzus mums suteikia ne materialius, o  dvasinius dalykus. Jis palieka save mums, kad priimdami jo kūną ir kraują atrastume savyje kažką naujo – dvasingumą, meilę, teisingumą, sugebėjimą atiduoti save kitiems žmonėms, kaip tai darė kunigas prelatas Juzef Obrembski. Skirdamas savo laiką kitiems, dalindamasis gyvenimo išmintimi jis bandė duoti tai, kas nematoma ir tuo pačiu praturtina žmogų. Dievas daro tą patį žmonėms, kai duoda savo kūną ir kraują“, – šv. Mišių metu tikintiesiems tarė kunigas V. Michalovski.

Po pamaldų vyko bendra agapė, taip pat piligrimai turėjo galimybę aplankyti kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejų Maišiagaloje.

Antrą piligriminės kelionės dieną (sekmadienį) 8.00 val. iš Turgelių pajudėjo apie 40 dviratininkų. Juos palaimino naujai įšventintas Vilniaus arkivyskupijos diakonas Edgaras Janas Šostak.

Per visą dviračių žygį dalyviai įveikė apie 100 km atstumą. Žygio metu dviratininkai turėjo 6 sustojimus – prie Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčios (čia 10.00 val. buvo aukojamos šv. Mišios), Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos, Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir Pikeliškių dvaro, o paskutinis sustojimas buvo prie Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios.

Pirmoji piligriminė kelionė a. a. kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui atminti įvyko 2012 metais Vilniaus rajono savivaldos merės Marijos Rekst iniciatyva. Šis renginys tapo tradicija ir be pertraukos tęsiasi jau 9 metus. Pernai dėl COVID-19 pandemijos, piligriminė kelionė organizuota dviračiais. Šiemet, vis dar galiojant paskelbtam karantinui šalyje, ribojant dalyvių skaičių, maldingą dviejų dienų kelionę kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą dalyviai įveikė pėsčiomis ir dviračiais.

Šiemet žygiuojančius ir važiuojančius piligrimus lydėjo šūkis: „Tėvo širdimi“. Piligriminiame žygyje dalyvavo dvasininkai, Vilniaus rajono savivaldybės vadovai ir administracijos darbuotojai, Vilniaus rajono sporto mokyklos, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų atstovai, mokiniai ir jų tėvai, jaunimas.

Piligriminės kelionės tikslas – skatinti krikščioniškas vertybes ir idėjas, kuriomis gyvenime vadovavosi Vilniaus krašto patriarchas, gerbiamas prelatas Juzefas Obrembski.

     
     
     
Nuotr. Renata Kovaliuk
 
   
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
  Nuotr. Janina Voleišo  

 

 
     
     
     
     
     
     
     
Nuotr. L24 (Viktor Jusel)


Nuotr. Renata Kovaliuk, Janina Voleišo, www.L24.lt (Viktor Jusel)

Shadow up