kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas vasaros metu

Atėjus šiltam vasaros laikotarpiui sumažėja švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankančių vaikų skaičius. Atsižvelgiant į vaikų skaičiaus sumažėjimą ir siekiant išleisti darbuotojus kasmetinių atostogų bei atlikti būtinus remonto darbus, keičiasi minėtų įstaigų darbo laikas vasarą.


Įvertinus poreikį ir siekiant užtikrinti racionalų švietimo įstaigų valdymą bei skirtų lėšų panaudojimą, š. m. gegužės 26 d. posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos ir (ar) uždarymo laikotarpius vasaros metu.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir dalis bendrojo ugdymo mokyklų, atsižvelgdamos į tėvų poreikius, dirbs beveik visą vasarą.

Priimtu sprendimu nustatyta, kad birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų skaičius negali būti mažesnis kaip 10 vaikų. Jeigu vasaros metu tėvai pageidauja, kad jų vaikai lankytų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes, tačiau susidaro mažesnė nei 10 vaikų grupė, nuspręsta leisti švietimo įstaigoms organizuoti vaikų priežiūrą iki tol, kol švietimo įstaigoje vykdomas ugdymo procesas.

 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos ir (ar) uždarymo laikotarpiai vasaros metuNuotr. unsplash.com

Shadow up