kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „JUDAM“ pratęstas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2019 m. įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvų projektą „JUDAM“, kurio tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, darbo biržoje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2022-04-30 (37 mėnesiai).


Projekto tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis, darbo biržoje neregistruotas 15-29 m. jaunimas. Ypatingas dėmesys įgyvendinant projektą skiriamas mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, kurie atitinka šiuos kriterijus (vieną arba kelis iš nurodytų):

 • yra iš sunkumus patiriančių šeimų,
 • turi problemų su teisėsauga ar išėję iš įkalinimo įstaigų,
 • auga globos įstaigose, ruošiasi iš jų išeiti arba jau yra iš jų išėję,
 • turi priklausomybes,
 • pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys ar kitaip žemiau ar arti santykinės skurdo ribos gyvenantys jaunuoliai,
 • ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose,
 • jaunos, rizikos grupei priskiriamos, šeimos
 • imigrantai (su nuolatiniu leidimu gyventi Lietuvoje),
 • anksti iškritę iš švietimo sistemos,
 • motinystės/tėvystės atostogose esantys jaunuoliai, kurie atitinka anksčiau išvardintus kriterijus.

Projekto vertė: 2,100 mln. Eur.


Dalyviui teikiamos paslaugos:

 • pagalba pažįstant save;
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga;
 • motyvavimas;
 • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslauga;
 • nukreipimo ir palydėjimo pas siauros srities specialistus (dalykinių kompetencijų ugdymui) paslauga;
 • nukreipimo ir palydėjimo į tarpasmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymo paslaugas paslauga;
 • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslauga;
 • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritoriniais užimtumo tarnybos skyriais paslauga;
 • nukreipimo ir palydėjimo į savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas paslauga;
 • pagalba įsidarbinant ir/arba grįžtant į švietimo sistemą paslauga;

 

Projekto Judam veiklų koordinatorės Vilniaus apskrityje:

Anželika Bielskienė, el. p. anzelika.bielskiene@jrd.lt, tel. +370 664 55 864;
Liuda Baslykienė, el. p. liuda.baslykiene@jrd.lt, tel. +370 605 01 867;
Gintarė Adomaitytė - Čičiurkienė, el. p. gintare.adomaityte@jrd.lt, tel. + 370 605 03 661.

Shadow up