kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje priimtas 21 sprendimas

Š. m. rugsėjo 26 d.  vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje nutarta kompensuoti 2013-2014 mokslo metais važiavimo išlaidas maršrutu Nemenčinė – Vilnius (Antakalnio transporto mazgas) VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotiniams, vykstantiems į profesines mokyklas ir neformaliojo švietimo įstaigas, pagal sąrašą (pridedama).


Tarybos nariai patvirtino sprendimą „Dėl Vilniaus r. Marijampolio vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“. Marijampolio vidurinei mokyklai bus suteiktas įžymios Lietuvos pedagogės, edukologės, lietuvių literatūros tyrinėtojos, švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės vardas. Vardo suteikimo iškilmės vyks š. m. spalio 4 d., penktadienį, 10.00 val. (Liepų g. 19, Marijampolio k., Vilniaus r.). Renginyje dalyvaus Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-271 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklo pertvarkos“ rajone vykdoma savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos kaimų filialų tinklo pertvarka, kurios metu steigiama biudžetinė savivaldybės įstaiga – Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka. Visi kiti iki šiol rajone veikę Centrinės bibliotekos kaimo filialai taps padaliniais (skyriais). Iki rugsėjo 18 d. vyko konkursas Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus pareigas vykdys Miroslav Voitiulevič.
 

Tarybos nariai patvirtino tarybos sprendimus dėl garantijos suteikimo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ paskoloms gauti.  Įgyvendinant UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“  šilumos ūkio modernizacijos planus, 2013 - 2015 m. numatoma investuoti į centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vamzdynų rekonstrukciją Rudaminos ir Valčiūnų kaimuose bei Nemenčinės m. ir Bezdonių mstl. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ rengia paraišką ir spalio mėnesį numato ją teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, „Nemėžio komunalininkas“ rugsėjo – gruodžio mėnesiais taip pat numato teikti paraišką. Dėl apyvartinių lėšų trūkumo, projektams finansuoti, Bendrovės numato imti banko paskolas, kurias ims, jeigu minėtiems projektams bus skirtas finansavimas (iki 50 %) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Shadow up