kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Planuojamos Vilniaus rajono investicijos į šilumos ūkį

Vilniaus rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės pateikė Lietuvos verslo paramos agentūrai paraiškas projektams finansuoti iš ES struktūrinių fondų. Pagal priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K “Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ siekiama gauti paramą investiciniams projektams: „Šilumos tiekimo modernizavimas Nemenčinės m.“, „Šilumos tiekimo modernizavimas Bezdonių mstl.“, „Šilumos tiekimo modernizavimas Rudaminos k.“, „Šilumos tiekimo modernizavimas Valčiūnų k.“, paramos intensyvumas iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.


Įgyvendinus projektus, Vilniaus rajono savivaldybės gyvenvietėse vietoje senų kanalinių šilumos tiekimo tinklų būtų sumontuota apie 5 km naujų bekanalinių šilumos tiekimo tinklų. Svarbu, kad naujos šilumos tinklų technologijos ženkliai sumažina pagamintos šilumos tiekimo nuostolius. Preliminarus Savivaldybės prisidėjimas prie šių projektų būtų apie 1,4 mln. Lt.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-10-02 įsakymu Nr. 4-871 Vilniaus rajono savivaldybės uždarajai akcinei bendrovei „Nemėžio komunalininkas“ pagal priemonę Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai skirtas finansavimas naujos 3,2 MW bendros galios biokuro katilinės, kondensacinio ekonomaizerio, sumontavimui ir prijungimui prie eksploatuojamų šilumos tinklų Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k.   Pastačius tokią katilinę  bus pereita nuo brangių suskystintų dujų naudojimo šilumos energijai gaminti prie biokuro. Projekto paramos intensyvumas iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Bendros tinkamos finansuoti projekto išlaidos 4 890 000 Lt. Vilniaus rajono savivaldybės planuojama projekto kofinansavimo suma sudaro 2 445 000 Lt. Numatoma projekto trukmė 20 mėn.

Shadow up